Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työpaikkaselvityskäytännön muutos HUS:ssa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työpaikkaselvityskäytännön muutos HUS:ssa"— Esityksen transkriptio:

1 Työpaikkaselvityskäytännön muutos HUS:ssa
Henkilöstötoimikunta Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS Työterveysyksikkö

2 Kelan uusi työterveyshuollon korvauskäytäntö
Tuli voimaan Koskee tilikautta Muutokset pitää toteuttaa mennessä Kelan ohjeet tulivat loppuvuodesta ja Kelan korvausohje päivitetty vasta Työterveyshuoltolaki ennallaan Sairausvakuutuslaki muuttui – Kelan korvausten edellytyksenä on työterveyshuoltolain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön noudattaminen työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyö työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisy ja työntekijöiden terveyden suojelu työterveyshuollon laadun ja vaikuttavuuden seuranta

3 Kelan uusi työterveyshuollon korvauskäytäntö
Korvaushakemuksessa kysymyksiä koskien: (kyllä/ei) Työpaikkatasoa Perustyöpaikkaselvitys on tehty Työpaikkaselvitysten yhteydessä tehdään toimenpide-ehdotuksia ja niiden toteutumista seurataan Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki toteutuvat työpaikan ja työterveyshuollon yhteisten käytäntöjen mukaisesti Päihdehaittoja ehkäistään ja päihdetapauksissa noudatetaan varhaista tukea Ryhmäkohtaista neuvontaa ja ohjausta toteutetaan Yksilötasoa Työterveyssuunnitelma tehdään terveystarkastuksen yhteydessä Osatyökykyisten työkyvyn edistämisen suunnitelmia tehdään Kuntoutussuunnitelmia tehdään Työterveyshuollon toimintaa Työterveyshuollon laatua ja asiakastyytyväisyyttä seurataan

4 Kelan uusi työterveyshuollon korvauskäytäntö
Jos toiminta ohjeiden mukaista Kela lk I (ennaltaehkäisevä toiminta) -> korvaus 60 % Kela lk II (sairaanhoito) -> korvaus 50 % Jos toiminta EI ole uusien ohjeiden mukaista Kela lk I -> korvaus 50 % Kela lk II -> korvaus 50 % Jos toiminta EI ole työterveyshuoltolain mukaista, Kela ei korvaa mitään HUS:ssa v Kela I lk kustannukset 2,985 milj.€ -> korvauksen väheneminen 10 %:lla = n € /v Kela-korvaukset HUS:ssa yhteensä (v.2009) Kela lk I -> n. 1,791 milj.€ Kela lk II -> n. 1,236 milj.€ yhteensä työterveyshuollon Kela-korvaukset n. 3,027 milj.€ (HUS maksaa työterveyshuollosta itse n. 3,1 milj. €) =>Työterveyshuollon toiminta työterveyshuoltolain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti on erittäin tärkeää!

5 Työpaikkaselvitys lakisääteinen
Työpaikkaselvityksestä määrätään Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja sen soveltamisopas (STM 2004) Vna (1484/2001) hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä ja työterveyshuoltohenkilöstön koulutuksesta Kelan korvausohjeet työterveyshuolloille (Kelan uusi korvauskäytäntö edellyttää, että perusselvitys tehty työpaikoille kattavasti) Työpaikkaselvitys tehtävä työterveyshuollon toimintasuunnitelman tekemiseksi Työterveyshuoltoa aloitettaessa Työolosuhteiden muuttuessa olennaisesti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti määräajoin

6 Työpaikkaselvityskäytännön muutos HUS:ssa
Nykytilanne: HUS:ssa tehty työpaikkakohtaisina, tavoitteena tarkastaa kaikki työpaikat neljän vuoden välein Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ent.työsuojelupiirin) tarkastukset -> työpaikkaselvityksiä ei ole tehty kattavasti Työpaikkoja HUS:ssa yli (ainakin esimiehiä) -> mahdotonta tarkastaa kaikki työpaikat aiemmalla toimintatavalla Suunnitelma: Uutena työpaikkaselvitystasona HYKS tulosyksikkö / liikelaitos / sairaanhoitoalue / yhtiö -tasoinen laaja perusselvitys (23 kpl) Perusselvityksessä tehdään työpaikkakäyntisuunnitelma nelivuotiskaudelle tarpeenarvioon perustuen (tilojen ja toiminnan muutokset, työpaikoilla ilmenneet ongelmat) Lisäksi voidaan tehdä ylimääräisiä suunnattuja työpaikkakäyntejä, jos aihetta ilmenee

7 Työpaikkaselvityksen toimijat ja sisältö
Organisaation edustajat (esimiehet, henkilöstö) Työsuojelun edustajat (työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupari) Työterveyshuollon ammattihenkilöt (työterveyslääkäri, työterveyshoitaja) ja asiantuntijat (työfysioterapeutti, työterveyspsykologi) Työpaikkaselvityksen sisältö Toimialakohtainen tieto Työpaikkakohtainen tieto Työpaikan olosuhteisiin tutustuminen Työpaikkaselvityksen taustatiedot Aiemmat työpaikkaselvitykset Tiedot henkilöstöstä, toiminnasta Riskien arviointi, työtapaturmat, väkivaltatilanteet, TOB Sairauspoissaolot Ennenaikainen eläköityminen (varhemaksut) Organisaation tai työterveyshuollon muu tieto

8 Työpaikkaselvityksen vaiheet
Perusselvitys (nelivuotiskausittain, päivitys vuosittain, syys-lokakuu) Työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi, työolosuhteiden muutokset Työjärjestelyt ja –menetelmät Työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus Työpaikan altisteet, tapaturma- ja väkivaltavaara Työterveyshuoltotarpeiden arviointi (työhönsijoitustarkastukset, määräaikaiset terveystarkastukset, työterveyshuollon suositukset ja tavoitteiden määrittely) -> Työpaikkaselvitysraportti ja tulosaluetta koskeva työterveyshuoltosuunnitelma (lokakuu) -> Johto/johtoryhmä – suunnitelman hyväksyminen (marraskuu) -> Yhteistyötoimikunta – suunnitelma tiedoksi (marraskuu) -> Valmis työterveyshuoltosuunnitelma (joulukuu)

9 Työpaikkaselvityssuunnitelman käsittely ja aikataulu
Konsernin jory Konsernin työsuojelujaos Työterveysyksikön kokoukset > HR-ohjausryhmä (henkilöstöpäälliköt) Henkilöstötoimikunta Aikataulu Suunnitelman valmistelu ja esittely keväällä 2011 Laajat perusselvitykset kattavasti syksyllä 2011


Lataa ppt "Työpaikkaselvityskäytännön muutos HUS:ssa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google