Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Motivaatioteoriat Julia L..

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Motivaatioteoriat Julia L.."— Esityksen transkriptio:

1 Motivaatioteoriat Julia L.

2 Motivaatioteoriat Suurin osa perustuu tutkimuksiin ja tietoihin, jotka on kerätty USA:sta Kritiikkiä teorioiden soveltuvuudesta muihin kulttuureihin Sisältöteoriat Prosessiteoriat Maslow – Tarvehierarkia Herzberg – Tyytyväisyys- ja tyytymättömyystekijät McClelland – Suoriutumisen tarve Adams – Oikeudenmukaisuusteoria Vroom – Odotusarvoteoria Locken - Päämääräteoria

3 Maslow’n tarvehierarkia
Itsensä toteuttamisen tarpeet Arvostuksen tarpeet Sosiaaliset tarpeet Turvallisuuden tarpeet Fysiologiset tarpeet

4 Herzberg – Tyytyväisyys- ja tyytymättömyystekijät
Tyytyväisyystekijät Tyytymättömyystekijät Liittyvät itse työhön Lisäävät työtyytyväisyyttä Tunnustus työstä Saavutukset Mahdollisuus kehittyä Ylennys Vastuu Liittyvät työympäristöön Lisäävät työtyytymättömyyttä Henkilösuhteet työtovereihin Työskentelyolosuhteet Palkka Status Työturvallisuus

5 Mc Clelland – Suoriutumisen tarve
Suoriutumisen tarve korostettu Ihmisen tarve ylittää itsensä ja halu menestyä Henkilöissä suoriutumisen tarve näkyy esim: Haasteellinen työ voi motivoida Yrittäjyyteen yhdistetään usein korkea suoriutumisen tarve Epäonnistuminen turhauttaa Halutaan palautetta Arvostaa asemaa, kunnianhimoisia tavoitteita Keskittyy voimakkaasti kyseiseen tehtävään

6 Adams – Oikeudenmukaisuus teoria
Työpanos-palkkio suhteen vertailu muihin + omiin aikaisempiin kokemuksiin Mitä suurempi epäoikeudenmukaisuus, sitä todennäköisemmin siihen reagoidaan Vaikutukset Pyritään vaikuttamaan epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin Oma käsitys itsestä tai muista voi muuttua

7 Vroom – Odotusarvoteoria
Teon odotettava tulos motivoi työhön Ylennys Loppututkinto Valenssi = Omien päämäärien ja työn oletetun tuloksen kohtaaminen Motivaatio Odotukset Valenssi

8 Locken – Päämääräteoria
Arvot Tunteet ja halut Päämäärät Työsuoritus ja työkäyttäytyminen Palaute Päämäärien haasteellisuus ja täsmällisyys Sitoutumisen taso


Lataa ppt "Motivaatioteoriat Julia L.."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google