Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Viivästynyt kielen kehitys

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Viivästynyt kielen kehitys"— Esityksen transkriptio:

1 Viivästynyt kielen kehitys
Kielenkehittymisellä on yhteys lapsen tunteisiin, sillä lapsi haluaa olla yhteydessä muihin ihmisiin ja jakaa heidän kanssaan asioita. Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

2 Kielellinen kehitys Tunne- ja eleilmaisun kehittyminen, fonologisen järjestelmän ja kieliopillisten sääntöjen omaksuminen ja käyttö kuuluvat lapsen kielelliseen kehitykseen (Leiwo 1979). Kielellinen kehitys on osa lapsen kokonaiskehitystä. Kuuntelemalla, katselemalla ja matkimalla ympäristöään lapsi oppii tuottamaan äänteitä. Kielenkehitys on kuitenkin yksilöllistä ja jokaisessa kehitysvaiheessa on normaali vaihteluväli. Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

3 Kielellinen kehitys Bloom (1998) on erotellut kielen kehityksen kolmeen merkittävään siirtymävaiheeseen. Sanojen ja perussanaston omaksuminen tapahtuu toisen ikävuoden lopulla (eli ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta). Toinen vaihe on yksittäisten sanojen yhdistäminen lauseiksi kolmannen ikävuoden lopulla. Kolmas vaihe – yksinkertaisista lauseista siirtyminen suhteita ilmaiseviin monimutkaisempiin lauseisiin – saavutetaan yleensä kolmannen ja neljännen ikävuoden välillä Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

4 Kielellisen kehityksen häiriöt
Kielihäiriö tarkoittaa kyvyttömyyttä tehokkaaseen kielelliseen kommunikaatioon sekä kielen käyttöön oppimisvälineenä; neurobiologinen häiriö. Kielihäiriöllä on usein yhteys koulumenestykseen sekä sosiaalisiin ja emotionaalisiin ongelmiin. Kielihäiriöt ovat melko tavallisia - Esikouluikäisistä lapsista noin 10 %:lla esiintyy kielen kehityksessä viiveitä. Lapsen kielellistä kehitystä voi arvioida suhteutettuna ikään. Toinen arviointilähtökohta on kielen osataitojen suhteuttaminen lapsen muuhun kehitykseen. Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

5 Kielenkehitystä häiritsevät ja viivästyttävät
esimerkiksi kuulovammat, aivovammat tai perinnöllinen viivästyminen lievät aivotoiminnan häiriöt puhe-elinten rakenteelliset poikkeavuudet psyykkiset häiriöt lapsen varhaiskehityksessä virikeköyhä ympäristö monikielisyys Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

6 Kielellisen kehityksen häiriöt
Viivästynyt kielenkehitys Dysfasia Dysartria Dyspraksia Mutismi Änkytys ja sokellus Äännevirheet Kielihäiriöt ja oppimisvaikeudet Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

7 Viivästynyt kielenkehitys
tarkoittaa lapsen kommunikaatiotaitojen normaalia hitaampaa kehitysrytmiä sekä vaikeuksia kielen välityksellä tapahtuvassa oppimisessa omaan ikäryhmäänsä nähden. Tällaisessa tapauksessa lapsen kuitenkin oletetaan ottavan ikätoverinsa kiinni jossakin vaiheessa. Viivästyneeseen kielenkehitykseen voi vaikuttaa myös kasvuympäristö ja aikaisemmin todetut kehitykselliset häiriöt. (ks. dia 5) Tutkimusten mukaan viivästyneestä kielenkehityksestä kärsivistä lapsista puolet saavuttavat oman ikäryhmänsä tason aikanaan jonka jälkeen kielenkehitys jatkaa normaalia kehitystä hitaasta alusta huolimatta. Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

8 Viivästynyt kielenkehitys
Usein nämä lapset saavuttavat helposti ikätasonsa, noin neljään ikävuoteen mennessä. Joka viidennellä lapsella Haitta saattaa olla lievä Ongelmia voi olla sanojen taivuttamisessa, kertovassa puheessa Lapsi sopeutuu helposti Osalla lapsista ongelmat jatkuvat Kaikki lapset hyötyvät tukitoimenpiteistä Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

9 Kielihäiriöiden toteaminen
varhaisen kielenkehityksen ongelman havaitseminen vuoden ikäisillä lapsilla kielellisen kehityksen viivästymä on jo selkeästi nähtävissä viivästynyt kielen ja/tai puheen kehitys havaitaan usein silloin kun huomataan, että lapsi omaksuu kieltä normaalia hitaammin ja kielen hallinta on kapea-alaista yhteistyö -> vanhemmat, lastenneuvola, päivähoidon henkilöstö, … Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

10 Kielihäiriöiden toteaminen
lapsen puhe testit -> lastenlääkäri, koululääkäri, puheterapeutti, psykologi, neurologi -> jatkotutkimukset tehdään tarvittaessa erikoissairaanhoidossa -> Kela, sosiaalitoimisto, tukiperhe Jotta kielihäiriö diagnoosi voidaan antaa, lapsen puheen tuottamistaidot tai kuullun puheen ymmärtämistaidot tulee olla selvästi lapsen iän mukaista kehitystä heikompia ja jäljessä muusta kehityksestä. Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

11 Kielihäiriöiden kuntoutus
kielen kehityksen tukeminen kannattaa aloittaa heti, kun ollaan huolissaan lapsen kielenkehityksestä vaikka myöhemmin ilmenisikin, että syytä huoleen ei ollutkaan, tukitoimista ei ole mitään haittaa, jos ne toteutetaan lasta motivoivalla ja kiinnostavalla tavalla tuen tarve arvioidaan yksilöllisesti tehdään kuntoutus- ja jatkotoimintasuunnitelma, johon on kirjattu lapsen ja hänen perheensä tuen ja kuntoutuksen tarve Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova

12 Kielihäiriöiden kuntoutus
Puheterapia - lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntija, puheterapeutti -> yksilöllinen, pienryhmä Ryhmäkuntoutus Toimintaterapia -> yksilöllinen, ryhmässä Musiikkiterapia Puhetta tukevat kommunikaatiokeinot (AAC) -> tukiviittomat (viittomakieli), kuvat , piirtäminen (piktogrammit, PCS-kuvat, Bliss-symbolit) Suoma-koulutus Olga Ovchinnikova


Lataa ppt "Viivästynyt kielen kehitys"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google