Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennuspoliittisen ohjelman vaikutusten seuranta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennuspoliittisen ohjelman vaikutusten seuranta"— Esityksen transkriptio:

1 Rakennuspoliittisen ohjelman vaikutusten seuranta
Hallituksen iltakoulu hyväksyi seurantaryhmän väliraportin Väliraportin mukaan ohjelman vaikutusten seurantaan kehitetään mittausjärjestelmä Painopisteet ovat asiakasnäkökulmassa, laadussa ja tuottavuudessa

2 Seurantajärjestelmä Työnimi Rakennetun ympäristön tila -katsaus
Kehitysvaiheet vaihe I: Järjestelmän suunnittelu (tehty) vaihe II: Järjestelmän rakenneratkaisut (menossa) vaihe III: Järjestelmän rakentaminen vaihe IV: Järjestelmän pilotointi Tulos määrävälein (esim. joka toinen vuosi) ilmestyvä katsaus (raportti ja nettisivusto), jossa kerrotaan rakennetun ympäristön käytön, kunnon, ylläpidon ja tuottamisen kehittymisestä edelliseen raporttiin verrattuna

3 Vaiheen II osapuolet Rahoitus Toteutus Ohjausryhmä Sidosryhmät
YM ja LVM (50/50%) Toteutus RIL (vetovastuu) VTT Laatukeskus Ohjausryhmä H.Säteri, H.Hakaste, J.Tervala, J.Parantainen, J.Äijö, J.Keinänen Sidosryhmät RAPOLI VISIO 2010 INFRA 2010 Muut kehityshankkeet

4 Vaiheen II aikataulu 6 kk: –

5 Katsauksen rakenne ja termit
Näkökulma Omistaminen Käyttö Tuotanto Ominaisuus Tur- valli- suus Ter- veel- lisyys Toimin-nalli-suus Kes- tä- vyys Ympä-ristö-myönt. Kil-pailu-kyky Osa-alue Tie- ja katuverkko Raideverkko Asuinrakennukset Liike- ja toimistorak. Julkiset rakennukset Tekijät Indikaattorit

6 Katsauksen näkökulmat
KÄYTTÖ asuminen liikenne Rakennettu ympäristö TUOTANTO rakennukset infra Neljäs teema (?) voisi olla elinympäristö ja siihen liittyvät indikaattorit (ei tähän projektiin, mutta laajempana kokonaisuutena) OMISTAMINEN yksityiset julkiset

7 Katsauksessa tarkasteltavat ominaisuudet
Turvallisuus Terveellisyys Toiminnallisuus Kestävyys Ympäristömyönteisyys Kilpailukyky

8 Katsauksen osa-alueet - Infra
Tie- ja katuverkko Raideverkko Vesiväylät Tietoliikenneverkot Vesi- ja viemäriverkot Ympäristörakenteet Meluesteet Padot kaatopaikat

9 Katsauksen osa-alueet – Rakennukset
Asuinrakennukset kerrostalot rivitalot ja kytketyt pientalot omakotitalot loma-asunnot Liike- ja toimistorakennukset myymälärakennukset (ml. ravintolat) toimistorakennukset majoitusrakennukset Julkiset tai yleiset rakennukset opetusrakennukset sosiaali- ja terveydenhoidon rakennukset kulttuurirakennukset virkistys- ja liikuntarakennukset uskonnolliset rakennukset palo- ja pelastustoimen rakennukset Tuotanto- ja varastorakennukset energiatuotannon rakennukset muut tuotantorakennukset varastorakennukset maataloustuotantorakennukset Liikenteen rakennukset (yhteinen LVM:n ja YM:n sektoreille)

10 Katsauksen laadintaprosessi
Raportti + sivusto Johtopäätökset Valinnat Ylösnostot Painopisteet Analysointi Tietojen yhdistäminen Tiedon merkitys Kokemuksen käyttö Näkemyksen käyttö Faktat Tilastotiedot Mittaustiedot Kehityshankkeet Muut tiedot Puheenjohtaja/puheenjohtajisto Asiantuntijapaneeli 1 Asiantuntijapaneeli 2 Asiantuntijapaneeli 3 Asiantuntijapaneeli 4 Asiantuntijapaneeli 5 Sidosryhmät ja tutkijat

11 Katsauksen laadintaprosessi

12 Mittariston suunnittelu
Yleisaikataulu Mittariston suunnittelu Tietorak. määr. Tietolähteiden määr. Ulkom. BM Aihealueet valittu Kotim. BM Rakenne lukittu Ehdotus rakenteeksi Pilotti- mittaus VAIHE I Esitys- ja organis. tapa Järjestelmän rakentaminen VAIHE II VAIHE III Neuv./sopim. tiedon tuottajien kanssa VAIHE IV Välineratkaisut.


Lataa ppt "Rakennuspoliittisen ohjelman vaikutusten seuranta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google