Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

4-vuotiaan lapsen havainnointi neuvolassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "4-vuotiaan lapsen havainnointi neuvolassa"— Esityksen transkriptio:

1 4-vuotiaan lapsen havainnointi neuvolassa
Helsingin neuvolatyön ja terveyden edistämisen yksikkö Th/fasilitaattori Aulikki Komi

2 HYVE –mallin prosessi Perhe /Vanhemmat /Lapsi Päivähoito Neuvola
Nelivuotiaan lapsen perhe Nelivuotiaan lapsen perhe Päivähoito Saa palautteen neuvolasta Kirjaa sovitut toimintatavat lapsen vasuun , mikäli se vaikuttaa lapsen varhaiskasvatustyöhön Keskustelee vanhempien kanssa neuvolan palautteesta Vanhemmat kutsutaan n.2kk ennen lapsen 4-v syntymäpäivää lapsen vasu-keskusteluun Jaettava materiaali: Kutsu 4-vuotistarkastukseen sekä keskustelurunko vasu-keskusteluun Ohjataan valmistautumaan vasu-keskusteluun ja pidetään vasu-keskustelu. Kirjaus Effica-järjestelmään Lähetetään tiedonsiirtolomake vanhempien luvalla neuvolaan Neuvola Terveydenhoitaja Antaa perheelle neuvola-ajan ja ohjaa vastaamaan AUDIT kyselyyn Valmistautuu lapsen laajaan terveystarkastukseen ja perheen kohtaamiseen päivähoidosta saamansa yhteenvedon avulla Tekee lapsen laajaan terveystarkastuksen Kirjaa tiedonsiirtolomakkeeseen palautteen päivähoitoa varten Raportointi lääkärille Lähettää palautteen vanhempien luvalla päivähoitoon Tarvittaessa puhelinyhteydenotto päivähoitoon Neuvola Lääkäri Valmistautuu lapsen laajaan terveystarkastukseen ja perheen kohtaamiseen terveydenhoitajalta ja päivähoidosta saamansa palautteen ja yhteenvedon avulla Tekee lapsen laajaan terveystarkastuksen Ohjaa tarvittavat tukitoimenpiteet lapselle ja perheelle lievä huoli/ selvä huoli ohjauksen periaattein Kirjaa tiedonsiirtolomakkeeseen palautteen päivähoitoa varten Pyytää huoltajan allekirjoituksen tiedonsiirtolomakkeeseen Ei huolta Lievä huoli Selvä huoli Erikoistyöntekijät/ Erikoissairaanhoito Varhainen tuki ja kotipalvelu/ Perheneuvola

3 Vasu-lomakkeeseen tutustuminen
Päivähoidosta lähetetty vanhempien ja päivähoidon näkemys lapsesta Auttaa terveydenhoitajaa orientoitumaan 4v tarkastukseen Jos kaikki on hyvin, terveystarkastuksen ”epäonnistumiset” johtuvat lapsen jännittämisestä Jos jossakin asiassa tuen tarvetta, kiinnitetään tähän huomio ja kirjataan palautteeseen

4 Lapsen terveys ja hyvinvointi
Laaja terveystarkastus Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus Lapsen yleinen terveydentila Lähi ja kaukonäkö Rokotus: DTap- IPV RR mittaus Paino, pituus ja päänympärys

5 LENE Leikki-ikäisen lapsen neurologisen kehityksen arviointimenetelmä
Silmä-käsi-yhteistyö Puheen ymmärtäminen ja käsitteet Kuullun hahmottaminen Karkeamotoriikka Tutkimuksen aikana tulee esille vuorovaikutustaidot, tarkkaavaisuus ja motivoituminen sekä poikkeavat liikkeet

6 Koko perheen hyvinvointi
Lapsen Lene tutkimuksen läpikäynti ja suullinen palaute Vanhempien esille tuomat asiat Pikkulapsiperheen voimavarakaavakkeen läpikäynti Audit päihdekyselyn tulosten läpikäynti Sisarukset, yhteisen vapaa-ajan vietto, terveystottumukset

7 Vasu-kaavakkeeseen kirjaaminen
Th kirjaa lyhyesti, jos asiat kunnossa Mahdollista lähettää vasu-kaavake tässä vaiheessa takaisin päivähoitoon Mitä tahansa huolen aihetta vanhemmilla tai päivähoidolla Huoleen kirjataan neuvolan vastaus

8 4v lääkärin tarkastus Laaja terveystarkastus
Lääkäri tutustuu terveydenhoitajan kirjaamiin tietoihin. Tekee lapsen yleistutkimuksen Arvioi lapsen kehityksen, Oppimisvalmiudet ja tarv. jatkotutkimukset ja lähetteet Lene ohjeistuksen mukaan

9 Näillä pitkospuilla edetään katse lapsessa!
Vasu-kaavake Lääkäri kirjaa oman palautteensa Kaavake palautetaan päivähoitoon Näillä pitkospuilla edetään katse lapsessa!


Lataa ppt "4-vuotiaan lapsen havainnointi neuvolassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google