Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri - tietovarantoryhmä 30.4.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri - tietovarantoryhmä 30.4.2015."— Esityksen transkriptio:

1 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri - tietovarantoryhmä 30.4.2015

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Tietoarkkitehtuuriryhmän organisoituminen 2014 2 JUHTAJHKATietoarkkitehtuuriryhmäJHS-jaostoPertiva Tiedon hallinnan viitearkkitehtuuriryhmä Metatietoryhmä JHS 179 uudistaminen Tietovarantoryhmä Aloittaa 2015 MDM- selvityksen jälkeen Käsitemalliryhmä (KMR) alaryhmineen

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 3 Tietovarantoryhmän asiat 30.5.2015 1.Ryhmän kokoonpano ja osallistujien näkökulmat 2.Keskustelu ryhmän tavoitteesta, tehtävästä ja työskentelytavasta 3.MDM – esiselvitys ja siitä johdettavat toimenpiteet/Jari Kallela 4.Perusrekisterit/perustietovarannot – perustietovarantojen määrittelytarve ja kriteerit tietoarkkitehtuurin näkökulmasta 5.Tietokartoitukset

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Tietoarkkitehtuuriryhmän toimintasuunnitelma 2015  Tehtävänä täsmentää keskeiset kansalliset perustietovarannot ottaen huomioon kohdealueiden tietoarkkitehtuurityö.  Nykyisiä kriteerejä: tietohallintolaki  Perusrekisterit (lainsäädäntöperuste), yksilöivät tunnukset): 1) ihminen (luonnollinen henkilö), 2) yritys, yhteisö tai säätiö, 3) rakennus ja 4) kiinteistö 4

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Tausta-aineistoa MDM –esiselvitys  https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/mdm- esiselvitys Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri  https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset?q=Perustietov arantojen+viitearkkitehtuuri&collection_type=Interoper ability+Tools&sort=score+desc%2C+metadata_modifi ed+desc https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset?q=Perustietov arantojen+viitearkkitehtuuri&collection_type=Interoper ability+Tools&sort=score+desc%2C+metadata_modifi ed+desc Kuntien MDM-viitearkkitehtuuri  https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/mdm- viitearkkitehtuuri 5

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri  ”Perustietovarantoja ovat sekä laissa säädetyt perusrekisterit että muut keskeiset kansallisen tason tietovarannot. Perusrekisterillä tarkoitetaan keskitettyä tietojärjestelmää, johon on kattavasti ja mahdollisimman virheettöminä kerätty keskeisiä tietoja yhteiskunnan perusyksiköistä, kuten esimerkiksi henkilöistä tai kiinteistöistä. Tällaisen rekisterin pitämisestä säädetään laissa. Suomessa perusrekistereitä ovat väestötietojärjestelmä (VTJ), kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ). Perustietovaranto on siis laajempi käsite kuin perusrekisteri. ” 6

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Perustietovarantojen viitearkkitehtuurissa mainitut tietojärjestelmät  Väestötietojärjestelmä (VTJ)  Yhdistysrekisteri, Kaupparekisteri, Säätiörekisteri, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)  Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ), Maastotietojärjestelmä  Todennetun osaamisen rekisteri TOR  Terveydenhuollon potilasarkisto KANTA  Sosiaalihuollon arkisto KANSA 7

8 17.2.2011 Hallinnon kehittämisosasto - Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Data – Informaatio – Tieto – Ymmärrys – Tietopääoma Tietovarantojen hallinta Data – Informaatio – Tieto – Ymmärrys – Tietopääoma Tietovarantojen hallinta 8 Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurin osa-alueet Julkaiseminen, jakelu Tietopalvelut Julkaiseminen, jakelu Tietopalvelut Ryhmätyö, sosiaalinen tiedon muodostus Hankinta Luominen Taltiointi Hankinta Luominen Taltiointi Analysointi Jalostaminen Tuottaminen Analysointi Jalostaminen Tuottaminen Siirtäminen Välittäminen Jakaminen Siirtäminen Välittäminen Jakaminen Säilyttäminen Hävittäminen Säilyttäminen Hävittäminen Prosessin hallinta, tiedon ohjaus Metatietojen hallinta Ydintietojen hallinta Yhteiset tekniset ja toiminnalliset tukipalvelut Avoimen tiedon hallinta Palvelut henkilöille ja järjestelmille Tietojohtaminen, tiedon käsitteet Tiedon hyödyntäminen, tiedon arvo Asia- kirjallinen tieto Asia- kirjallinen tieto Rekisteri- tieto Rekisteri- tieto Taktinen tieto Taktinen tieto Operatiivinen tieto Operatiivinen tieto Toiminta- ympäristö- tieto Muut tieto- muodot Muut tieto- muodot Strateginen tieto Strateginen tieto Asianhallinta

9 Tietojohtaminen Tietopääoma – inhimillinen, rakenteellinen, sosiaalinen, tilannekuva Tiedolla johtaminen, tietoperustainen johtaminen, näkemystieto, tieto-osaaminen Tietopolitiikka, tietostrategia, tietoarkkitehtuuri, tietotilinpäätös, informaatiotehokkuus Tietoympäristö, tietokulttuuri, tietokäytännöt, tietovirrat, tietokuormitus, hiljainen tieto Tietosisällöt Data, informaatio, tieto, tietämys, viisaus, ymmärrys, oivallus Tietovarannot, tietojärjestelmät, tietorekisterit, tietoaineistot, tietokoosteet Avoin data, raakadata, metadata, ydindata, massadata, omadata Perustieto, paikkatieto, asiakirjallinen tieto, tutkimustieto, tilastotieto, toimijatieto Tietoprosessit tiedon elinkaari, tiedon haku, hankinta, taltiointi, rakenteistaminen, analysointi, muokkaus, tuotanto, luominen, jakaminen, luovutus, välitys, siirto, tietopalvelu, tietohuolto, tietotuote, tietorakenne, louhinta, jalostaminen, puhdistaminen, rikastaminen, yhdistely, arkistointi, säilytys, pysyväissäilytys, hävittäminen Tiedon hallinta, tiedon käyttö Saatavuus, saavutettavuus, tietosuoja, tietoturva Esteettömyys, käytettävyys Yhteentoimivuus, yhdisteltävyys, turvallisuus, tietokäytännöt, tietoroolit Hyödynnettävyys Tiedon jatkokäyttö, hyödyntäminen, soveltaminen Oikeus tietoon Tiedon hallinnan sanastoa Kokonais- arkkitehtuuri Tietohallinto Asiakirjahallinto Tieto- ja viestintä- tekniikka 23.3.2015 AK-S/VM JohtaminenHallinto


Lataa ppt "Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri - tietovarantoryhmä 30.4.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google