Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä elämä on? 1 Avainsanat alkuaine elämä elämän organisaatiotasot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä elämä on? 1 Avainsanat alkuaine elämä elämän organisaatiotasot"— Esityksen transkriptio:

1 Mitä elämä on? 1 Avainsanat alkuaine elämä elämän organisaatiotasot
happamuus hiili lämpötila paine suolapitoisuus säteily valo vesi Avainsanat

2 Tähtiä silmissäsi – eli mistä eliöiden sisältämät alkuaineet ovat peräisin
Eliöiden yleisimmät alkuaineet ovat vety, happi, hiili, typpi ja fosfori. Alkuaineet ovat peräisin räjähtäneistä tähdistä. Aineet kiertävät jatkuvasti elottoman ja elollisen luonnon välillä. 70 kg painavan ihmisen alkuainekoostumus alkuaine määrä(kg) happi 45,5 hiili 12,6 vety 7,0 typpi 2,1 kalsium 1,05 fosfori 0,70 rikki 0,175 kalium 0,140 kloori 0,105 natrium muut aineet 0,525

3 Hiili on elämän rakennusaine
Hiili on tärkein alkuaine, koska se pystyy muodostamaan monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä.

4 Mistä elämän tunnistaa?
aineenvaihdunta evoluutio järjestyneisyys itsesäätelykyky Elämälle tyypilliset piirteet samankaltaiset kemialliset ominaisuudet elämänkaari informaation sisältäminen ja hyödyntäminen lisääntyminen

5 Mitä tarvitaan, jotta elämää voi olla olemassa?
Miksi juuri Maapallolla on elämää, eikä vaikkapa Marsissa?

6 Vesi on tärkeä elämän olemassaololle
aineiden kuljettaja lämpötilanvaihteluiden tasaaja Vesi fotosynteesin raaka-aine hyvä liuotin

7 Paine, happamuus ja suolapitoisuus rajoittavat elämän esiintymistä
Paine pienenee, kun noustaan vuoristossa ylöspäin. Paine kasvaa, kun siirrytään syvemmälle merenpinnan alapuolelle.

8 Fotosynteesissä tarvittava energia on peräisin näkyvästä valosta.
Auringosta tuleva näkyvä valo ja lämpösäteily pitävät yllä elämää maapallolla Fotosynteesissä tarvittava energia on peräisin näkyvästä valosta. Lyhytaaltoinen säteily on elämälle vaarallista. gamma-säteet röntgen-säteet infrapuna-säteet mikro-aallot radio-aallot UV näkyvä valo 380 nm nm energia lisääntyy aallonpituus kasvaa

9 Avainsanat alkuaine elämä elämän organisaatiotasot happamuus hiili
lämpötila paine suolapitoisuus säteily valo vesi

10 2000-luku – biologian aikakausi
hypoteesi luonnontieteellinen tutkimus perustutkimus soveltava tutkimus Avainsanat

11 Miten biologinen tietämys on kehittynyt?
Keräily- ja metsästystalous: ravinto- ja lääkekasvien tunteminen luonnonilmiöiden seuraaminen eläinten käyttäytyminen Maatalouteen siirtyminen: kasvien ja eläinten hyödyntäminen

12 Elämää tutkitaan monista eri näkökulmista
Biologian tutkimusalat voidaan jakaa eri ryhmiin sen mukaan, mitä eliöryhmää tai mitä elämään liittyvää ilmiötä tutkitaan. Biokemia Fysiologia Etologia Ekologia Solubiologia Molekyylibiologia Taksonomia Anatomia Genetiikka Sienitiede Mikrobiologia Eläintiede Kasvitiede Biologia

13 Tieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan luovuutta ja uutteruutta
havainto, ongelma olemassa olevaan tietoon tutustuminen hypoteesin muodostus tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen Tulokset eivät vastaa hypoteesia tiedon keruu tiedon käsittely ja hypoteesin testaus johtopäätösten teko ja hypoteesin hyväksyminen tai hylkääminen tiedon julkaiseminen

14 Mihin tutkimus johtaa? Biologinen tutkimus voi olla
perustutkimusta, esimerkiksi sademetsien lajiston kartoitusta soveltavaa tutkimusta, esimerkiksi uusien lääkkeiden kehittämistä

15 Mihin biologiaa tarvitaan?
omasta terveydestä huolehtiminen omasta elinympäristöstä huolehtiminen ravinnontuotanto metsätalous lääketiede useat harrastukset

16 Avainsanat biologia hypoteesi luonnontieteellinen tutkimus
perustutkimus soveltava tutkimus

17 Eliömaailman luokittelu jäsentää elämän monimuotoisuutta
3 alkueliö alkueläin arkki bakteeri eläin esitumallinen jäkälä kasvi laji levä luokittelu samansyntyinen samantoiminen sieni tumallinen Avainsanat

18 Eliömaailman luokittelujärjestelmässä on monta tasoa
Laji on luokittelun perusyksikkö. Lajin määritelmä Samaan lajiin kuuluvat yksilöt pystyvät lisääntymään keskenään ja niiden jälkeläiset ovat lisääntymiskykyisiä.

