Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esimerkkejä lapsen kasvun ja kehityksen arviointi- ja seurantamenetelmistä Petra Suonio 2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esimerkkejä lapsen kasvun ja kehityksen arviointi- ja seurantamenetelmistä Petra Suonio 2011."— Esityksen transkriptio:

1 Esimerkkejä lapsen kasvun ja kehityksen arviointi- ja seurantamenetelmistä Petra Suonio 2011

2 Miksi arvioida? Lapsen kasvun ja kehityksen arvioinnissa kehitysvaiheen määrittely on keskeistä, jotta lapselle voidaan tarjota kehitysvaihetta vastaava apu Havainnoinnin ohella voidaan käyttää erilaisia mittareita ja testejä Arvioinnit tulee aina tehdä yhteistyössä Kka:n roolin merkitys Kka:n roolin merkitys

3 Arviointimenetelmiä mm. Vane- psy- arviointimenetelmä Lene-menetelmä Kettu ja lumiukkotestit CarsKouluvalmiustestit Portaat- arvioinnit Sadutus Kehonkuvan tajuaminen ihmispiirroksen avulla Tutkimukset lastenneurologian yksikössä

4 Vane- psy- arviointi Vauvaikäisten arviointimenetelmä neuvolassa 1½, 4, 8 ja 18 kk vauvojen arviointiin Pohjautuu havainnointiin ja vanhempien haastatteluun Arvioidaan Vuorovaikutusta, kieltä, leikkiä Vuorovaikutusta, kieltä, leikkiä Senso- ja oraalimotoriikkaa Senso- ja oraalimotoriikkaa Näkö- ja kuulo Näkö- ja kuulo

5 Lene Leikki- ikäisen neurologinen arvio Laaja, mutta ei kattava arvio lapsen kehityksestä Käytössä neuvoloissa Sisältää arviot 2½-3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaille 5-v. tarkastus perinteisesti keskeinen Neuvolassa suoritettavat tehtävät sekä vanhempien ja päivähoidon havainnointiin perustuvat arviointiosuudet

6 Lene Arvioitavat osa-alueet aistitoiminnot, karkea-ja hienomotoriikka, vuorovaikutus, tarkkaavaisuus, kielellinen kehitys, visuaalinen hahmottaminen, luki-valmiudet (6-v.), leikki ja omatoimisuus (3-4 –v.) aistitoiminnot, karkea-ja hienomotoriikka, vuorovaikutus, tarkkaavaisuus, kielellinen kehitys, visuaalinen hahmottaminen, luki-valmiudet (6-v.), leikki ja omatoimisuus (3-4 –v.) Vie aikaa lapsesta ja iästä riippuen 20-60 min Laadullinen ja/tai suoriutumiseen perustuva arviointi: 0= normaalirajoissa oleva suoriutuminen / käyttäytyminen 0= normaalirajoissa oleva suoriutuminen / käyttäytyminen 1= lievää poikkeavuutta, epäily viiveisestä kehityksestä 1= lievää poikkeavuutta, epäily viiveisestä kehityksestä 2 = selvää poikkeavuutta / viivettä kehityksessä 2 = selvää poikkeavuutta / viivettä kehityksessä K= kieltäytyminen K= kieltäytyminen

7 Kettu- testi 3-vuotiaiden puheen ja kielenkehityksen arviointimenetelmä Suunniteltu sekä päiväkotien, lasten- neuvoloiden että puheterapeuttien tarpeisiin Tulisi tehdä leikinomaisessa tilanteessa Testimateriaaliin kuuluvat yksinkertaiset esinekuvat, lelupussin tavarat ja Kettu-tarina Arvioitavat osa-alueet: nimeäminen toimintaohjeiden noudattaminen ääntäminen ja puheen ymmärrettävyys kertova puhe taivutusmuotojen hallinta värien ja lukumäärän hallinta lapsen käyttämien ilmaisujen pituus

