Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietohallintolaki Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietohallintolaki Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos."— Esityksen transkriptio:

1 Tietohallintolaki Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv EK:n lausuma 331/2010  Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lainsäädännön tavoitteiden, kuten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja kustannustehokkuuden, toteutumista sekä ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee, etteivät lainsäädännön tavoitteet toteudu. Eduskunta edellyttää lisäksi, että hallintovaliokunnalle annetaan perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen selvitys saavutetuista tuloksista mukaan lukien vapaaehtoisen yhteistyön eteneminen seuraavan vaalikauden aikana.

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Julkisen hallinnon tilanne ennen THL:a  Suurin ongelma yhteentoimivuuden puute  Ohjaus, toimivalta ja vastuut hajautettu  Julkisen hallinnon tietohallinnon menot noin 2 mrd. euroa, josta suurin osa käytettiin järjestelmien ylläpitoon ja palvelujen hankintaan

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Ongelmat tiedostettiin  Vaadittiin tehokkaampia toimia, vähemmän päällekkäisiä hankintoja ja asiantuntemuksen kokoamista.  Vaadittiin tuottavuuden parantamista hyödyntämällä paremmin tietotekniikkaa, vauhdittamalla sähköistä asiointia, edistämällä yhteentoimivuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.  Tavoitteeksi asetettiin, että vuonna 2013 kansalaiset ja yritykset voivat käyttää kaikkia keskeisiä palveluja sähköisesti.  Yhteentoimivuus ja yhteensopivuus haluttiin varmistaa lailla.

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv THL voimaan 1.9.2011  Tavoitteena tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta  Tavoitteena varmistaa julkisen hallinnon tietohallinnon yhteentoimivuus  Keinona kokonaisarkkitehtuuri, jonka tuli olla valmiina vuonna 2015, JHS-suositukset ja JH-standardit, yhteiset IT-palvelut, yhteishankinnat ja niiden ohjaus sekä VM:n ohjeet ja suositukset  Yksityiskohdista piti säätää VN:n asetuksilla kokonaisarkkitehtuurista ja velvoitteesta pyytää VM:n lausuntoa merkittävistä hankinnoista  Ei säännöksiä tietovarannoista tai perusrekistereistä

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Luvatut kustannussäästöt vuosittain  Yhteensovittaminen maksaa 110 milj. euroa, mutta pienentää käyttö- ja ylläpitokustannuksia  Yhteentoimivuus - kymmeniä miljoonia euroja  Kokonaisarkkitehtuuri – 50 milj. euroa

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Hallitusohjelma 24.6.2014  Digitalisoituminen on keskeinen mahdollisuus tuottavuuden lisäämiseen, ja se on hyödynnettävä täysimääräisesti  Julkiset tietovarannot on avattava määrätietoisesti  Toteutetaan toimiva kansallinen sähköinen tunnistamisratkaisu


Lataa ppt "Tietohallintolaki Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google