Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 2007-2013 Kirsi Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2006 Joensuu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 2007-2013 Kirsi Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2006 Joensuu."— Esityksen transkriptio:

1 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 2007-2013 Kirsi Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2006 Joensuu

2 2 Toimintalinjat •Linja 1: Maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen •Linja 2: Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen •Linja 3: Maaseutualueiden elämänlaadun parantaminen ja taloudellisen toiminnan monipuolistamiseen kannustaminen •Linja 4 (Leader): Paikallisten valmiuksien kehittäminen työllisyyden parantamiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi

3 3 Toimintalinja 1 (1/2) Ohjelmassa -koulutus ja tiedotus -nuorten viljelijöiden tuki -varhaiseläkejärjestelmän 1995-99 ”hännät” -Manner-Suomessa osa maatalouden investoinneista, Ahvenanmaalla kaikki maa- ja metsätalouden investoinnit -jalostus ja markkinointi -innovatiivinen yhteistyö

4 4 Toimintalinja 1 (2/2) Kansallisesti rahoitettuina, ei ohjelmassa -osa Manner-Suomen maatalouden investoinneista -Manner-Suomen metsätalouden investoinnit -varhaiseläkejärjestelmä -maa- ja metsätalouden neuvontapalvelut -elintarviketalouden laatustrategiatyö

5 5 Toimintalinja 2 Ohjelmassa •luonnonhaittakorvaukset •maatalouden ympäristötuki, sis. tuet maatalousmaan Natura 2000 –alueille •eläinten hyvinvointituki •ei-tuotannolliset investoinnit Kansallisesti rahoitettuina, ei ohjelmassa •metsätalouden ympäristötuki, sis. Manner- Suomessa tuet metsämaan Natura 2000 – alueille

6 6 Toimintalinja 3 Ohjelmassa -maatalouden monipuolistaminen -mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen -matkailuelinkeinojen edistäminen -maaseudun elinkeinoelämän ja väestön peruspalvelut -kylien kunnostaminen ja kehittäminen -maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen -linjan 3 toimijoiden koulutus ja tiedotus

7 7 LEADER •Leader lähestymistavalla voidaan toteuttaa kaikkia toimintalinjojen 1-4 toimia •Periaatteena on paikallisten asukkaiden, toimi- joiden ja organisaatioiden valmistelema kehittä- misstrategia, jonka toteutuksesta paikallinen toimijoiden ryhmä vastaa •alhaalta ylöspäin lähestymistapa – päätöksen- tekovalta strategiasta ja toimeenpanosta ryhmällä •paikallisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus

8 8 Maaseutuverkosto •tiedottaa ohjelman toimenpiteistä •järjestää tapaamisia ja koulutuksia •kokoaa ja välittää tietoa •laatii yhteistyössä hallintoviranomaisen kanssa koulutussuunnitelman toimintaryhmille ja niiden sidosryhmille •avustaa koulutusten, seminaarien ja tapahtumien suunnittelussa, järjestelyissä ja koulutusaineiston tuottamisessa •kerää, analysoi ja levittää tietoa maaseudun kehittämisestä

9 9 Rahoitussuunnitelma toimintalinjoittain ToimintalinjaJulkinen rahoitus yht. (milj. euroa) Maaseutu- rahaston rahoitusosuus (%) Maaseutu- rahaston rahoitus (milj.euroa) Toimintalinja 1 toimintalinja 2 toimintalinja 3 toimintalinja 4 Tekninen apu 504,204 5 406,470 433,000 242,000 40,000 45 28 45 226,892 1 513,811 194,850 108,900 18,000 Yhteensä6 625,673312 062,453

10 10 Aikataulutus: •ohjelman hyväksyntä VN:ssa 3.8.06 •Suomen ohj. ensimmäinen komission virallisesti vastaanottama •käynnissä bilateraalineuvottelut =>korjaukset, täydennykset, täsmennykset •hyväksyntä jopa joulukuussa? •EU-lainsäädäntöpaketti alkaa olla valmis

11 11 •kansallinen lainsäädäntö valmistelussa; hallinnointilaki kesä -06 •ns. tukilaki eduskunnassa, voimaan erikseen säädettävällä VNA:lla, kesä -07? •toimeenpanojärjestelmät valmistelussa, toiminnassa kesä -07?


Lataa ppt "MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 2007-2013 Kirsi Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2006 Joensuu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google