Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Riskien arviointi, Oulun eteläinen osakokonaisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Riskien arviointi, Oulun eteläinen osakokonaisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Riskien arviointi, Oulun eteläinen osakokonaisuus
Projektin riskeiksi arvioidaan: Riski 1: AVAINHENKILÖT EIVÄT SITOUDU HANKKEEN TAVOITTEIDEN ETEENPÄIN VIEMISEEN Kuvaus: Esimiehet, henkilöstö ja päättäjät eivät sitoudu toimimaan hankkeen tavoitteiden suuntaisesti. Vakavuus: Keskisuuri Todennäköisyys (%): 40 % Varautuminen: Projektihenkilöstö motivoi esimiehiä, työntekijöitä ja päättäjiä. Esimiehet motivoivat henkilöstöä ja päättäjiä. Koulutusta järjestetään. Johtamisen rooli korostuu. Vaikutus: Projektin tavoitteet eivät toteudu. Vanhat toimintamallit ja rakenteet eivät muutu. Riski 2: PERHEKESKUSTOIMINNAN KEHITTYMINEN JUMITTAA Kuvaus: Perhetyön kotipalvelua ei kehity ennaltaehkäisevään suuntaan, Palveluseteliä ei oteta käyttöön ja lastenneuvoloihin ei tule perhetyöntekijää / palveluohjaajaa. Uusia toimintatapoja ei oteta käyttöön. Todennäköisyys (%): 50 % Varautuminen: Tärkeässä roolissa ovat esimiehet, motivointi, koulutus, kehittämisryhmien toiminta osakokonaisuuden alueella sekä tutustuminen toisten kuntien palvelujärjestelmiin. TLP –mallin käyttöön otto. Yhteistyö TEKES –hankkeen kanssa. Vaikutus: Projektin tavoitteet eivät toteudu. Perheet eivät saa ennaltaehkäisevää tukea tarvitessaan , Palveluseteliä ei oteta käyttöön ja painotus on edelleen korjaavissa palveluissa.

2 Riskien arviointi, Oulun eteläinen osakokonaisuus
Riski 3: TLP –MALLIN KÄYNNISTÄMINEN JA JUURRUTTAMINEN EI ONNISTU Kuvaus: TLP – mallia ei oteta käyttöön kaikissa lapsiperheiden palveluissa. Vakavuus: Keskisuuri Todennäköisyys (%): 50 % Varautuminen: TLP –mallin käyttöön koulutetaan. Tuodaan esille ne hyvät kokemukset, jotka mallia käytettäessä on saatu. Esimiesten rooli on tärkeä. Pyritään siihen, että kuntien päättävät elimet edellyttävät mallin käyttöön ottoa. Sen voisi sisällyttää esimerkiksi talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin. Vaikutus: Projektin tavoite jää toteutumatta tältä osin. Lapsiperheet ovat eriarvoisessa asemassa saman kunnankin sisällä. Mallia ei pystytä hyödyntämään täysipainoisesti Riski 4: HANKE EI KÄYNNISTY OPPILASHUOLTOTEEMAN OSALTA Kuvaus: Opetustoimen viranhaltijat eivät halua osallistua hankkeen toimintaan, eivätkä sitoudu työskentelemään asiantuntijaryhmissä. Vakavuus: Suuri Todennäköisyys (%): 60 % Varautuminen: Yritetään saada kaikista kunnista edustajat asiantuntijaryhmään, motivoidaan ja kerrotaan miten he käytännössä hyötyvät mukaan tulosta. Opetustoimen esimiehet ja päättäjät ovat avainasemassa. Vaikutus: Hankkeen tavoitteet eivät toteudu Oppilashuoltoteeman osalta. Kodin ja koulun yhteistyö jää entiselleen.

3 Riskien arviointi, Oulun eteläinen osakokonaisuus
Riski 5: LASTENSUOJELUUN JA LASTENSUOJELUN KÄYTÄNNÖT JA PROSESSIT EIVÄT KEHITY Kuvaus: Prosesseja ei saada avattua ja yhteistä toimintamallia ei löydy. Vakavuus: Keskisuuri Todennäköisyys (%): 40 % Varautuminen: Henkilöstön motivointi, koulutukset, asiantuntijaryhmien toiminta, tutustuminen muiden kuntien toimintaan ja TLP –mallin käyttöönotto ovat keskeisiä onnistumisessa. Esimiesten rooli tärkeä. Yhteistyö muiden hankkeiden, kuten TEKES –hankkeen kanssa edesauttaa onnistumista. Vaikutus: Projektin tavoitteet eivät toteudu tältä osin. Työ jatkuu entisillä malleilla, yhteistyötä on mutta e ei tarpeeksi. Painopiste on edelleen korjaavissa palveluissa. Lapsiperheet eivät saa tukea varhaisessa vaiheessa Riski 6 VAIHTOEHTOISIA SIJAISHUOLTOMUOTOJA EI ONNISTUTA LÖYTÄMÄÄN Kuvaus: Vaihtoehtoisia sijaishuoltomuotoja ei onnistuta löytämään. Uusien perhehoitajien rekrytointi ei onnistu. Vakavuus: Suuri Todennäköisyys (%): 60 % Varautuminen: Järjestetään omaa Pride –koulutusta. Sijaishuollon laatua kehitetään yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Vaikutus: Projektin tavoitteet eivät toteudu. Sijaishuollon asiat eivät kehity eikä laatua saada parannettua

4 Riskien arviointi, Oulun eteläinen osakokonaisuus
Riski 7: OSAKOKONAISUUDEN TALOUSARVIO EI TOTEUDU Kuvaus: Alueelle varatut rahat eivät riitä tai niitä jää merkittävästi käyttämättä Vakavuus: Pieni Todennäköisyys (%): 20 % Varautuminen: Talousarviota seurataan säännöllisesti ja reagoidaan tarpeen mukaan. Vuodelta 2014 jäävät rahat siirretään vuoden 2015 määrärahoihin. Tarvittaessa käytetään väliaikaista lisätyövoimaa, jos palkka- rahoja on jäämässä. Koulutukset, matkat ja hankinnat sopeutetaan varattuihin käyttömäärärahoihin. Vaikutus: Talousarvio ylittyy tai alittuu. Hankkeen hallinnointi ei onnistu Riski 8: Kuvaus: Vakavuus: Todennäköisyys (%): Varautuminen: Vaikutus:


Lataa ppt "Riskien arviointi, Oulun eteläinen osakokonaisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google