Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

14.9.2015 Ohjaus ja yhteistyö -kori Tilannekatsaus Maritta Korhonen / Minna Saario.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "14.9.2015 Ohjaus ja yhteistyö -kori Tilannekatsaus Maritta Korhonen / Minna Saario."— Esityksen transkriptio:

1 14.9.2015 Ohjaus ja yhteistyö -kori Tilannekatsaus Maritta Korhonen / Minna Saario

2 Etunimi Sukunimi2 20.9.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus  Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke  Raportti 14.8.2015  http://stm.fi/artikkeli/- /asset_publisher/asiantuntijaselvitys-linjaa-sote-ja- aluehallintouudistusten-valmistelua http://stm.fi/artikkeli/- /asset_publisher/asiantuntijaselvitys-linjaa-sote-ja- aluehallintouudistusten-valmistelua

3 Etunimi Sukunimi3 20.9.2016 6 ) Itsehallintoalueiden ja muiden toimijoiden työnjaon ja yhteistyön lähtökohdat tietohallinnossa ja digitalisaation hyödyntämisessä Selvityshenkilöraportin ehdotus  Sote-uudistus ja aluehallintouudistus suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan siten, että digitalisaatio ja ICT-ratkaisut niihin liittyvine mahdollisuuksineen toiminnan ja tiedonhallinnan uudistamiseksi hyödynnetään täysimääräisesti.  Näiden tietohallinto-uudistusten valmistelu voi toimia osaprojektina sosiaali- ja terveysministeriön johdolla siten, että THL:n operatiivisen tietohallinnon ohjausyksikkö ja Kela ovat keskeisesti mukana.

4 Etunimi Sukunimi4 20.9.2016 Raportista poimittua  Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Uudistus toteutetaan palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä.  Kattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen kyvykkyys tarkoittaa erityisesti sitä, että ne kykenevät järjestämään sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon että vaativan ja perustason sosiaalitoimen palvelut ja integroimaan ne täydellisesti keskenään  Digitalisaatiossakin on tarpeen olla tavoitteena asiakaslähtöisten prosessien ja palveluiden kehittäminen sekä sen edellyttämä täydellinen potilas- ja asiakastiedon integraatio kustannustehokkaalla tavalla.

5 Etunimi Sukunimi5 20.9.2016 5 Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus KUVAUS: Sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään kuntaa suurempien itsehallintoalueiden vastuulle. Järjestäjällä on vastuu siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat jatkossa sujuvana palvelukokonaisuutena. Uudistus tukee erillisenä päätöksenä tehtävää aluehallinnon uudistusta. TAVOITE: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja kustannusten hallinta paranee. PÄÄTOIMENPITEET: 1. Integroidaan julkiset sote-palvelut ja uudistetaan järjestämisen rakenteet 2. Siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen 3. Lisätään valinnanvapautta ja monipuolistetaan tuotannon tapoja 4. Varmistetaan ICT:n, digitalisaation ja hyvien käytäntöjen koordinaatio sote-uudistuksen yhteydessä. 4/1610/1510/167/171/1917-1812/15 Päätös alueitten määrästä ja rahoituksen perusratkai- susta Linjaukset ICT:n ohjauksesta, rakennus- investoin- neista ja vaalien periaatteist a Järjestä- mislaki lausunto- kierrokse l-le HE eduskun- taan Sote- järjestämis- laki Vaalit ja muutos- hallinto Järjestämis -vastuu sote- alueille

6 Etunimi Sukunimi6 20.9.2016 Korin tilannekatsaus1  Korien priorisointi suhteessa hallitusohjelmaan ja kärkihankkeisiin? –ohjaus ja yhteistyö -korin asioiden valmistelu ja toimeenpano siirtyy osaksi sote-rakenneuudustuksen valmistelua  Korien valmiusaste? –olemassa olevien toimintasuunnitelmakirjausten pohjalta on mahdollista käynnistää jatkovalmistelu ja organisoida työ uudelleen nopeasti –edellytetään nopeaa etenemistä osana sote-uudistuksen valmistelua –kytkentä kärkihankkeisiin

7 Etunimi Sukunimi7 20.9.2016 Korin tilannekatsaus 2  Mitkä korien hankkeet käynnistyneet ja kuinka yhteistyö rakennettu? –tilanteesta on raportoitu strategian toimeenpanosuunnittelun osana sekä informoitu ja keskusteltu useissa eri foorumeissa kuten kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteistyöfoorumi AKUSTI:ssa  Avoimet asiat/kysymykset ja mahdolliset riskit, joihin kaivataan johtoryhmän tukea tai päätöksiä –Työskentelyn siirtäminen sote-rakenneuudistuksen osaksi –Sovittava, miten strategian toimeenpanossa halutaan seurata ja tehdä yhteistyötä ohjausmallin valmistelutyön kanssa

8 Etunimi Sukunimi8 20.9.2016 KYSYMYKSIÄ? maritta.korhonen@stm.fi


Lataa ppt "14.9.2015 Ohjaus ja yhteistyö -kori Tilannekatsaus Maritta Korhonen / Minna Saario."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google