Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirjanpidon tilit 1/2 Liiketapahtumat kirjataan tileille

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirjanpidon tilit 1/2 Liiketapahtumat kirjataan tileille"— Esityksen transkriptio:

1 Kirjanpidon tilit 1/2 Liiketapahtumat kirjataan tileille
Tili on kaksipuolinen laskelma, toiselle puolelle kirjataan lisäykset, toiselle vähennykset Tilin nimi riippuu siitä, mitä asioita sillä halutaan seurata TILIN NIMI DEBET KREDIT Per An Rahan käyttö Rahan lähde

2 Kirjanpidon tilit 2/2 Tilin debet- ja kredit puolen erotus on tilin SALDO Debet summa suurempi kuin Kredit summa ==> DEBET-SALDO Kredit summa suurempi kuin Debet summa ==> KREDIT-SALDO DEBET = KREDIT = NOLLASALDO

3 Esimerkki KASSA Alkusaldo 2.1. 12 000 2 000 12.1.
Loppusaldo on 11 ooo Onko debet- vai kredit-saldoa?

4 Esimerkki LAINAT 9.1. 3 000 10 000 2.1. Alkusaldo
Mikä on loppusaldo? Onko debet- vai kredit-saldoa?

5 Kahdenkertainen kirjanpito
Liiketapahtuma kirjataan aina vähintään kahdelle tilille, toisen tilin debet- ja toisen tilin kredit-puolelle Tehdyt debet-kirjaukset yhteensä = kredit-kirjaukset yhteensä Se kummalle puolelle merkitään lisäykset ja kummalle vähennykset, riippuu siitä, mitä asioita tilillä seurataan eli millaisesta liiketapahtumasta on kyse

6 Liiketapahtumat Menot Tulot Rahoitustapahtumat pitkävaikutteiset
lyhytvaikutteiset Tulot Rahoitustapahtumat Rahavaroihin ja saamisiin vaikuttavat Vieraan ja oman pääoman määrään vaikuttavat

7 Tiliryhmät 2. Menotilit 1.Rahoitustilit 3. Tulotilit
Rahoitusomaisuuden tilit (rahat ja saatavat) Pääomatilit (oma ja vieras pääoma) 2. Menotilit 3. Tulotilit 4. Tilinpäätöstilit (tulostili ja tasetili)

8 Kirjaussäännöt 1/2

9 Kirjaussäännöt 2/2

10 Kassa-kuitti TULOT TILINPÄÄTÖS YRITYS OY TILIKAUSI 1.1.-31.12.
Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset Tili 3 MENOT Lasku Nosto RAHOITUS- TAPAHTUMAT Tili n

11 Tilinpäätöksen rakentaminen tulos- ja tasetilin avulla
Kun tilinpäätöstä ryhdytään laatimaan yrityksen juoksevan kirjanpidon perusteella, määritetään ensin kunkin tilin saldo. Seuraavaa vaihetta varten laaditaan niin kutsutut tilinpäätöstilit eli tulostili ja tasetili, joille juoksevan kirjanpidon tilien saldot päätetään.

12 Tulostili Tulostilille merkitään tilikaudelle kuuluvat tulot eli kaikki ne tuotot, joihin liittyvät suoritteet on luovutettu asiakkaille tilikauden aikana. Tulostilille merkitään myös tilikaudelle kuuluvat menot eli kaikki kulut, jotka on käytetty tilikaudelta kertyneiden tulojen hankkimiseen. Tulostili kertoo tilikauden tuloksen eli sen, oliko yrityksen toiminta kannattavaa vai ei. Tulostilin perusteella laaditaan yrityksen tuloslaskelma.

13 Tasetili Tasetilille merkitään varat, velat ja oma pääoma eli raha- ja saatavatilien sekä pääomatilien saldot. Tämän lisäksi tasetilille merkitään menojäännökset eli se osa menoista, jonka odotetaan tuottavan tuloa vielä myöhempinä vuosina. Tasetilin perusteella laaditaan yrityksen tase.

14 Voitto tai tappio Yrityksen tilikaudelta kertynyt voitto tai tappio kirjataan myös siinä vaiheessa, kun tulos- ja tasetili laaditaan. Tilikauden tulos kirjataan tulostilin pienemmälle puolelle ja tasetilin vastakkaiselle puolelle. Tämän jälkeen sekä tulostili että tasetili menevät tasan. Voitto kirjataan tulostilin debet- ja taseen kredit-puolelle. Tappio kirjataan tulostilin kredit- ja taseen debet-puolelle.

15 Tilien päättäminen tulos- ja tasetilille

16 Tilinavaus Pankkitili TASETILI AS 1200 AS 4800 2000 Oma pääoma Myynti-
saamiset Pankkitili TASETILI AS 1200 AS 4800 Oma pääoma Myynti- saamiset Tilikauden voitto Kassa Oma pääoma Pankkitili Lainat AS 2000 AS 3000 Kassa Ostovelat Sisältää edellisen kauden tuloksen! Yht Yht. Lainat Ostovelat AS 4200 AS 800 Kaikkien tasetilille päätettyjen tilien saldot siirtyvät seuraavalle kaudelle ao. tilien alkusaldoiksi !


Lataa ppt "Kirjanpidon tilit 1/2 Liiketapahtumat kirjataan tileille"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google