Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020"— Esityksen transkriptio:

1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020
Helmikuu 2014

2 Kolme strategista painopistettä
Maaseutuohjelmalla edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

3 Maaseutuohjelman tavoitteet
Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat. Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat. Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu. Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.  Tavoitteita toteuttavat alla esitellyt toimenpiteet.

4 Maaseutuohjelman rahoitus
Varojen jako linjattu talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa Toimenpide milj. euroa Maatalouden ympäristö‐ ja ilmastotoimenpiteet sekä neuvonta Luonnonmukainen maatalous Eläinten hyvinvointi Luonnonhaittakorvaukset yht., josta - osarahoitettu (EU ja kansallinen) - kokonaan kansallinen rahoitus* Maatalouden aloittamis‐ ja investointiavustukset 407 Leader Yritys‐ ja hanketuet sekä tekninen apu Yhteensä * Sisältää siirtoa maa‐ ja puutarhatalouden kansallisesta tuesta. Lopullinen siirrettävä määrä täsmentyy myöhemmin.

5 Maaseutu.fi/maaseutu2020 Muista myös uutiskirje Liiteri

6 RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN MAASEUTU 2020
POHJOIS-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

7 POHJOIS-SAVON MAASEUDUN VISIO VUONNA 2020
Vuonna 2020 Pohjois-Savo on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. Ruoan tuotanto ja jalostus on ekotehokasta. Monipuolinen metsätalous on perustana vahvalle bioenergian tuotannolle. Uusiutumiskykyiset yritykset ja uudenlaiset yhteistyöverkostot ovat osa kestävää ja viihtyisää rajattomien mahdollisuuksien maaseutua.

8 POHJOIS-SAVON MAASEUTUSTRATEGIA 2014 - 2020
Tämä toteutetaan kohdentamalla maaseuturahaston ja muiden rahastojen rahoitusta yrittäjyyden kehittämiseksi valituissa painopisteissä - ruokaketjussa, metsäketjussa, maaseutuyrittäjyyden monipuolistamisessa. Toimenpiteet kohdistuvat tiedon ja osaamisen lisäämiseen, yrittäjyyden vahvistamiseen yhteistyön ja innovaatioiden avulla sekä toimintaympäristön kehittämiseen. Ekosysteemipalveluihin pohjautuva strategia huomioi ilmastonmuutoksen ja ympäristön kaikessa toiminnassa. 

9 POHJOIS-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PAINOPISTEET 2014-2020
PERUSMAATALOUS: maidontuotanto ja naudanlihantuotanto ERIKOISMAATALOUS: marjat, vihannekset, yrtit, erikoiskasvit ja luonnontuotteet ELINTARVIKEJALOSTUS METSÄKETJU: puuntuotanto, bioenergia ja metsien tarjoamat ympäristöpalvelut MONIPUOLINEN MAASEUTUYRITTÄJYYS KESTÄVÄ MAASEUDUN ALUERAKENNE Painopisteet perustuvat maakunnan maaseudun olemassa oleviin vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Painopisteet huomioivat EU:n maaseudun kehittämisen ohjelmakauden kolme päätavoitetta: maatalouden kilpailukyky, luonnonvarojen kestävä käyttö ja maaseutualueiden tasapainoinen alueellinen kehitys

10 POHJOIS-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN RAHOITUSTARVE 2014-2020
Hanketuki ja yritystuki yhteensä milj. euroa Hanketuki milj. euroa Yritystuki milj. euroa Maatalouden investoinnit milj. euroa Aloitustuki milj. euroa Kuntarahan osuudeksi arvioitu hanketuen julkisesta rahoituksesta 10 % eli 5 % koko kehyksestä Tällä perusteella ohjelmakauden kuntarahan tarve olisi 1,6 milj. euroa

