Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain uudistus työelämän näkökulmasta Xamk yt-neuvottelukunta 13.2.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain uudistus työelämän näkökulmasta Xamk yt-neuvottelukunta 13.2.2015."— Esityksen transkriptio:

1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / www.xamk.fi Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain uudistus työelämän näkökulmasta Xamk yt-neuvottelukunta 13.2.2015

2 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / www.xamk.fi Uuden yhdenvertaisuuslain (30.12.2014/1325) soveltamisalasta Sovelletaan kaikkeen yksityiseen ja julkiseen toimintaan Kaikkiin palvelussuhteisiin Viranomaistoiminta Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä ja niiden ylläpitämät oppilaitokset Tavaroiden ja palveluiden myynti Ei yksityis- ja perhe-elämä tai uskonnonharjoitus Ei suojaa oikeushenkilöä

3 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / www.xamk.fi Kielletyt syrjintätavat Vanha yhdenvertaisuuslaki: -Ikä -Etninen tai kansallinen alkuperä -Kansalaisuus -Kieli -Uskonto, vakaumus tai mielipide -Terveydentila tai vammaisuus -Sukupuolinen suuntautuminen -Muu henkilöön liittyvä syy

4 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / www.xamk.fi Työnantajan suunnitteluvelvollisuus Työnantajan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ja kehitettävä työoloja ja toimintatapoja –Toimenpiteiden oltava tehokkaita, tarkoituksen mukaisia ja oikeasuhtaisia Yhdenvertaisuussuunnitelma –Kun yli 30 työntekijää –Suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi –Käsiteltävä henkilöstön edustajan kanssa + edustajalla oikeus saada tietää, mihin toimiin on ryhdytty

5 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / www.xamk.fi Syrjinnän valvonta Työelämää koskevissa asioissa työsuojeluviranomainen Työsuojeluviranomaisella velvollisuus tiedottaa valituksen tehneelle yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävästä avustaa syrjinnän kohteeksi joutunutta Uusi yhdenvertaisuusvaltuutettu –Avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita syrjintävalituksia tehtäessä –Antaa yleisiä suosituksia –Avustaa lain edistämistoimenpiteiden suunnittelussa –Toimenpiteet sovinnon aikaansaamiseksi

6 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / www.xamk.fi Syrjinnän sanktiointi Kaikki syrjintäperusteet samassa asemassa – hyvitys –Aikaisemmin kieli ja muu henkilöön liittyvä syy – ei hyvitystä Hyvityksellä ei enää enimmäismäärää –Aikaisemmin maksimi 17 800 €

7 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / www.xamk.fi Tasa-arvolain (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609) muutokset YV-uudistuksen kanssa samassa paketissa, voimaan 1.1.2015 Kolme kokonaisuutta: 1.Työpaikan tasa-arvosuunnitelmia koskevien säännösten uudistaminen 2.Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelun laajentaminen perusopetukseen 3.Sukupuolivähemmistöjen syrjinnän sisällyttäminen tasa- arvolakiin

8 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / www.xamk.fi Tasa-arvosuunnitelmasäännösten täsmentäminen Suunnitelma voidaan laatia joka toinen vuosi –Paitsi, jos palkkakartoitus sovittu paikallisesti tehtäväksi joka kolmasvuosi, on tasa-arvosuunnitelma muilta osin laadittava vuosittain Henkilöstön edustajilla oltava riittävät vaikuttamismahdollisuudet Suunnitelmasta ja sen päivittämisestä tiedotettava henkilöstölle Palkkakartoitus: –Jos tuo esiin selkeitä palkkaeroja, TA:n selvitettävä erojen syitä –Jos palkkaerolle ei löydy hyväksyttävää syytä, TA:n ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin

9 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / www.xamk.fi Sukupuolivähemmistöjen syrjinnän sisällyttäminen tasa-arvolakiin Uudet kielletyt syrjintäperusteet: –Sukupuoli-identiteetti –Sukupuolen ilmaisu Koulutuksen järjestäjien ja työnantajien ennaltaehkäistävä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti

10 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / www.xamk.fi


Lataa ppt "Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain uudistus työelämän näkökulmasta Xamk yt-neuvottelukunta 13.2.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google