Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ekologinen teatteri s. 124 - 135.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ekologinen teatteri s. 124 - 135."— Esityksen transkriptio:

1 Ekologinen teatteri s

2 Biologian tarkastelutasoja
Elämä on biosfäärissä eli elokehässä. Elämää tarkastellaan monella tasolla. molekyylit atomit soluelimet eliöyhteisö solut ekosysteemi populaatiot yksilö kudokset ja solukot elimet ja elimistöt

3 Elämän vaatimukset ja rajat
Tutki kuvia ja luettele tekijöitä, jotka a) ovat tarpeen elämän esiintymiselle b) rajoittavat elämän esiintymistä oheisissa ympäristöissä. VESI LÄMPÖTILA SUOLAISUUS HAPPAMUUS ALKUAINEET JA NIIDEN YHDISTEET SÄTEILY MUUT ELIÖT

4 Geenit ja populaatiot – evoluution perusyksiköt
Populaatio muodostuu samalla alueella samanaikaisesti elävistä saman lajin yksilöistä, jotka lisääntyvät keskenään. Yksilöiden erilaisuus johtuu erilaisista alleeleista. Mutaatiot ovat aiheuttaneet samasta geenistä erilaisia muotoja eli alleeleja. Jotkin alleelit yleistyvät populaatiossa ja toiset harvinaistuvat. Yksilöiden perimät muodostavat populaation geenivaraston. Merileijonapopulaatio

5 Monimuotoisuuden (biodiversiteetin) piirteitä
Alue on sitä monimuotoisempi, mitä enemmän siellä on lajeja. Runsaasti esiintyviä lajeja kutsutaan valtalajeiksi. Kahden erilaisen alueen rajalla on runsaasti lajeja = reunavaikutus. Miksi eteläsuomalainen lehto on monimuotoisempi kuin kallio?

6 Ekologia käsitteenä Ekologia tutkii
eliöiden ja niiden ympäristön vuorovaikutusta eliöiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ekosysteemien rakennetta ja toimintaa Peruskäsitteitä

7 Tutkimuksen kohteet yksilö populaatio eliöyhteisö ekosysteemi
Peruskäsitteitä populaatio yksilö ekosysteemi eliöyhteisö

8 Peruskäsitteitä Ekosysteemi muodostuu jonkin alueen elollisesta (bioottinen) ja elottomasta (abioottinen) luonnosta. Ekologinen lokero = eliön toiminnallinen sijainti ekosysteemissä. Populaatio muodostuu alueen saman lajin yksilöistä. Eliöyhteisön muodostavat alueen populaatiot. Ekosysteemi voi olla pieni tai suuri, selvästi rajautunut tai vaikeasti rajattavissa, maa- tai vesiekosysteemi. Maapallo muodostuu biomeista eli suurekosysteemeistä. Biomit muodostavat biosfäärin eli eliökehän.

9 Eliöiden sopeutumisia erilaisiin ympäristöihin Kasvien ravinnetalous
Eloton ympäristö (1/2) Eliöiden sopeutumisia erilaisiin ympäristöihin Abioottisia eli elottomia tekijöitä ovat valo, vesi, lämpötila, maaperän aineet ja ilmakehän aineet. Muodostaa bioottisten eli elollisten tekijöiden kanssa kullekin eliölle tyypillisen biotoopin eli elinympäristön. Eliön kykyä sietää olosuhteiden muutoksia sanotaan sietoisuudeksi. Parhaiten eliö kasvaa ja lisääntyy optimitilanteessa. Eläinten talvi Hiilen kierto Typen kierto Kasvien ravinnetalous

10 Eloton ympäristö (2/2) Populaatio- koko Tekijä optimi sietoisuusalue minimi maksimi Minimitekijä rajoittaa voimakkaimmin eliön menestystä. Eliöiden menestyminen ympäristössä riippuu useiden ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.

11 Esimerkkejä eläinten sopeutumisista
Miten kuvien eläimet ovat sopeutuneet elinympäris- töönsä? Jääkarhu Karhukainen Maaleguaani

12 Eläinten talvi Miten kuvien eläimet selviytyvät talvesta?
Ekologia Eloton ympäristö Miten kuvien eläimet selviytyvät talvesta?

13 Populaatiot ja evoluutio
populaatio sopeutunut vähitellen vallitseviin olosuhteisiin tasalämpöisten kylmään sopeutumisia suuri koko ruumiin ulokkeet pieniä luonnonvalinta suosinut niiden yksilöiden geenejä, joiden aiheuttamat ominaisuudet sopeutuneet parhaiten vallitseviin olosuhteisiin Kyyhkyjä Aavikkokettu Napakettu

14 Yksilöiden ekologiaa Tutkii ympäristötekijöiden vaikutusta yksilöihin ja yksilöiden sopeutumista ympäristöönsä. Käyttäytymisekologia tutkii yksilöiden käyttäytymistä evoluution kannalta: reviirikäyttäytyminen sukupuolen valinta eläinten kommunikointi saalistuskäyttäytyminen saalistuksen välttämiskäyttäytyminen

15 Kasvien ekologiaa bioindikaattori = ympäristön tilan ilmentäjä
naavat ja jäkälät minimitekijä = fysikaalinen tai kemiallinen ympäristötekijä, joka rajoittaa jonkin eliön menestymistä puunraja = harvojen puuyksilöiden muodostama alue puuttomaan alueeseen nähden metsänraja = metsän luonnollinen uusiutuminen on hidasta ja epävarmaa taloudellinen metsänraja = metsänhoidolliset toimenpiteet mahdollisia


Lataa ppt "Ekologinen teatteri s. 124 - 135."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google