11 POHJOIS-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOIMENPITEIDEN RAHOITUKSEN KOHDENTUMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUTUOHJELMAN TOIMENPITEILLE Toimenpide Tukimuoto EU+valtio Kuntaraha 1.Koulutus ja tiedonvälitys hanketuki 5 milj. 2. Neuvonta 3. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen A. Maatilojen kokonaistehokkuuden parantaminen yritystuki 35 milj. B. Maataloustuotteiden jalostus, markkinointi ja kehittäminen 6 milj. C. Ympäristöinvestoinnit maatalouden ympäristöinv. 4. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen A. Nuorten viljelijöiden aloitustuki 9 milj. B. Maaseutualueiden yritystoiminnan tuet 20 milj. 5 Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen 2,5 milj 6. Ympäristö-ilmastokorvaukset Ympäristökorvaussitoumuksen tilakohtaiset toimenpiteet. Ympäristökorvaussitoumuksen lohkokohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset ympäristökorvaussopimukset Geenipankkisäilytys 7. Luonnonmukainen tuotanto 8. Luonnonhaittakorvaukset 9. Eläinten hyvinvointi 10. Yhteistyö 15,5 milj. 11.Leader 12. Tekninen apu Kaikki yhteensä Hanketuki ja yritystuki yhteensä 50 milj. € Hanketuki milj. € Yritystuki milj. € Maatalouden investoinnit milj. € Aloitustuki milj. € 1,6 milj. € (10% hanketuen julkisesta rahoituksesta)

12 TAVOITTEET PAINOPISTEILLE 1-3
HANKETUET PERUSMAATALOUS ERIKOISMAATALOUS ELINTARVIKE-JALOSTUS Koulutus-/tiedotushankkeet kpl/kausi 5 kpl/kausi 2 kpl/kausi Koulutettujen määrä hlöä/kausi 1200 hlöä/kausi 250 hlöä/kausi Koulutukseen osallistuvat tilat: % tiloista/kpl väh. 50 % tiloista, 900 tilaa väh.60 % tiloista, 250 tilaa Kehittämishankkeet kpl/kausi 10 kpl/kausi 6 kpl/kausi Hankkeisiin osallistuvat yritykset kpl/kausi 50 kpl/kausi Selvitys- ja pilottihankkeet kpl/kausi Uuden verkostot ja toimintamallit kpl/kausi Luodut/käyttöönotetut innovaatiot kpl/kausi Erityisympäristötuet: luomutilat/vuosi 315 tilaa/v 35 tilaa/v YRITYSTUET Tuotettu maitomäärä: milj. litraa/vuosi 340 milj. litraa/v Maitotilainvestoinnit uudet navetat 15 kpl/v peruskorjaukset 20 kpl/v Tuotettu naudanlihamäärä: milj. kg/vuosi 14 milj. kg/vuosi Lihatilainvestoinnit uudet kasvattamot 7 kpl/v peruskorjaukset 15 kpl/v Sukupolven vaihdokset kpl/vuosi maito- ja lihatilat 30 kpl/v vilja- ja nurmitilat 10 kpl/v 5 kpl/v Tuotantoala: yhteensä ha mansikka 900 ha muut marjat 550 ha Satotason nostaminen: kg/ha mansikka 6500 kg/ha Yritysinvestoinnit: Maataloustuotteiden jalostus Muu elintarvike jalostus 3-5 kpl/v 2-3 kpl/v Perustetut uudet yritykset kpl/kausi Tukea saaneet toimivat yritykset kpl/kausi Uudet työpaikat/työntekijät (pl. yrittäjä) kpl/kausi 60 kpl/kausi Uudet tuotteet kpl/kausi 30 kpl/kausi 15 kpl/kausi

13 TAVOITTEET PAINOPISTEILLE 4-6
HANKETUET METSÄKETJU MONIPUOLINEN MAASEUTU-YRITTÄJYYS KESTÄVÄ MAASEUDUN ALUERAKENNE Koulutus-/tiedotushankkeet kpl/kausi Koulutettujen määrä hlöä/kausi Koulutukseen osallistuvat tilat: % tiloista/kpl Kehittämishankkeet kpl/kausi 5 kpl/kausi 10 kpl/kausi Hankkeisiin osallistuvat yritykset kpl/kausi Selvitys- ja pilottihankkeet kpl/kausi Uuden verkostot ja toimintamallit kpl/kausi 20 kpl/kausi Luodut/käyttöönotetut innovaatiot kpl/kausi YRITYSTUET Perustetut uudet yritykset kpl/kausi 80 kpl/kausi Tukea saaneet toimivat yritykset kpl/kausi 300 kpl/kausi Uudet työpaikat/työntekijät (pl. yrittäjä) kpl/kausi Uudet tuotteet kpl/kausi xx/kpl/kausi 50 kpl/ kausi -


Lataa ppt "Maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google