Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI)"— Esityksen transkriptio:

1 Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI)

2 Aluehallintovirastojen visio
Suomi on tasa-arvoinen, hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta. Aluehallintovirasto on yhdenvertaisuutta edistävä, asiakkaiden, kumppaneiden ja työntekijöiden arvostama, eettisesti toimiva monialainen asiantuntija ja yhteistyökumppani. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

3 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus
Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

4 Aluehallintovirastojen arvot
asiakaslähtöisyys oikeudenmukaisuus vastuullisuus ja yhteistyöhakuisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto

5 Hallinnon tasot Tasavallan presidentti Eduskunta
Valtioneuvosto ministeriöt, keskusvirastot Keskushallinto Aluehallinto Paikallishallinto Valtion aluehallinto Kuntalähtöinen Aluehallinto- virastot Elinkeino-, liikenne ja ympäristö- keskukset Muut viran-omaiset, mm. raja, metsäkeskus Maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät, aluepelastuslaitokset Valtion paikallishallinto Kunnat Poliisi, syyttäjä, ulosotto, maistraatit, hätäkeskukset, verohallinto, KELA, TE-toimis-tot, maanmit-taustoimistot Etelä-Suomen aluehallintovirasto

6 Ylijohtaja 1.3.2015 alkaen OKM STM OM TEM VM MMM SM YM Johdon tuki (6)
Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö alkaen OKM STM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Johdon tuki (6) Opetus- ja kulttuuritoimi (6) Työsuojelu (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (6) AVIen hallinto- ja kehittämis- palvelut (1) Pelastustoimi ja varautuminen (6) Ympäristö- luvat (4) Sisäinen tarkastus Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Aluehallinnon tietohallintopalvelut (ELY-keskusten KEHA) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

7 Toimintaa seitsemän maakunnan alueella
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) toimii Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Lisäksi Etelä-Suomen AVI hoitaa ympäristöluvat myös Lounais-Suomen AVIn alueella (Varsinais-Suomi ja Satakunta). Etelä-Suomi on maan hallinnon, väestön, liikenteen sekä talouselämän painopistealue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

8 Etelä-Suomen AVIn toimialue
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

9 ESAVIn toimintaympäristön kuvaus
asukasluku 2,26 milj. maa pinta-ala km2 maakuntia 5 kpl kuntia 64 kpl, josta kaupunkeja 24 kpl sairaanhoitopiirejä 5 kpl maistraatteja 10 kpl poliisilaitoksia 5 kpl pelastuslaitoksia 8 kpl hätäkeskuksia 1 kpl elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia 3 kpl työllisiä 1,1 milj. työpaikkoja yrityksiä 40 % koko maasta yliopistoja ja korkeakouluja 7 kpl Etelä-Suomen aluehallintovirasto

10 ESAVIn henkilöstöä 15 paikkakunnalla
Päätoimipaikka Hämeenlinna 119 Toimipaikat Helsinki 245 Kouvola 47 Työskentelypaikat Turku 27 Oulu 18 Vaasa 18 Lappeenranta 17 Lahti 14 Mikkeli 14 Rovaniemi 13 Kuopio 10 Joensuu 8 Tampere 7 Jyväskylä 4 Porvoo 2 Yhteensä 563 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

11 Ylijohtaja Minna Karhunen
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualue Johtaja Satu Koskela Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri-Partanen Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue Kimmo Kohvakka Ympäristölupa-vastuualue (myös Lounais-Suomen aluehallintoviraston alue) Raija Aaltonen Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue Ullrike Hjelt-Hansson Hallinto- ja kehittämis-palvelut –vastuualue Hallintojohtaja Anu Nousiainen Johtoryhmä Johdon tuki ESAVIn organisaatio Etelä-Suomen aluehallintovirasto

12 Etelä-Suomen AVIn johtoryhmä
Ylijohtaja Minna Karhunen Vastuualueet: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat: Johtaja Satu Koskela Opetus- ja kulttuuritoimi: Johtaja Ullrike Hjelt-Hansson Pelastustoimi ja varautuminen: Johtaja Kimmo Kohvakka Työsuojelu: Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Ympäristöluvat: Johtaja Raija Aaltonen AVIen hallinto- ja kehittämispalvelut: Hallintojohtaja Anu Nousiainen Johdon tuki: Kehittämispäällikkö Sari Hietala Neuvotteleva virkamies Eija Kariluoma Asiantuntija: Viestintäpäällikkö Kristiina Saksa Henkilöstön edustajat: Tessa Olin (JHL) Helena Sundberg (JUKO) Anssi Riihijärvi / Ulla Kelonen (Pardia) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

13 ESAVI oikeusturvaviranomaisena
kantelujen, valitusten ja oikaisupyyntöjen käsittely kunnalliskantelut, sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut, kehitysvammaisten erityishuollon valitukset, opetustoimen valitukset ja kantelut, ympäristöterveydenhuollon kantelut valvonta-, ohjaus- ja lupatoiminta perusoikeuksien ja peruspalvelujen toteutumisen arviointi oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt Etelä-Suomen aluehallintovirasto

