Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 ALUEHALLINNON UUDISTAMINEN HALLITUSOHJELMASSA ”Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, muiden.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 ALUEHALLINNON UUDISTAMINEN HALLITUSOHJELMASSA ”Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, muiden."— Esityksen transkriptio:

1 1 ALUEHALLINNON UUDISTAMINEN HALLITUSOHJELMASSA ”Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, muiden piirihallintoviranomaisten ja maakuntien liittojen työnjako täsmennetään, päällekkäisyydet poistetaan ja vähennetään hallintoviranomaisten määrää. Samassa yhteydessä arvioidaan niiden aluejakoja. Nykymuotoisen lääninhallinnon tehtävät organisoidaan uudelleen. Uudistetaan valtion aluehallintoa kokoamalla lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä yhteen. Siirretään kehittämispoliittista toimivaltaa kansanvaltaiseen ohjaukseen. Selvitetään aluekehittämisenvoimavarojen kokoamista valtion talousarviossa maakunnittain ja ministeriöittäin yhdelle momentille ja niiden päättämisestä siirtämistä alueille. Valmistelu käynnistetään välittömästi ja uudistukset toteutetaan vuoteen 2010 mennessä.”

2 2 ALKU-HANKKEEN AIKATAULU Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä –pj Mari Kiviniemi Ohjausryhmä (valtiosihteerit) –pj Timo Reina, opm Heljä Misukka, Carl Haglund HALKE: 8.5 jatkovalmistelu väliraportin pohjalta eräin poikkeuksin HALKE: 18.11, 3.12 virastojen nimet, toimipaikat ja alueet HALKE: 29.2 HE lausunnolle HALKE: 1.4 HE-lausuntopalaute, 15.4 HE VN huhtikuu

3 3 VALTION UUSI ALUEHALLINTO Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävistä alueilla. kootaan luonnonvaroihin ja ympäristöön, liikenteeseen ja infrastruktuuriin, työvoimaan (ml maahanmuutto), elinkeinoihin sekä osaamiseen ja kulttuuriin liittyviä tehtäviä Aluehallintovirasto vastaa lainsäädännön toimeenpanosta, toimeenpanon ohjauksesta ja lainsäädännön toteutumisen valvonnasta sekä vastaa eräiltä osin oikeusturvasta alueilla kootaan peruspalvelujen toteutumiseen, oikeusturvaan, lupiin ja valvontaan, turvallisuuteen ja ympäristölupiin liittyvät tehtävät sekä työsuojelun valvonta

4 4 Lääninhallitukset 5 kpl Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukset 15 kpl Elinkeinot, työllisyys, osaaminen ja kulttuuri- vastuualue työelämän ja koulutuksen kohtaannon seuranta, lyhyen aikavälin ennakointi ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen liittyvät nyk. tehtävät opetushlöstön yms täyd. koulutus rakentaminen kirjasto-, liikunta- ja nuoriso-asiat esr-tehtävät (koulutus) Aluehallintovirasto 6 kpl Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue alueellinen saavutettavuus ja muu ppa perusopetuslain 5 ja 7 §:n mukaiset järjestämisluvat valitukset, kantelut, oppilasarvioinnin oikaisut ym. + näihin liittyvä opetustoimen hlöstök. Maakunnan liitot 19 kpl rakentamishankkeiden kiireellisyysjärjestys EAKR kulttuuri ja koulutus keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakointi "osana valtakunnallista kehittämis- ja suunnittelutoimintaa alueellisen koulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittämisen yhteensovittaminen" Ys erivapaudet va saamenk. opetukseen va aik.järjestäjille työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään l

5 5 VALTIONOSUUSUUDISTUS HALLITUSOHJELMASSA Hallinnonalakohtaiset valtionosuudet yhdistetään puitelain edellyttämin poikkeuksin ja säilyttämällä ylläpitäjämalli lukion, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen osalta, voimaan vuonna 2010 Esi- ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien yleisen kulttuuritoiminnan ja asukaskohtainen taiteen perusopetuksen vos kuntien valtionosuuslakiin, ei koske harkinnanvaraisia avustuksia eikä perustamishankkeiden rahoitusta Arvioidaan VOS-uudistuksesta aiheutuvat tarpeet kehittää ohjausjärjestelmää

6 6 VALTIONOSUUSUUDISTUS KEHYSPÄÄTÖKSESSÄ Kuntien valtionosuuksia keskitetään vuodesta 2010 lähtien vm:n pääluokkaan Kuntien välillä ja valtion ja kuntien välillä kustannusneutraalisti Tästä poiketen poikkeuksellisen harvan asutuksen ja saaristoisuuden aiheuttamat ongelmat ratkaistaan pysyvällä järjestelmämuutoksella, + 30 milj. euroa Muutokset valmistellaan HALKEssa huhtikuun loppuun mennessä

7 7 VALTIONOSUUSUUDISTUS KEHYSPÄÄTÖKSESSÄ Sote vos 35%, opetuksen 43, yhdistetty vos 36% Ikäluokkapohjainen vos väestörekisteritietojen perusteella kunnalle (kotikunta) Järjestämisvelvollisuus asuinkunnalla Kotikunnalla velvollisuus maksaa opetuksen järjestäjälle korvaus Laskennallinen erityisopetuskerroin? Lisäopetus, valmistava opetus, ei-oppivelvolliset, pidennetty oppivelvollisuus, sairaalaopetus, koulukodit, sijoitetut – valmistelu kesken HEt elokuu 2009


Lataa ppt "1 ALUEHALLINNON UUDISTAMINEN HALLITUSOHJELMASSA ”Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, muiden."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google