Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osatyökykyisten työssä jatkamisen tukeminen työterveysyhteistyössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osatyökykyisten työssä jatkamisen tukeminen työterveysyhteistyössä"— Esityksen transkriptio:

1 Osatyökykyisten työssä jatkamisen tukeminen työterveysyhteistyössä
Ritva Partinen, ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Ehdotuksia Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ehdotukset sosiaaliturvan uudistamiseksi 2009 Ahtelan Työelämä-ryhmän raportti 2010 Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen työterveysyhteistyönä työryhmän raportti , STM 6/2011 (pj.Rantahalvari) Työhyvinvointityöryhmän raportti, STM 4/2011 (pj. Kuuskoski ) Työttömien työkyvyn arviointi ja terveyspalvelut työryhmän raportti (pj. Kerminen )TEM 10/2011 Kaikki mukaan! Osatyökykyiset työmarkkinoille - Selvityshenkilön raportti - Markku Lehto - STM:n työryhmämuistio 2011:5 Raamisopimus 2011 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksen linjaukset Tämä dia on taustaa valottava, miten on päästy näihin nyt ”ilmassa” oleviin ehdotuksiin ja millä tahoilla niitä on valmisteltu

3 Poimintoja Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmasta
Työurien pidentäminen; työterveyshuollolla on tärkeä rooli työurien pidentämisessä. Työkyvyttömyyden ehkäiseminen Osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantaminen Työterveyshuollon ja kuntoutuksen kehittäminen pohjautuu Työterveyshuolto- ja Työhyvinvointi-työryhmiin Työttömien terveydenhuoltopalveluiden kehittäminen pohjautuu TEM:n Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut työryhmän ehdotuksiin Terveyden edistäminen Terveydenhuollon yhteistyö Työelämän kehittämisstrategia parantaa työllisyysastetta, työelämänlaatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta Kristiina Mukala

4 Säädösmuutoksia työkyvyn tukemisen näkökulmasta
Sairausvakuutuslain 13 luvun 5§ muutos työkyky vahvemmin korvausperusteena työterveyshuollon ehkäisevän toiminnan 60 % korvauksen sitominen työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen Terveydenhuoltolaki 1326/2010, voimaan järjestämissuunnitelma ja järjestämissopimus perusterveydenhuollon yksikkö Sairausvakuutuslain 13 luvun 5§ ja työterveyshuoltolain 10 a § ja 12§ 5a) muutokset Uudistetaan VN asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijodien koulutuksesta (1484/2001) Kristiina Mukala

5 Työkyvyn hallinta korvausperusteena - vuoden 2011 lakimuutos
Sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muutosesitys - 60 % korvauksen edellytys (HE 67/2010) työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tukeminen työpaikan ja työterveyshuollon toteuttamana yhteistyönä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen prosessin ennakoivuutta, toteutumista ja tehostamista Päävastuu työkyvyn ylläpitämisestä on työpaikalla Työterveyshuollon asiantuntemuksen käyttäminen nykyistä tehokkaammin

6 Yhdessä työkyvyn tukena - 1.6.2012 voimaan tulleet muutokset
30 pv - työnantajan ilmoitettava sairauspoissaolot työterveyshuoltoon 60 pv - sairauspäivärahan hakuaika 90 pv - lausunto työhön paluun mahdollisuuksista: työterveyshuollon arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä työnantajan selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa mahdollisuudet työnsopeuttamiselle työntekijän toimitettava lausunto Kelalle. SV-lain muutos 19/2012 ja TTH-lain muutos 20/2012 (HE 75/2011)

7 Yhdessä työkyvyn tukena
Viestintä Viestinnästä koordinaatiovastuun on Kelassa. Muut toimijat; TTL, TELA, työmarkkinaosapuolet, Suomen Yrittäjät, SLL, Koulutus Työterveyshuollon koulutuksesta vastuu - Kela ja TTL kumppanina. Terveydenhuollon koulutuksessa vastuu - TELA. Mukana ovat Kela, TTL, Duodecim, STLY, erikoislääkäriyhdistykset sekä Kuntaliitto. Työsuojeluhenkilöstön koulutus liittyy mm. Työturvallisuuskeskuksen toimintaan.

8 Työkyvyn tukiprosessi
TYÖPAIKKA TYÖPAIKKA JA TTH Työterveyshuollon sopimus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työpaikan toimintakäytännöt työkyvyn ylläpitämisessä Sairauspoissa-olojen seuranta Työkyvyn varhainen tuki Työterveysneuvottelu Selvitys työkuormituksesta Työn mukauttamismahdollisuudet; Työaika Työjärjestelyt Työkokeilu Sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen mahdollisuudet Osasairauspäiväraha Lääkinnällinen, ammatillinen, sosiaalinen kuntoutus Työnantaja - työntekijä keskustelu 30 pv Työnantajan ilmoitus TTH:lle 60 pv Sairauspäivärahan haku Kelan kuntoutustarvearvio 90 pv Lausunto työhön paluunmahdollisuuksista

9 TTH-lain soveltamisen uusi painotus - lain tarkoitus (1383/2001, 1§ 2mom)
Yhteistoimin edistää: työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta; työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä työyhteisön toimintaa.

10 Työterveyshuolto tärkeä terveyden ja työkyvyn tukija
Työterveyshuollon uudelleen suuntaaminen terveyden ja työkyvyn seuranta ja edistäminen Työterveysyhteistyö selvilläolemisen periaate, varautumisen periaate ja osallistumisen periaate Terveydenhuollon yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen välillä Laatu Toiminnan tarpeenmukaisuus ja kohdentaminen

11 Työterveysyhteistyö- määritelmä
”Työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain tarjoituksen toteuttamiseksi” Selvillä olemisen periaate Varautumisen periaate Osallistumisen periaate Kristiina Mukala

12 Terveystarkastus Pykälän ”modernisointi” Täsmennyksiä
työntekijän voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen työn sopeuttaminen työntekijän terveydellisiin edellytyksiin hoidon ja kuntoutuksen suunnitelmallinen seuranta - koordinaatio terveyssuunnitelma ennen työsuhteen päättymistä suunnitelma työkyvyn tukemiseksi Kristiina Mukala

13 Työkyvyn tukeminen Korostetaan ehkäisevää toimintaa ja työpaikan sisäisiä toimenpiteitä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työnantajan vastuun korostaminen Työterveyshuollon koordinatiivinen rooli työkykyyn ja työhön paluuseen liittyvissä hoito- ja kuntoutustoimenpiteissä Kristiina Mukala

14 Osatyökykyiset Vajaakuntoiset termi muutettu osatyökykyisiksi
Työterveysyhteistyön korostaminen osatyökykyisten työkyvyn tukemisessa Sosiaalinen kuntoutus lisätty Kristiina Mukala

15 Perusterveydenhuolto
YHTEISTYÖ Erikoissairaanhoito Terveydenhuolto Kuntoutus Työterveyshuolto Perusterveydenhuolto Työsuojelu Työpaikka Työnantaja Työntekijä

16 Lähde: Niina Kuuva, ETK 2011

17 Kiitos !


Lataa ppt "Osatyökykyisten työssä jatkamisen tukeminen työterveysyhteistyössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google