Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa"— Esityksen transkriptio:

1 Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa
Virikemateriaali opetussuunnitelman laatimiseen

2 Keskeisiä kysymyksiä:
Miksi toiminta-ajatus määritellään? Mikä on toiminta-ajatuksen merkitys OPSissa? Miltä perustalta toiminta-ajatus luodaan? Kuka sen määrittelee ja miten? Miten voimassa olevan opetussuunnitelman toiminta-ajatusta pitäisi käyttää?

3 Miksi toiminta-ajatus määritellään
Miksi toiminta-ajatus määritellään? Mikä on toiminta-ajatuksen merkitys OPSissa? Toiminta-ajatuksella voi olla monia eri merkityksiä tai rooleja Slogan, ”lentävä lause” joka määrittää toiminnan henkeä tai suuntaa Toiminnan tarkoituksen kiteytys, jota voidaan käyttää toiminnan mittapuuna Yksityiskohtainen määrittely käytännön toiminnasta ja sen tavoitteista Panos-tuotos –muotoilu: Mitä teemme, miten teemme, mitä tavoittelemme Pohdintaa: Mikä rooli mielestäsi olisi tavoiteltava?

4 Miltä perustalta toiminta-ajatus luodaan?
Opetussuunnitelman perusteiden arvomäärittelyt Koulun omat korostukset ja valinnat Pohdintaa: Mitkä tekijät vaikuttavat koulun omiin korostuksiin?

5 Kuka määrittelee toiminta-ajatuksen ja miten?
Oppilaitoksen omien korostusten ja valintojen määrittely yhteisöllisesti Mukana henkilökunta, oppilaskunta, vanhemmat, muut sidosryhmät Pohdintaa: Minkälainen prosessi sinun koulussasi mahdollistaa osallistumisen?

6 Miten voimassa olevan opetussuunnitelman toiminta-ajatusta pitäisi käyttää?
Juhlapuheissa kerran vuodessa? Periaatteellisia linjauksia tehtäessä? Käytännön toiminnan mittapuuna esimerkiksi toiminnan laadun arvioinnissa? Jokapäiväisen toiminnan julkilausuttuna määrittelynä ja tavoitteenasetteluna? Kaikilla edellä mainituilla tavoilla? Pohdintaa: Minkälainen toiminta-ajatus voisi palvella edellä mainittuja käyttötapoja?

7 Esimerkkejä eri tavalla muotoilluista toiminta-ajatuksista
Seuraavissa dioissa on esimerkkejä erilaisista toiminta-ajatuksista. Esimerkkejä voi käyttää: Toiminta-ajatusten erilaisten roolien havainnollistamiseen Oman oppilaitoksen toiminta-ajatuksen pohtimiseen suhteessa muiden tekemiin ratkaisuihin (Esimerkkitoiminta-ajatukset perustuvat v opetussuunnitelman perusteisiin)

8 Esimerkkejä erilaisista toiminta-ajatuksista 1
Ajan hengessä tulevaisuutta varten (Oulun normaalikoulu vuoteen 2004 saakka) Toimiva koulu reilun pelin säännöillä. (Aseman koulu Alavus, luettu ) Koulun perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen (Oulun normaalikoulu vuodesta 2004, luettu )

9 Esimerkkejä erilaisista toiminta-ajatuksista 2
Koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa lapsista oman elämänsä hallitsevia nuoria aikuisia, jotka hyväksyvät itsensä, kunnioittavat ympäristöä ja kulttuuria sekä suhtautuvat myönteisesti oppimiseen. (Hietalahden koulu, Vaasa , luettu ) Koulu tarjoaa oppilaille perusopetusta. Opetustyössä pyritään ajattelun ja tiedonrakenteiden kehittämiseen. Oppimistulosten saavuttamista edistetään kokemuspohjaisen ja elämyksiä antavan opetuksen avulla. Opiskelussa pyritään omakohtaiseen tutkimiseen ja tekemiseen. Omakohtaisen tekemisen ja tutkimisen avulla pyritään muodostamaan jokaiselle oppilaalle oman kehitystason ja oppimiskyvyn mukainen tietojen ja taitojen kokonaisuus, jonka avulla oppilas voi ymmärtää ympäröivän yhteiskunnan tieto-, arvo- ja käsitemaailmaa. Koulu tukee oppilaan kasvua ja kehitystä yhdessä kodin kanssa. Tavoitteena on luoda oppilaalle kyky, usko ja halu selviytyä elämässä. Koulun toimintaa leimaavat hyvät tavat ja yhteisöllisyys. (Lehmon koulu Kontiolahti, luettu )

10 Esimerkkejä erilaisista toiminta-ajatuksista 3
Koulun tavoite on kasvattaa terveen itsetunnon omaava, yhteistyökykyinen, ympäristöä ja lähimmäistä kunnioittava ihminen. Oppilasta ohjataan terveelliseen ja kestävään elämäntapaan yhteistyössä kotien kanssa. (Urpolan koulu, Mikkeli , luettu ) Koulustamme eväät elämälle myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Eväsreppuun tieto, taito, itsetunto, ihmissuhdetaidot ja yhteistyökyky. (Vihtavuoren koulu, Laukaa luettu )

11 Esimerkkejä erilaisista toiminta-ajatuksista 4
Koulun tavoitteena on vahvistaa nuoren tervettä itsetuntoa sekä edistää suvaitsevaisuutta ja toisen huomioon ottamista. Koulumme pyrkii tukemaan nuoren kasvua yhdessä kodin kanssa rehelliseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteistyökykyiseksi ja erilaisuuden hyväksyväksi oma-aloitteiseksi ja yritteliääksi luontoa, ympäristöä ja monikulttuurisuutta arvostavaksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulussamme opetuksen ja oppimisen tavoitteina ovat hyvien perustietojen ja -taitojen hankkiminen jatko opintojenkelpoisuuden turvaamiseksi harjaantuminen tiedon hallinnassa sekä viestintävalmiuksissa (Lyseon koulu, Hämeenlinna , luettu )

12 Martti Hellströmin blogissa pohdintaa koulujen toiminta-ajatusten erilaisista merkityksistä ja esimerkkejä erilaisista toiminta-ajatuksista:

13 Teksti ja toteutus: Pasi Hieta Oulun normaalikoulu


Lataa ppt "Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google