Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Viestintä strategiseksi menestystekijäksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Viestintä strategiseksi menestystekijäksi"— Esityksen transkriptio:

1 Viestintä strategiseksi menestystekijäksi
dosentti, valt.tri Elisa Juholin Helsingin yliopisto

2 Viestintä on perusmuodossaan puhumista ja kuuntelemista…
© Elisa Juholin, 2005

3 … ja sen myötä vaikuttamista
Teot, valinnat Arvot, uskomukset Mielipiteet, asenteet Tiedon lisääminen Huomion herättäminen © Elisa Juholin, 2005

4 Vaikuttaminen lähtee siitä, että tunnetaan
ne joihin pyritään vaikuttamaan heidän tietonsa, asenteensa ja asemansa suhteessa opistoon ja opiskeluun heidän tapansa ja odotuksensa vastaanottaa tietoa ja kommunikoida opiston kanssa heidän erilaiset intressinsä … ja että opiston viestintä rakennetaan tämän tiedon pohjalle © Elisa Juholin, 2005

5 Se merkitsee viestintäpääoman kasvattamista
Inhimillinen pääoma Rakennepääoma Suhdepääoma Strategiat ja johtaminen Arvot ja kulttuuri Tieto ja tietämys Järjestelmät Prosessit Tiedot ja taidot Kokemus Koulutus Luovuus Suhteet sidosryhmiin Opiston imago ja maine © Elisa Juholin, 2005

6 Yhteisöviestinnän pääalueet
Markkinointi ja yhteiskunnallinen markkinointi omilla ehdoilla, vahva kontrolli MAINE Imago Osallistuminen julkiseen keskusteluun ja vaikuttaminen mediajulkisuudessa vaikeasti kontrolloitavissa Johtamisviestintä ja sidosryhmäsuhteet tavoitteena monipuolinen ajatustenvaihto © Elisa Juholin, 2005

7 Opiston viestinnän perustehtäviä
Informointi - sisäinen ja ulkoinen Sitoutumisen edellytysten luominen - henkilöstö, opiskelijat, opettajat, kumppanit, rahoittajat Vuorovaikutus sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa Opiston maineenhallinta Markkinointi - opetus, koulutuspalvelut Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (päätöksentekoon) ja edunvalvonta Yhteiskunnallinen markkinointi eli vaikuttaminen kansalaisten valintoihin ja toimintaan © Elisa Juholin, 2005

8 Strateginen voimavara merkitsee, että viestintää suunnitellaan ja johdetaan
© Elisa Juholin, 2005

9 Tyypittelyä Viestinnän strategiset tavoitteet määritelty
Teoreettinen heittäytyjä Ammattimainen Viestintä spontaania Viestintää suunnitellaan Amatööri, joka voi onnistua sattumalta Käytännöllinen selviytyjä Viestinnän strategisia tavoitteita ei määritelty © Elisa Juholin, 2005

10 Strategia kaiken toiminnan ”punainen lanka”
auttaa fokusoimaan siihen, mikä parhaiten vie organisaatiota kohti tavoitteitaan helpottaa näkemään etukäteen, mitä tehdään ja miten jälkikäteen, tehtiinkö oikeita asioita huomataan virheet tai huonot käytännöt korjataan ne parannetaan toimintaa jatkuvasti © Elisa Juholin, 2005

11 Strategian määrittelyn lähtökohtia
mihin opisto pyrkii, mitkä ovat sen tavoitteet miten viestintä voi edesauttaa sitä eli mihin viestinnällä voidaan vaikuttaa © Elisa Juholin, 2005

12 Viestintästrategian kehys
1. Opiston asema ja arvo Toimintaympäristö 2. Visio, missio ja arvot 3. Toiminnan päätavoitteet 4. Viestinnän strategiset tavoitteet 5. Painopisteet 6. Operatiiviset tavoitteet Toiminta- suunnitelma - 7. Arviointi ja mittarit © Elisa Juholin, 2005

13 strateginen suunnitelma
Viestintästrategia/ strateginen suunnitelma Viestintä osana johtamista ja ympäristön muutosta Viestinnän nykytila ja tulevaisuuden haasteet Viestinnän tehtävät ja erityisalueet Sidosryhmät ja –yleisöt Tavoitemielikuva, maine, ”tarina” Viestinnän teemat (issues) ja ympäristön luotaus Viestinnän tavoitteet tai linjaukset Mittarit Vastuut ja organisointi Viestintäjärjestelmä Resurssit © Elisa Juholin, 2005

14 Strategiasta johdetaan ohjelma 2006
Strategisia tavoitteita tukevat operatiiviset tavoitteet eli mitä tehdään Mahdolliset painopisteet eli mitä korostetaan, suunnataan erityisesti resursseja Toiminnot, tehtävät ja projektit, niiden aikataulut, resurssit ja vastuut eli mitä, milloin ja millaisin resurssein 4. Sidosryhmäkohtaiset toiminnot, aikataulut, resurssit ja vastuut eli keille, mitä, milloin, millä keinoin… 5. Seuranta ja arviointi © Elisa Juholin, 2005

15 Strategian tekeminen todeksi on jatkuvaa ja jokapäiväistä
Päivittäminen Strategian muodostaminen Strategian ”jalkautus” Arviointi Strategian toimeenpano © Elisa Juholin, 2005

16 Mitä muuta tarvitaan? viestinnän roolin ymmärtäminen laajasti
viestintästrategian määrittelyä yhteisesti ja sitoutumista siihen johdonmukaisuutta sen noudattamisessa oikeaa asennetta viestintätaitoja © Elisa Juholin, 2005

17 Viestinnällinen kyvykkyys
kykyä puhua vastaanottajien kielellä kykyä käyttää kielikuvia, tarinaa ja koskettavia ilmaisuja vuorovaikutustaitoja sosiaalista herkkyyttä kykyä sietää epävarmuutta © Elisa Juholin, 2005

18 Askel kerrallaan yhä paremmiksi
Viestintä integroitu johtamiseen, suunnitteluun ja kaikkeen toimintaan Määritelty strategiset tavoitteet Projektisuunnitelmia, vuosisuunnitelmia Kuvattu prosesseja Tehtävälistoja Ohjeita eri tilanteisiin Sammutetaan tulipaloja, tehdään mitä eteen tulee Viestintää ei vielä tiedostettu © Elisa Juholin, 2005


Lataa ppt "Viestintä strategiseksi menestystekijäksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google