Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SON ET BOTNIA P OHJANMAAN MAAKUNTIEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS Kehitysjohtaja Arto Rautajoki 16.11.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SON ET BOTNIA P OHJANMAAN MAAKUNTIEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS Kehitysjohtaja Arto Rautajoki 16.11.2011."— Esityksen transkriptio:

1 SON ET BOTNIA P OHJANMAAN MAAKUNTIEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS Kehitysjohtaja Arto Rautajoki 16.11.2011

2 K UNTIEN TUKENA Avit ja Elyt STM THL Ammattikorkeakoulu Yliopisto Suomen Kuntaliitto Maakuntien liitto Lääninhallitus Muut ministeriöt Sairaanhoitopiiri Kolmas sektori Yritykset OSAAMISKESKUS - hanketoiminnan tukihanketoiminnan tuki - kehittämiskonsultaatio - tutkimus ja tiedon tuotanto - verkostoituminen - pohjoismainen yhteistyö kunnan sosiaalitoimi - sosiaalipalvelut - sosiaaliset reformit strategiat ohjelmat politiikat

3 O SAAMISKESKUKSEN ROOLI SOSIAALIALAN KEHITTÄJÄNÄ vahvuutena organisoituminen alueellisista tarpeista lähtien  avoimuus uusille kehittämishaasteille SONet BOTNIA on sosiaalisen ja hyvinvoinnin asiantuntija ja kehittäjä. Tarkoituksena on edistää Pohjanmaan maakuntien alueen asukkaiden sosiaalisia oikeuksia ja hyvän omaehtoisen elämän edellytyksiä. Osa maan kattavaa alueellista yhteistyörakennetta sosiaalialan perus- ja erityisosaamisen edistämiseksi foorumien ylläpito  kehittämisen tarpeet esiin Kehittämistyö osaksi arkityöhön, kehittävä työote

4 O SAAMISKESKUKSEN ROOLI SOSIAALIALAN KEHITTÄJÄNÄ Sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja erityisasiantuntemuksen kehittyminen, välittyminen Peruspalvelujen, erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen, välittyminen Sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys Sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta  Integroi tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä arkikäytäntöjen uudistumisen tueksi  Pohjoismaisen yhteistyön hyödyntäminen ja kehittäminen

5 A JANKOHTAISTA OSAAMISKESKUKSEN ROOLISSA Alueellisen tietotuotannon kehittäminen, kestävän kehittämisen rakenteet => Alueellinen kokonaiskuva väestön hyvinvoinnista, hyvinvointipalvelujen tilasta ja kehityssuunnista Sosiaalialan johtamisen verkostojen organisointi Kehittäjäryhmätoiminta Alueellinen ennakointi Kasvava yhteistyö terveydenhuollon kanssa, poikkihallinnollinen yhteistyö, moniammatillisuus Sosiaalisen asiantuntija eri yhteiskunnallisilla foorumeilla, vaikuttaminen lainsäädäntötyöhön jne.

6 erityisen tärkeää hakea myös uusia ryhmiä, joilla verkostoitumista tai organisoitua kehittämistoimintaa ei ole esim. pienet ammattiryhmät; koulukuraattorit, terveydenhuollon sosiaalityöntekijät, lastensuojelulaitosten työntekijät jne.  vrt. osaamiskeskusten perustehtävä erityisosaamisesta huolehtimisesta Sosiaalialan työntekijöiden rohkaisu toimimaan sosiaalisen asiantuntijoina omissa työyhteisöissään ja alueellisissa rakenteissa


Lataa ppt "SON ET BOTNIA P OHJANMAAN MAAKUNTIEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS Kehitysjohtaja Arto Rautajoki 16.11.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google