19 Eliöiden tieteellisessä luokituksessa on seitsemän tasoa
susi Canis Lupus päivänkakkara Leucanthemum vulgare LAJI koirat Canis päivänkakkarat Leucanthemum SUKU koiraeläimet Canidae asterikasvit Asteraceae HEIMO petoeläimet Carnivora Asterales LAHKO nisäkkäät Mammalia kaksisirkkaiset Magnoliopsida LUOKKA selkäjänteiset Chordata siemenkasvit Magnoliophyta PÄÄJAKSO KAARI eläimet Animalia kasvit Plantae KUNTA

20 Mitä hyötyä on siitä, että kaikki eliömaailman lajit tunnetaan ja luokitellaan?
Tieteellinen tutkimus Luonnonvarojen hyödyntäminen Luonnon monimuotoisuuden suojelu

21 Eliömaailma voidaan jakaa kuuteen kuntaan
Esitumalliset yksisoluisia perintöaines solulimassa vähän soluelimiä solut pieniä Tumalliset perintöaines tumakotelon sisällä solussa useita erilaisia soluelimiä solut suuria

22 Arkit ja bakteerit ovat eliömaailman vanhimmat kunnat
Arkit muistuttavat enemmän tumallisia eliöitä kuin bakteereja. Molemmissa on sekä omavaraisia että toisenvaraisia lajeja. Osa happea vaativia ja osa hapettomissa oloissa eläviä. Tumallisilla eliöillä ja arkeilla ollut yhteinen kantamuoto.

23 Eliöiden luokittelussa käytetään apuna useita keinoja
Luokittelu perustuu lajien sukulaisuussuhteisiin. kromosomeja proteiineja anatomisia rakenteita verrataan DNA:ta käyttäytymistä yksilönkehitystä

24 Avainsanat laji alkueliö levä alkueläin luokittelu arkki
samansyntyinen samantoiminen sieni tumallinen alkueliö alkueläin arkki bakteeri eläin esitumallinen jäkälä kasvi

25 Elämän monimuotoisuus ilmenee monella tasolla
4 biodiversiteetti biomi biotooppi ekosysteemi ekosysteemien monimuotoisuus lajien monimuotoisuus lajinsisäinen eli geneettinen monimuotoisuus Avainsanat

26 Monimuotoisuudella tarkoitetaan elämän erilaisuutta
bios – elämä diversus – erilainen biodiversiteetti – elollisen luonnon monimuotoisuus Monimuotoisuuden tasot Ekosysteemien monimuotoisuus Lajien monimuotoisuus Lajin sisäinen eli geneettinen monimuotoisuus

27 Ekosysteemien monimuotoisuus
perustuu elottoman luonnon vaihteluun maapallolla ympäristöolot muuttuvat ajan mukana ekosysteemi eliöiden ja elottoman luonnon muodostama kokonaisuus biomi suurekosysteemi, esim. sademetsä, havumetsä biotooppi alue, jossa valo, lämpö, kosteusolot ja maaperä ovat samankaltaiset

28 Lajien monimuotoisuus
helpoimmin nähtävä monimuotoisuuden taso tietyssä ekosysteemissä (esim. havumetsä) elävien lajien määrä suurinta sademetsissä vähenee karuissa olosuhteissa

29 Lajin sisäinen monimuotoisuus
saman lajin populaatioiden ja yksilöiden välillä on eroja eli muuntelua aiheuttajana ovat perintötekijät ja ympäristö lisää lajin sopeutumis- ja selviytymiskykyä muuttuvissa olosuhteissa

30 Elämän monimuotoisuus eli biodiversiteetti
Määritelmä Aiheuttajat Merkitys Ekosysteemin monimuotoisuus Erilaisia elottoman luonnon ja eliöyhteisön muodostamia toiminnallisia kokonaisuuksia Elottoman luonnon ympäristötekijöiden vaihtelu eri alueilla Lisää monimuotoisuutta. Lajien monimuotoisuus Lajien määrä ja yksilörunsaus erilaisissa ekosysteemeissä Ympäristön vaihtelevuus Lajien sopeutuminen Vakauttaa ekosysteemiä, vähentää kilpailua ja tehostaa ympäristöresurssien käyttöä. Lajinsisäinen monimuotoisuus Yksilöiden erilaisuus populaatiossa eli muuntelu Saman lajin populaatioiden väliset erot Mutaatiot Suvullinen lisääntyminen Auttaa lajeja ja populaatioita selviytymään muuttuvissa ympäristöoloissa.

31 Järjestyneisyys takaisin


Lataa ppt "Mitä elämä on? 1 Avainsanat alkuaine elämä elämän organisaatiotasot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google