Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1. Arkipäivän fysiikkaa ja kemiaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1. Arkipäivän fysiikkaa ja kemiaa"— Esityksen transkriptio:

0 FYKE6 Luonnon aineita

1 1. Arkipäivän fysiikkaa ja kemiaa
Fysiikka tutkii luonnonilmiöitä kuten sähköä ja energiaa Kemia tutkii aineita ja niiden ominaisuuksia sekä eri aineiden välisiä reaktioita Tutkimuksen vaiheet: Ongelma – mitä tutkitaan Hypoteesi – ennustetaan tulos Suunnitelma – tutkimuksen välineet ja tutkimuksen eteneminen Toteutus – tarkka havainnointi ja mittaus Lopputulos ja raportti

2 2. Kivet ovat elottoman luonnon aineita
Maapallon rakenne Kuori (n. 35 km) Vaippa (magmakerros) Ulkoydin Sisäydin (5000 °C) Maankuori Maaperä Kallioperä Maalajit Kivilajit Esim. graniitti, gneissi, kalkkikivi… Maan ympärysmitta km Maan säde 6370 km

3 3. Malmista saadaan metalleja
Malmikivi raskasta, kovaa, ruosteista, kiiltää metallin tavoin Malmista saadaan metalleja Malmi on kiveä, joka sisältää runsaasti jotakin metallia Kaivos on malmin louhintapaikka Tärkeimmät malmeista erotettavat metallit ovat rauta, alumiini ja kupari

4 3. Malmista saadaan metalleja
Raudan jalostus Rautamalmi louhitaan kaivoksissa tai avolouhoksissa Se jauhetaan ja siitä poistetaan arvoton aines eli se rikastetaan Rikastetusta rautaoksidista erotetaan rauta ja jäljelle jäänyt sivukivi kuilu-uunissa eli masuunissa ja saadaan sulaa raakarautaa Lopuksi raakaraudasta poistetaan hapen avulla riittävästi hiiltä, että saadaan taottavaksi kelpaavaa rautaa Teräs on rautaa, jossa on hiiltä enää alle 1,7% Ruostumaton teräs = Rauta + Kromi

5 4. Kulta on puhdas aine Puhdas aine ja seos
Liuos, metalliseos ja kaasuseos ovat erilaisia seostyyppejä Aine Puhdas aine Seos Yhtä alkuainetta (esim. kulta, rauta…) Useita alkuaineita tai kemiallisia yhdisteitä Yhtä kemiallista yhdistettä (esim. sokeri, vesi…)

6 5. Näin erotamme aineita Erotusmenetelmiä
Seulonta Suodatus Huuhdonta Tislaus Haihdutus Erottaminen voi myös perustua aineiden erilaiseen liukoisuuteen

7 6. Hiili on elollisen luonnon tärkein alkuaine
Orgaaniset ja epäorgaaniset aineet Elollisen luonnon aineet ovat orgaanisia aineita Orgaaniset aineet sisältävät hiiltä Epäorgaaniset aineet ovat elottoman luonnon aineita

8 6. Hiili on elollisen luonnon tärkein alkuaine
Hiiltä on alkuaineena maaperässä hiilidioksidina ilmassa ja merissä erilaisina hiiliyhdisteinä eliöissä ja maaperässä Hiilen kiertokulku Ilma Maaperä Eliöt palaminen yhteyttäminen maatuminen

9 7. Palaminen voi olla hidasta tai nopeaa
Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa aine reagoi hapen kanssa Nopea palaminen voidaan todeta liekistä ja reaktiossa syntyvästä lämmöstä Ruostuminen on esimerkki hitaasta palamisesta Palaminen on epätäydellistä, kun osa aineesta jää palamatta + +

10 8. Mitä palamisessa tarvitaan
palavaa ainetta ja happea ja riittävän korkea lämpötila Palaminen loppuu, jos alennetaan kohteen lämpötilaa tai estetään hapen pääsy palokohteeseen tai palava aine poistetaan

11 FYKE6 Luonnon aineita


Lataa ppt "1. Arkipäivän fysiikkaa ja kemiaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google