Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvointia työstä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvointia työstä."— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvointia työstä

2 Mitä työterveyshuolto on?
STM Työterveyshuollon neuvottelukunta 2012 Päivitetty

3 Esityksen tavoite Esityksen tavoite on hyvä kirjata tähän diaan. Tavoite riippuu kohderyhmästä ja tilaisuuden luonteesta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi selventää muun terveydenhuollon edustajille työterveyshuollon roolia terveydenhuollon kokonaisuudessa ja painottaa työhön liittyvän sairastavuuden ehkäisyä ja työkyvyn koordinaatiota. Esittäjän nimi /

4 Terveydenhuollon kokonaisuus
Perusterveydenhuolto on kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa ja terveyden edistämistä perustason tutkimuksia ja hoitoa Erikoissairaanhoito on sairaanhoitopiirien järjestämää erikoisalojen mukaisia tutkimuksia ja hoitoa Työterveyshuolto on työnantajan järjestämää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa

5 Työterveyshuollon sisältö
lakisääteinen toiminta työstä johtuvien vaarojen ehkäisemiseksi työolosuhteiden terveydellisen merkityksen selvittäminen työntekijöiden työperäisten terveyshaittojen seuranta työkyvyn ja terveyden edistäminen toimenpide-ehdotusten tekeminen työpaikalle yksilöiden ja ryhmien neuvonta ja ohjaus vapaaehtoisesti muut terveydenhuollon palvelut sairaanhoito

6 Mitkä ovat työterveyshuollon tavoitteet?
Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistyössä työpaikan (työnantaja, työntekijät) kanssa edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa työyhteisön toimivutta

7 Työterveyshuollon tehtävät
Työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen, arviointi ja seuranta toistuvin työpaikkaselvityksin (työterveyshuollon perusta) Työntekijöiden työperäisten terveyshaittojen, terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, arviointi ja seuranta terveystarkastuksin Toimenpide-ehdotusten tekeminen sekä työtä että terveyttä ja työ- ja toimintakykyä koskien ja ehdotusten toteutumista ja vaikutuksia koskeva seuranta Työtä ja työntekijöiden terveyttä koskevien tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

8 Työterveyshuollon tehtävät
Vajaakuntoisen työssä selviytymisen seuranta, kuntoutusta koskeva neuvonta ja hoitoon tai kuntoutukseen ohjaaminen Yhteistyö mm. muun terveydenhuollon, työhallinnon, sosiaalivakuutuksen sekä työsuojeluviranomaisen edustajien kanssa Ensiavun järjestämiseen osallistuminen työpaikalla Työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen osallistuminen Oman toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta

9 Sairaanhoito työterveyshuollossa
Työnantaja voi työterveyshuollon palveluiden lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja: toteutuksessa huomioitava tarpeenmukaisten ennaltaehkäisevien palveluiden ensisijaisuus (ns. ensisijaisuusperiaate) työterveyshuollon yhteydessä toteutetulla sairaanhoidolla on erityisiä tavoitteita ("työterveyspainotteinen sairaanhoito") työkyvyn tukeminen työhön liittyvien sairauksien ehkäisy järjestämisessä on huomioitava palvelujen tasa-arvoisuus ja maksuttomuus työntekijöille sairaanhoidon laajuudesta pitää sopia – sopimusten laajuus vaihtelee paljon perusperiaatteena yleislääkäritasoiset palvelut

10 Työterveyshuollon rahoitus
Työnantaja järjestää kustannuksellaan Työntekijöille ei käyntimaksua Työnantaja saa takaisin hyväksytyistä kustannuksista 50-60% Kelan kautta Kelan palautus kustannetaan ansiotulosta maksettavasta työtulovakuutuksesta, jota rahoittavat työnantajat ja työntekijät työnantajan kokonaisosuus 73% työntekijät 27% Työterveyshuollon kokonaiskustannukset noin milj /v keskimäärin 342 €/työntekijä v. 2010

11 Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen
Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon palvelut hankkimalla ne terveyskeskuksesta järjestämällä ne itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa omat työterveysasemat ry –muotoiset työterveysyksiköt hankkimalla ne muualta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä lääkärikeskukset

12 Ajankohtaista työterveyshuollossa
työterveysyhteistyön kehittäminen työpaikan kanssa työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki –toimintamalli työpaikkojen kanssa yhteistyön kehittäminen muun terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen kanssa Perus- terveyden- huolto Erikoissairaanhoito työntekijät työnantaja työsuojelu, HR, johtaminen TTH Palveluntuottajat Sosiaalivakuutus (Työeläkelaitokset, Kela, VKK, Tela)

13 SV lain muutos 1.6.2012- työterveyshuollon lausunto tarvitaan 90 sv päivän kohdalla
Tavoitteena on tukea työhön paluuta työpaikalla, työn ja työntekijän työkyvyn yhteensovittaminen Siksi muun terveydenhuollon on suositeltavaa ohjata potilas työterveyshuollon konsultaatioon sairauspoissaolon pitkittyessä Työterveyshuolto tekee arvion (jäljellä olevasta) työkyvystä KELA:n pyynnöstä Työnantaja selvittää mahdollisuudet työn muokkaukseen työhön paluun helpottamiseksi Usein yhteispalaveri työntekijä-työnantaja-työterveyshuolto Työterveyslääkäri laatii lausunnon Kelalle Hoito ja /tai kuntoutus jatkuu siinä hoitopaikassa, missä potilas on 13

14 Yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa
liittyykö sairaus työhön?: työterveyshuolto mukaan hoitoketjuun johtuuko sairaus työstä? pahentaako työ sairautta? vaikeuttaako sairaus työstä selviytymistä? liittyykö sairauteen työkykyongelma?: työterveyshuoltoon vastuu työkyvystä aina, kun sairaus edellyttää perusteellisempaa työkyvyn arviointia aina, kun työhön paluu edellyttää suunnittelua ja tukemista aina, kun tarvitaan työpaikkayhteistyötä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmissa ja alueellisten hoitoketjujen tai –mallien määrittämisessä työterveyshuolto mukaan näissä rooleissa 14

15 Milloin työterveyshuolto kannattaa ottaa mukaan potilaan hoitoprosessiin?
kun tarvitaan työkykyarviota kun sairausloma pitkittyy kun sairaus hankaloittaa työntekoa kun epäillään, että työ voi aiheuttaa sairauden tai pahentaa sitä sairauslomalta työhön paluuta suunniteltaessa kun tarvitaan osasairauspäivärahaa tai työkokeilua

16 Miten muusta terveydenhuollosta saa työterveyshuoltoon yhteyden?
potilas tietää onko ja missä työterveyshuolto järjestetty esitietolomakkeissa kannattaa kysyä missä työterveyshuolto on järjestetty saako lähettää hoitoyhteenvedon tth.oon tieto terveydenhuollon toimijoiden välillä kulkee parhaiten potilaan välityksellä mukaan hoitoyhteenveto tai epikriisi puhelimitse tarvitaan potilaan lupa

17 KIITOS!


Lataa ppt "Hyvinvointia työstä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google