14 ESAVI lupaviranomaisena (1/3)
alkoholilain mukaiset anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat sekä Alkon myymäläluvat lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen ja toiminnan olennaiseen muuttamiseen lupa yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja vastaavan johtajan hyväksyminen mikrobiologisen laitoksen lupa harjoittaa tartuntatautilain mukaista toimintaa (julkinen ja yksityinen) perheasioiden sovittelulupa kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitystoiminnan rekisteriin hyväksyminen maksuliike- ja valuutanvaihtotoiminnan rekisteriin hyväksyminen omaisuudenhoito- ja yrityspalvelutoiminnan rekisteriin hyväksyminen kuluttajaluottoja tarjoavien rekisteröinti Etelä-Suomen aluehallintovirasto

15 ESAVI lupaviranomaisena (2/3)
eläinkoelupiin liittyvät asiat (koko maassa) eläinsuojelulain mukaiset luvat (mm. sirkukset, eläintarhat, eläinnäyttelyt, kotieläinpihat) sivutuotelaitosluvat (mm. polttolaitokset, tutkimuskäyttöluvat) elävien eläinten vientilupa alkioiden ja sperman keräyspaikkalupa eläinsuojeluvalvojan lupa lupa eläinten kuljettamiseen eläinperäisten tuotteiden vientilupa lupa poiketa talousveden laatuvaatimuksista Etelä-Suomen aluehallintovirasto

16 ESAVI lupaviranomaisena (3/3)
perintätoimen lupa (koko maassa) panttilainausliikkeiden lupa (koko maassa) tutkimuslupa ennen mahdollista (kiinteän omaisuuden) lunastusta väestönsuojan poikkeuslupa (suojarakentamisvelvoitteesta vapauttaminen) ympäristöluvat vesilain mukaiset asiat (lupa-, korvaus- ja hallintopakkoasiat) ympäristönsuojelulain mukaiset asiat (lupa-, korvaus- ja koetoimintailmoitukset) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

17 ESAVI valvontaviranomaisena (1/4)
alkoholin myynti- ja anniskelutoiminta ammatinharjoittamisen valvonta (terveydenhuolto) yksityisten ja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta mielenterveyslain mukainen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen kuntien terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta viranomaisten toiminnan valvonta ja arviointi terveydensuojelulain mukainen valvonta kuluttajaturvallisuusvalvonta (tavarat ja palvelut) hintamerkintä- ja kulutusluottovalvonta hyvitysmaksun valvonta kuvataiteen teosten jälleenmyyntikorvausten valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto

18 ESAVI valvontaviranomaisena (2/4)
elintarvikevalvonta koe-eläinlaitosten ja eläinkokeiden valvonta eläinten ja eläinkunnan tuotteiden maahantuonnin valvonta eläinperäisiä tuotteita käsittelevien ja valmistavien laitosten valvonta eläinlääkkeiden käytön ja säilytyksen valvonta eläinlääkintäpalvelujen tuottajien valvonta nautaeläinten korvamerkintöjen valvonta kuntien elintarvikevalvontasuunnitelmien arviointi ja tarkastus eläinsuojeluvalvonta ja eläinkuljetusten valvonta eläinten hyvinvoinnin valvonnan valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto

19 ESAVI valvontaviranomaisena (3/4)
kiinteistön- ja vuokranvälitystoimen valvonta elinkeino- ja kilpailuvalvonta mittavälineiden valvonta valmismatkaliikkeiden valvonta perintätoimen valvonta (koko maassa) panttilainausliikkeiden valvonta (koko maassa) pelastustoimen valvonta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen tarkoitetut valvontatehtävät (koko maassa) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

20 ESAVI valvontaviranomaisena (4/4)
tilaajan selvitysvelvollisuuden valvonta (koko maassa) työssä käytettävien tuotteiden, henkilösuojainten sekä kemikaalien tuotevalvonta työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena ja työsuojelun kehittäminen työelämän pelisääntöjen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto

21 Eija Hynninen-Joensivu
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Johtaja Satu Koskela Johtoryhmä Johdon tuki Alkoholi- hallinto Esa Tommiska Elinkeino- valvonta Marko Peltonen Oikeusturva Päivi Kemppi Sosiaalihuolto Eija Hynninen-Joensivu Terveyden-huolto Jaana Mäkelä Ympäristö- terveyden- huolto Eila Kaliste Etelä-Suomen aluehallintovirasto

22 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (1/2)
kantelujen käsittely sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelutuottajien ohjaus, luvat ja valvonta rikos- ja riita-asioiden sovittelun järjestäminen romaniasioiden edistäminen mikrobiologisten laboratorioiden luvat ja valvonta alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto

23 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (2/2)
elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta terveydensuojelu- ja tupakkavalvontaviranomaisten ohjaus, valvonta ja arviointi talousveden laatuvaatimusten poikkeusluvat kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen yhtiökokouksen koollekutsujan ja tilintarkastajan ja erityisen tarkastuksen määrääminen Etelä-Suomen aluehallintovirasto

