Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ehdotus JUHTA:n ja jaostojen asettamisesta 2016 - 2019 JulkICT JUHTA 2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ehdotus JUHTA:n ja jaostojen asettamisesta 2016 - 2019 JulkICT JUHTA 2016."— Esityksen transkriptio:

1 Ehdotus JUHTA:n ja jaostojen asettamisesta 2016 - 2019 JulkICT JUHTA 2016

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto JUHTA 2016 – muutoksia  Asetuksen pykälien ajantasaistaminen ja tehtävien tarkastelu  Kokoonpanon supistaminen  Erilliset jaostot harkintaan, voitaisiinko vähentää?  Ohjaava asiantuntijajaosto, jossa nykyisten jaostojen sisältötyöskentely  Aihealueittaisia ”yhteistyöryhmiä”, joissa tiedonvaihtoa, koordinointia ja hyvien käytäntöjen levittämistä  Suositusten ja ohjeistuksen yhtenäistäminen  JHS-suositukset, viitearkkitehtuurit, IT-arkkitehtuurilinjaukset, sanastotyö, VAHTI-ohjeet  Asetus ja suositus – velvoittavuus ja ohjaus samasta loogisesta putkesta  yhteinen info- ohjaus saman ”brändin” alle  Hallituksen kärkihankkeet; mm. digihaasteet, itsehallintoalue- ja SOTE uudistus, KaPA, SADe  Miten merkittävät hankkeet koordinoidaan jatkossa JUHTAn kanssa?  Työskentely entistä enemmän verkossa: wiki, otakantaa.fi, verkkokokoukset, avoin data  VM:n ja JulkICT ohjaustehtävän tulisi tukea ja integroitua paremmin JUHTAan  Kokonaisarkkitehtuurin hallinta (kohdealueet)  TIETOKEKO  VAHTI  Yhteisten ICT-palvelujen ohjaus 2

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto Määräaikaiset asiantuntija- ryhmät x*vuosi y hlö JUHTA -peruskokoonpano Kokouksia 6 * vuosi (10 - 15 hlö) Sihteeristö n.10 * vuosi ~ 10 - 20 hlö ”JUHTA –laajennettu kokoonpano” 1-3 seminaaria / vuosia (kokouksia 3 * vuosi (+ 10-15 hlö)) ”JUHTA – laajennettu” (teemakohtaiset osallistujat?) ”JUHTA – laajennettu” (teemakohtaiset osallistujat?) Skenaario 3 – perus | ”laajennettu JUHTA” 3 JUHTA perus Työryhmä 1Työryhmä 2 Työryhmä 3 - Sihteeristö valmistelee JUHTA:n käsittelemät asiat - JUHTA:n peruskokoonpano käsittelee kaikki linjaus- ja päätösasiat (mm. JHS-suositukset) - ”JUHTA:n laajennettu kokoonpano” ei nimetä, osallistuu seminaareihin (ja käsittelee erikseen sovittavat linjaus- ja päätösasiat) - JUHTA:n laajennettu kokoonpano + sidosryhmät osallistuvat järjestettäviin seminaareihin. Sihteeristö Ohjaava asiantuntija- jaosto + sihteeristö

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto JUHTA:n ja jaostojen uudistamisen lähtökohtia  Jatkossa vain yksi jaosto ja/tai sihteeristö JUHTAn alla  JHS-järjestelmä ”putsataan”, jaotellaan suositukset kokonaisuuksiksi (esim. 3 kohdealuetta) ja resursoidaan niiden ohjaus virkatyönä  ICT-kehittäminen ja hankinnat  Paikkatieto  Tietoarkkitehtuuri (sis. Kuntien talous- ja toimintatieto)  JHKA-prosessi yhdenmukaistetaan JHS-prosessin kanssa

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto Organisointi JUHTA Kokonais- arkkitehtuuri ja yhteiset palvelut Tietoark- kitehtuuri, yhteentoi- mivuus, sanastot, ontologiat Tietova- rannot ja rekisterit Vaikutta- vuus ja tuloksel- lisuus ICT- kehittäminen, hankkeet ja hankinnat -JHS Talous- ja toimintatieto - JHS Paikkatieto –JHS Tietoturva, Tietosuoja Verkostot, KV-asiat, elinkeinon kehittäminen Sihteeristö Jaosto 5 - PJ, JulkICT - KL-edustus - Juhta vastuu - Jaosto vastuu, KA - JHS vastuu - Tietovarannot ja yhteentoimivuus vastuu - PJ, JulkICT - vara PJ, KL - KELA - ministeriöt 6 - kuntaorganisaatiot 7 - sihteeristö - PJ, ? - vara PJ ? - sihteeristö - TR vetäjät - nn

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto Pohdittavaa  Poistuvien jaostojen tilalle ”aihealueita”?  Aihealuilla voidaan työskennellä erityyppisissä työryhmissä niin kauan kuin tarve on olemassa (ei välttämättä aseteta)  Tavoitteena tiedonvaihto, koordinointi, hyvien käytäntöjen levittäminen  Esimerkiksi  Perustietovarantoryhmä  Kokonaisarkkitehtuuriryhmä  ICT-kehitysryhmä (julkisen hallinnon yksiköt, joilla omaa kehitystyötä/kehitysyksikkö)  Panostetaan ajankohtaisseminaarien pitämiseen

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto Tavoitteet muutokselle  Prosessien yhtenäistäminen  Parempi resursointi  Parempi tiedonkulku  Keskittyminen oleelliseen  Selkeys 7

8 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto Prosessia  Asetuksen valmistelu ja sisällön hyväksyntä 10/15  Asetusehdotus lausunnolle 11/15  Nimeämispyynnöt valituille tahoille 12/15  Ruotsinnos ja laintarkastus 01/16  Valtioneuvoston esittely ja hyväksyntä asetukselle ja nimeämisille 02/16  Asetuksen voimaantulo 1.3.2016 8

9 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto Kokoonpano 9 JäsenVarajäsen Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon ICT-toiminto Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon ICT-toiminto Valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon ICT-toiminto Sosiaali- ja terveysministeriöSisäministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriöOikeusministeriö YmpäristöministeriöMaa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriöLiikenne- ja viestintäministeriö Kansaneläkelaitos Suomen Kuntaliitto 7 jäsentäSuomen Kuntaliitto 7 varajäsentä Sihteeristö n. kplItsehallintoalueet?


Lataa ppt "Ehdotus JUHTA:n ja jaostojen asettamisesta 2016 - 2019 JulkICT JUHTA 2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google