8 Lumiukko- testi 5- vuotiaan lapsen kielellisten taitojen arviointi Kuvissa ja kysymyksissä esiintyy lumiukko Välineinä lisäksi kuvataulut, kuppi, lusikka ja viisi palikkaa Arvioinnin kohteina Kertova puhe Kielen ymmärtäminen Aikamuotojen hallinta Puhemotoriikan sujuvuus Muisti Nimeäminen Lukukäsitteiden hallinta, värit, ohjeiden seuraaminen

9 Kouluvalmius Kouluvalmius= kyky selviytyä ryhmässä, kyky kuunnella ja noudattaa ohjeita, sekä kyky keskittyä ja toimia pitkäjänteisesti Fyysinen valmius Motorinen valmius Älyllinen valmius Tunne-elämän valmius Sosiaalinen valmius

10 Kouluvalmiuden arviointi Arviointia tehdään koko esiopetusvuoden ajan Järjestelmällinen kirjattu havainnointi, ryhmätehtävistö sekä asiantuntijayhteistyö (esiopettaja, erityislastentarhanopettaja, koulupsykologi) Ryhmätehtävistö kaikille esiopetusikäisille lapsille omassa esiopetusryhmässään oman opettajan sekä erityislastentarhanopettajan johdolla Vanhemmat osallistuvat arviointiin tiiviisti, heidän huomioitaan kirjataan lapsen esiopetuksen suunnitelmaan Näiden pohjalta moniammatillinen pohdinta lapsen oppimisvalmiuksista -> suosituksena voi olla yksilölliset psykologiset testit kouluvalmiudesta Kouluvalmiusarvioinnin keskeinen tavoite on tuen tarpeen varhainen tunnistaminen

11 Arviointimenetelmiä esiopetuksessa Breuer- Weuffin erottelukoe Kielen ja havaintotoimintojen arviointi Kielen ja havaintotoimintojen arviointi Verbosensomotoriikka (fonemaattinen erottelu, kinesteettis-motorinen erottelu, optinen erottelu, melodinen erottelu) = silta kielen oppimiseen Koko ryhmälle tehtävä Koko ryhmälle tehtävä Tehdään kahdesti esiopetusvuoden aikana (alku- ja loppumittaus) Tehdään kahdesti esiopetusvuoden aikana (alku- ja loppumittaus) Karkea seula Karkea seula

12 Arviointimenetelmiä esiopetuksessa KPT eli kontrolloitu piirrostarkkailu Koko lapsiryhmälle tehtävistö esiopetuksessa sekä koulua aloitettaessa Koko lapsiryhmälle tehtävistö esiopetuksessa sekä koulua aloitettaessa Monipuolinen arviointi, kaikki ohjeet pelkästään kielellisiä Monipuolinen arviointi, kaikki ohjeet pelkästään kielellisiä Esim. tehtävistä Esim. tehtävistä Aluksi kirjoitetaan oma nimi tikkukirjaimin paperille Piirrä paperin keskelle pieni pallo, piirrä pallosta viiva paperin kulmaan Piirrä samanlainen viiva pallosta kaikkiin muihin kulmiin Yhteen lokeroon piirrät kolme viivaa. Viivat eivät ole yhtä pitkiä, toiseen lokeroon piirrät kolme kolmiota. Keskimmäinen kolmio on pienin. Piirrä talo. Talossa on kolme ikkunaa ja ovi. Katto on vino. Katolla on savupiippu, josta tulee savua. Talon vieressä liehuu lippu ja aurinko paistaa.

13 Kouluvalmiuden arviointi Edellisten lisäksi erilaisia arviointeja mm. Motoriikan arviointi Motoriikan arviointi Sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen arviointi Sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen arviointi

14 Lähteet http://www.lacocare.fi/kettutesti.html http://www.lacocare.fi/lumiukko.html Valtonen, 2007. Lene- menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa Karling ym. 2009. Lapsen aika


Lataa ppt "Esimerkkejä lapsen kasvun ja kehityksen arviointi- ja seurantamenetelmistä Petra Suonio 2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google