24 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
Johtaja Ullrike Hjelt-Hansson Opetustoimi Yksikön päällikkö Asta Sark Kulttuuritoimi Yksikön päällikkö Sanna Puura Etelä-Suomen aluehallintovirasto

25 Opetus- ja kulttuuritoimi
opetus- ja kulttuuriministeriön alueelliset opetuksen, lasten päivähoidon sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät. sivistystoimen kantelut, valitukset, oikaisut ja lausunnot, oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus oppilaitos-, liikuntapaikka- ja kirjastorakentamisen valtionavustukset valtionavustukset nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeisiin sekä opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma) peruspalvelujen saatavuuden arviointi opetus- ja kulttuuritoimen informaatio-ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirasto

26 Pelastustoimen ja varautumisen vastuualue
Johtaja Kimmo Kohvakka Pelastus Markku Kirvesniemi Lähialuetehtävät Varautuminen Ilkka Heinonen Koulutus Tommi Laurinen Sisäinen turvallisuus Tommi Laurinen Esa-Pekka Lukkarinen Valtakunnalliset tehtävät Etelä-Suomen aluehallintovirasto

27 Pelastustoimi ja varautuminen
pelastustoimen varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen poikkeusoloihin varautumisen koordinointi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

28 STM ohjaa työsuojeluvalvontaa
Avit tarjoavat virastopalvelut vastuualueille STM ESAVI ISAVI LSSAVI LSAVI PSAVI Työsuojelun vastuualue Työsuojelun vastuualue Työsuojelun vastuualue Työsuojelun vastuualue Työsuojelun vastuualue Työnjako aluehallintoviraston kanssa: - Työsuojelun vastuualue vastaa työsuojelun valvonnasta alueella itsenäisesti ja on päätöksenteon osalta riippumaton aluehallintovirastosta. - Aluehallintoviraston tehtävänä on tarjota vastuualueelle tavanomaiset virastopalvelut ja toimitilat Valvonta ja neuvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto

29 Työsuojeluviranomaisen tehtävät
Valvonta viranomais- ja asiakasaloitteisesti Neuvonta asioissa, joita työsuojeluviranomainen valvoo Vakavien työtapaturmien tutkinta ja ehkäisy Ammattitautien ehkäisy Asiantuntijaviranomaisena työrikostapausten esitutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä Markkinavalvonta Tilaajavastuulain valvonta (ESAVIn tehtävä) Valvonta Neuvonta Tutkinta Ehkäisy Etelä-Suomen aluehallintovirasto

30 Ympäristölupavastuualue
Johtaja Raija Aaltonen Ympäristön- suojelu- yksikkö Ympäristö-neuvos Tero Mäkinen Vesiyksikkö Ympäristö-neuvos Päivi Jaara Tukipalvelut- yksikkö Hallintosihteeri Malin Kuurberg Etelä-Suomen aluehallintovirasto

31 Ympäristöluvat vesilain mukaiset asiat
(lupa-asiat, korvausasiat, hallintopakkoasiat) ympäristönsuojelulain mukaiset asiat (lupa-asiat, korvausasiat, koetoimintailmoitukset) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

32 Toimitila- ja materiaali-hallintoyksikkö
Hallinto- ja kehittämispalvelujen vastuualue Hallintojohtaja Anu Nousiainen Tieto- yksikkö Maria Siurua Viestintä-yksikkö Auli Posti Henkilöstö- Timo Kähärä Talousyksikkö Tuula-Kaarina Isosuo Yleishallinto Teijo Mustonen Toimitila- ja materiaali-hallintoyksikkö Lauri Latva-Äijö Etelä-Suomen aluehallintovirasto

33 Hallinto- ja kehittämispalvelut
Aluehallintovirastojen henkilöstöhallinto, palkkaus- ja työnantajapolitiikka taloushallinto, toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta tietohallinto, tiedonhallinta ja tietoturva toiminnan kehittäminen viestintäpalvelut asiakirjahallinto ja arkistonmuodostajatehtävät käännöspalvelut virastopalvelut toimitila- ja materiaalihallinto yleishallintotehtävät yhteispalvelun kehittäminen apteekkimaksut. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

34 Etelä-Suomen AVIn valtakunnalliset tehtävät
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät luotonantajien rekisteröinti ja valvonta perintätoimen luvat ja valvonta panttilainausliikkeiden luvat ja valvonta kiinteistövälitysliikkeiden valvontarekisterin kehittäminen eläinkoelupiin liittyvät asiat tilaajan selvitysvelvollisuuden valvonta opettajien ja rehtoreiden erivapausasiat väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta vapauttaminen hengenpelastusmitalilautakunnan sihteerin tehtävät aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut Etelä-Suomen aluehallintovirasto

35 Etelä-Suomen AVIn yhteystiedot
Puhelinvaihde: Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15, PL 150, Hämeenlinna, fax Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9, PL 110, Helsinki, fax , fax alkoholihallinto Kouvolan toimipaikka Kauppamiehenkatu 4, PL 301, Kouvola sähköposti: Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Lataa ppt "Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google