Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalialan tutkimuksen päivät , Rovaniemi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalialan tutkimuksen päivät , Rovaniemi"— Esityksen transkriptio:

1 Asiantuntija kysyy asiantuntijalta - Sosiaaliportin valtakunnallisen konsultointipalvelun tutkiminen
Sosiaalialan tutkimuksen päivät , Rovaniemi Hanna Heikkonen, Tero Meltti

2 Perinteinen vertaiskonsultointimalli
-kasvokkain tai teknologiavälittyneesti ? Vertaisryhmä (esim. työkaverit)

3 ? Perinteinen konsultointimalli
-kasvokkain tai teknologiavälittyneesti ? Konsultoija Konsultti(ryhmä)

4 Sosiaaliportin konsultointimalli
? ? ? ? Sosiaaliportin konsultointipalvelun kysymys-vastaus -tietokanta

5 Mistä kaikesta Sosiaaliportin konsultointipalvelussa on kysymys?
Kaksi uutta tietolähdettä ammattilaisten käyttöön: 1) konsultointipalvelu ja 2) kysymys-vastaus-tietokanta Ammattilaisten ja palvelujärjestelmän toiminnan laadun parantaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen Keskitetyn moniäänisen, hajautetun ja vuorovaikutteisen konsultoinnin tuottaminen

6 Konsulttiryhmät ja saapuneet kysymykset 2.10.2006-15.2.2007
Ammattietiikka 6 Erityisryhmien asuminen 7 Kehitysvammaisuus 5 Kuurot ja kuurosokeat - Näkövammaisuus - Romani-asiat 3 Henkilökohtainen apu 12 Lastensuojelun sijaishuolto 4 Perhekeskustoiminta 1 Vauvaperhetyö - Yht. 38 kysymystä

7 Mitä on kysytty Jenni-Mari Räsänen, 31.1.2007
Johonkin asiakastilanteeseen tai -tilanteisiin liittyvät kysymykset (14) Yleisesti asiakastyöhön liittyvät kysymykset (3) Työkäytäntöihin liittyvät kysymykset (4) Kysyjän omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen tai hänen läheisensä tilanteeseen liittyvät kysymykset (4)

8 Käyttäjäkysely: Vastaajat ja tarve palvelulle
Vastaajia 9/17 Tietämättömyys tai neuvon tarve (4) Moniammatillinen konsulttiryhmä (2) Uusi väline (2) Ei kollegoita (1)

9 Käyttäjäkysely: Oliko vastauksesta hyötyä?
Kyllä 8/9 Vahvisti omaa käsitystä asiasta (4) Selvensi asiaa (2) Ei 1/9

10 Käyttäjäkysely: Hyötyikö asiakas?
Kyllä 6/9 Oikeudenmukainen kohtelu (2) Tieto lisääntyi (2) Ei 3/9 Vastaus ei kohdentunut asiakkaalle (1) Vastaus asiakkaan edun vastainen (1) Vastauksessa ei vastattu kysymykseen (1)

11 Käyttäjäkysely: Palvelu luotettavaa
Konsulttiryhmät ovat asiantuntevia ja luotettavia: samaa tai jokseenkin samaa mieltä 89 % Konsultointipalvelun sisältö vastaa hyvin tarpeitani: samaa tai jokseenkin samaa mieltä 77,7 % Konsultointipalvelun käyttö nopeuttaa ja tehostaa työni tekoa: samaa tai jokseenkin samaa mieltä 66,6 %

12 Käyttäjäkysely: Työyksikön koko ja mahdollisuus konsultoida
Kuinka suuri työyksikkö? 6-9 henkilöä 38% olen ainoa työntekijä 25 % yli 20 henkilöä 25 % Mahdollisuus käyttää konsultointia työssä: Vertaiskonsultointi 75 % Asiantuntijakonsultointi 56 %

13 Konsulttikyselyn vastaajat ja aikaisemmat kokemukset konsulttina toimimisesta
Vastaajia 29/47 (5 konsulttiryhmää) Lähetettiin ryhmille, joille tullut enemmän kuin yksi kysymys Toiminut aikaisemmin konsulttina tai antanut neuvoja 17/29

14 Konsulttikysely: Mikä on ollut vaativaa?
Ryhmän toiminta, aktivointi (5) Tekniikka, esim. salasana (5) Rajaaminen (4) Vastuunotto (4) Ajankäyttö (4) Kysymykset (3)

15 Konsulttikysely: Mikä on ollut vaivatonta?
Tekniikka (13) Ajankäyttö (ei ole sidottu tiettyyn aikaan) (5) Konsulttiryhmän tuki (2) Kysymykset (2)

16 Konsulttikysely: Ajankäyttö
Kysymyksen käsittely: 10-30 min (13) 30-60 min (4) 1-2 h (3) Vastauksen kokoaminen: 30-60 min (3) Ei vie paljon aikaa, sillä vastaus on jo valmis (1)

17 Konsulttikysely: Mihin vastaukset perustuvat?
Kokemustieto (20) Eri tietolähteet (13) Lainsäädännön tuntemus (9) Asiantuntijatieto (2) Näkemys (2) Koulutus (1)

18 Konsulttikysely: Konsultoinnin hyödyt itselle
+ Osaamisen kehittyminen, uuden oppiminen (6) + Tiedon lisääntyminen (6) + Kentän tuntemus (4) + Tekee tarpeellista työtä, täyttää velvollisuutensa, saa vaikuttaa (3) + Keskustelu ja yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa (3)

19 Konsulttikysely: Haitat itselle
- Ajankäyttö (9) Ei riittävästi osaamista (2) Kysymyksen käsittelyyn ottaminen (1) Alkuvaikeudet, käynnistyminen (1)

20 Konsulttikysely: Hyödyt ja haitat työnantajalle
+ Työntekijän osaamisen kehittyminen (8) + Työnantajan näkyvyys lisääntyy (6) + Asiakkaiden palveleminen (5) + Vaikuttaminen (2) - Ajankäyttö (5)

21 Konsulttikysely: Mitä mieltä kysymyksistä?
Kysymyksiä ollut vähän (11) Vaikeita (11) Helppoja (7) Asiallisia (4) Yksityiskohtaisia, hyvin esitettyjä (4) Aiheettomia (3) Asian sivusta (2)

22 Konsulttiryhmä: Vastausten laatu
Hyviä, asiantuntevia, laadukkaita (18) Monipuolisia (3) Kohtalaisia, ei vielä tyydyttäviä (3) Selkeitä (2) Tukeneet kysyjää (1) Lain mukaisia (1)

23 Raportti keväällä 2007 Sosiaalialan verkkokonsultoinnin mallit ja niiden vertailu Sosiaaliportin konsultointipalvelun arviointi Verkkokonsultoinnin mahdollisuudet ja tulevaisuus sosiaalialalla

24 Tulevaisuus Varhaiskasvatuksen verkkokonsultointi Varttua-verkkopalvelun kanssa Mallin kehittäminen ja laajentaminen kattamaan koko sosiaalihuolto Verkkokonsultoinnin käytännön juurruttaminen ja levittäminen Uudet konsultointimallit, esim. pikaviestit


Lataa ppt "Sosiaalialan tutkimuksen päivät , Rovaniemi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google