Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntoutuksen edunvalvontaverkostot KUVE Kuntoutusverkosto 4.5.2016 Marjukka Aaltonen Kuntoutusjohtaja, Kiipulasäätiö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntoutuksen edunvalvontaverkostot KUVE Kuntoutusverkosto 4.5.2016 Marjukka Aaltonen Kuntoutusjohtaja, Kiipulasäätiö."— Esityksen transkriptio:

1 Kuntoutuksen edunvalvontaverkostot KUVE Kuntoutusverkosto 4.5.2016 Marjukka Aaltonen Kuntoutusjohtaja, Kiipulasäätiö

2 Kiipulasäätiö Visio: Edelläkävijä työelämä- valmiuksien tukemisessa Toimialat: Koulutus Kuntoutus Yrityspalvelut Puutarha

3 EDUNVALVONTA Edunvalvonta on lobbausta, pro-aktiivista vaikuttajaviestintää tiedon vaihtoa ja verkostoitumista, joka perustuu keskusteluun, asiantuntemukseen ja argumentteihin siltojen rakentamista ja yhteyksien luomista Edunvalvonnan muodot esim. sopimusedunvalvonta yhteiskunnallinen edunvalvonta: elinkeinopolitiikka, valtio ja kunnallinen taso maantieteellinen edunvalvonta: paikallinen, alueellinen, kansainvälinen ammatillinen edunvalvonta koulutuspolitiikka

4 KTAY RIFI KUTKE HOKULI Maran kuntoutus- ryhmä KEY Avokuntoutus- verkosto Kuve Kuntoutuksen edunvalvontaverkostot

5 Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY tehtävät: –turvata kuntoutuksen toimialan toimintaedellytykset (kuntoutuksen määrällinen ja laadullinen kehittäminen) –toimia jäsentensä yhteistoiminnan edistäjänä, edunvalvojana ja edustajana tämän hetken painopisteet –sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus –kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus –kuntoutuksen yhteistyöverkosto 15 yksityistä kuntoutuksen palveluntuottajaa ktay.fi

6 RIFI, Rehabilitation International Finnish Committee kuntoutusfoorumi, joka edistää kuntoutujan asemaa, kokonaisvaltaista kuntoutuskäsitystä sekä kuntoutusosaamista kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen avulla RIFI on kansainvälisen kuntoutusalan toimijan Rehabilitation Internationalin (RI) jäsenorganisaatio 24 jäsenyhteisöä (kuntoutuksen tai sen erityisalueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt) rifi.fi KUTKE ry, Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys edistää vammaisten, vajaakuntoisten ja ikääntyvien henkilöiden kuntoutumista palvelujärjestelmiä kehittämällä kehittää yhteistyötä kuntoutuksen koulutuksessa toimii asiantuntija- ja yhteistyöelimenä kuntoutuksen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyössä jäseninä kuntoutuksen alalla toimivat ja kuntoutuksen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt kutke.fi

7 HOKULI, Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto ry toimia yksityisten kuntoutuksen, hoidon ja hyvinvoinnin palveluntuottajien yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä edistää näiden palvelutuottajien yleisten toimintaedellytysten kehittämistä sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitokset, jotka perustehtävänsä lisäksi tarjoavat ikäihmisten kuntoutusta, laitoshoitoa ja palveluasumista eri puolilla Suomea. Lisäksi useat Hokuliin kuuluvat laitokset panostavat virkistys- ja majoitustoimintaan ja tarjoavat kylpylä-, hotelli- ja ravintolapalveluja 26 jäsenyhteisöä hokuli.fi MARA:n Kuntoutusryhmä ja Kylpylä- ja kuntoutumisvaliokunta Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan yrittäjien ja työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö Alaryhminä: –Kuntoutustyöryhmä –Kylpylä ja kuntoutumisvaliokunta mara.fi/mara/maran-organisaatio

8 KEY, Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry toimii gerontologisen, geriatrisen, veteraanien ja ikääntyneiden vammaisten kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä pyrkii vaikuttamaan niin, että ikäkuntoutukseen kohdennetaan riittävästi voimavaroja, kuntoutustoiminta on laadukasta ja monipuolista ja palvelut suunnataan tarkoituksenmukaisella tavalla jäseninä 16 sosiaali- ja terveysalan valtakunnallista järjestöä keynet.fi Avokuntoutusverkosto verkostoituminen, hyvien käytäntöjen jakaminen ja yhteistyön luominen avo- ja ryhmämuotoista kuntoutusta kehittävät, järjestävät ja tutkivat asiantuntijat julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta 18 perustajaorganisaatiota (27.11.2014) luustoliitto.fi/avokuntoutus

9 Kysymyksiä Tehdäänkö päällekkäisiä asioita? Hukataanko voimavaroja? Yhteiset vai erilliset tavoitteet? Onko viesti sama? Ollaanko riittävän voimakkaita? Onko verkostoja liikaa? -> yhteinen tavoite lienee kuitenkin sama: jokainen kuntoutusta tarvitseva saa oikea-aikaisesti oikeanlaista kuntoutusta

10 marjukka.aaltonen@kiipula.fi p. 050 420 4205


Lataa ppt "Kuntoutuksen edunvalvontaverkostot KUVE Kuntoutusverkosto 4.5.2016 Marjukka Aaltonen Kuntoutusjohtaja, Kiipulasäätiö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google