Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lääninhallitus valvoo ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lääninhallitus valvoo ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa"— Esityksen transkriptio:

1 Lääninhallitus valvoo ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa
Hannele Havanka Lääninlääkäri

2 Sosiaali- ja terveysosasto
Yleishallinto Sosiaalihuolto Terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Alkoholivalvonta- ja luvat

3 Sosiaalihuollon vastuualue
- kehitysvammahuolto - kuntouttava työtoiminta - lasten päivähoito - lastensuojelu - omaishoidon tuki - päihdehuolto - raittiustyö - sosiaalihuollon asiakkaan asemaa koskeva lainsäädäntö - sosiaalihuoltolain mukaiset tehtävät - toimeentuloturva - vammaispalvelut - yksityiset sosiaalipalvelut. Vastuuhenkilönä toimii lääninsosiaalitarkastaja.

4 Sosiaalihuolto Läänin sosiaalitarkastaja Sosiaalitarkastajat

5 Terveydenhuollon vastuualue
- kansanterveystyö - työterveyshuolto - erikoissairaanhoito - mielenterveystyö ja psykiatriset palvelut - yksityinen terveydenhuolto - tartuntataudit - potilaan asema ja oikeudet - lääkkeet ja lääketieteelliset tutkimukset - opioidiriippuvaisten hoidon ohjaus ja valvonta - terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjaus ja valvonta - oikeuslääkintä ja kuolemansyyn selvittäminen - terveydenhuollon tutkimuksen ja koulutuksen erityisvaltionosuustehtävät Vastuuhenkilönä toimii tehtävään määrätty lääninlääkäri.

6 Terveydenhuolto Lääninlääkärit Oikeuslääkäri
Terveydenhuollontarkastajat

7 Lääninlääkäri A Lääninlääkäri vastaa ja huolehtii lääketieteellisenä asiaintuntijana seuraavista erityisvastuualueisiinsa kuuluvista arviointi-, lupa-, sekä ohjaus- ja valvontatehtävistä: -kansanterveystyöstä (lukuun ottamatta Kainuu) -suun terveydenhuollosta -yksityisestä terveydenhuollosta -terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta

8 ratkaisee esittelystä: - yksityistä terveydenhuoltoa koskevat luvat
Jatkuu… Lääninlääkäri ratkaisee esittelystä: - yksityistä terveydenhuoltoa koskevat luvat esittelee: - terveydenhuollon kantelut erityisesti omilta erityisvastuualueiltaan (kansanterveystyö, suun terveydenhuolto, työterveys) - terveydenhuoltoa koskevat lausunnot erityisvastuualueiltaan

9 - asiantuntijana toimialueensa hankeasioiden ja
Jatkuu… osallistuu: - asiantuntijana toimialueensa hankeasioiden ja valtionavustusten myöntämiseen ja ohjaukseen - valmiussuunnitteluun - muihin tehtäviin tulossuunnitelmassa vuosittain erikseen sovitulla tavalla

10 Lääninlääkäri H Lääninlääkäri vastaa ja huolehtii lääketieteellisenä asiaintuntijana seuraavista erityisvastuualueisiinsa kuuluvista arviointi-, ohjaus- ja valvonta tehtävistä: - erikoissairaanhoito ja erityisesti mielenterveystyö ja psykiatrinen hoito - Kainuun maakunnan kansanterveystyö - sairaankuljetus - työterveyshuolto - lääkinnällinen kuntoutus - tartuntatautien torjuntatyö

11 - mielenterveyslain itsemääräämisoikeuden rajoitusten käytön valvonta
Jatkuu… - terveydenhuoltoa koskeva valmiussuunnittelu sekä terveydenhuollon poikkeusolot - mielenterveyslain itsemääräämisoikeuden rajoitusten käytön valvonta - terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjaus ja valvonta

12 ratkaisee esittelystä: - mikrobiologian laboratorioita koskevat luvat
Jatkuu… ratkaisee esittelystä: - mikrobiologian laboratorioita koskevat luvat - keltakuumerokotusasiat esittelee: - terveydenhuollon kantelut erityisesti omilta erityisvastuualueiltaan (erikoissairaanhoito, sairaankuljetus, tartuntataudit) - terveydenhuoltoa koskevat lausunnot erityisvastuualueiltaan

13 - päihde- ja huumetyöhön
Jatkuu… osallistuu: - asiantuntijana vastuualueidensa hankeasioiden ja valtionavustusten myöntämiseen ja ohjaukseen - lääninhallitukselle kuuluviin terveydenhuoltoa koskeviin kansainvälisiin tehtäviin - päihde- ja huumetyöhön - muihin tehtäviin tulossuunnitelmassa vuosittain erikseen sovitulla tavalla Ilman esittelyä lääninlääkärit ratkaisevat kiireelliset tartuntatautiasiat ja asiantuntijalausunnot.

14 Ympäristöterveydenhuolto
Huolehtii ympäristöterveydenhuollon toimialan koordinaatiosta ja vastuualueelle kuuluvien tehtävien yhteensovittamisesta Läänineläinlääkärit, lääninterveystarkastaja, lääninelintarviketarkastaja

15 Eräitä 2006 ajankohtaisia asioita

16 Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
Yleinen varautuminen Varautuminen biologisiin uhkiin

17 Viranomaisverkko VIRVE
Hätäkeskus Hätäpuhelu

18 Tilanne vuoden lopussa 2005
Hoidon saatavuus Tilanne vuoden lopussa 2005

19 ! !

20 ”Kainuun kierros”

21 Kantelut

22 Vireille tulleet ja ratkaistut terveydenhuollon kantelut v. 2000 - 2005

23 Terveydenhuollon kantelut toimialoittain v. 2005

24 Terveydenhuollon kanteluiden seuraamukset vuodelta 2005

25 Terveydenhuollon kanteluiden pääasialliset syyt v. 2005

26 Valvonnan kohderyhmä (terveydenhuollon vastuualueen ratkaistut kantelut v. 2005)

27 Terveydenhuollon kanteluiden seuraamukset vuodelta 2005

28 Sosiaali- ja terveysosastolle käsiteltäväksi tulleet kantelut


Lataa ppt "Lääninhallitus valvoo ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google