Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palvelujen käyttäjät Tiedon tuottajat 1 ”Yhteentoimivuus- palvelut ” Yhteentoimivuuspalvelujen käyttö Kansallinen avoimen datan portaali Julkishallinnon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palvelujen käyttäjät Tiedon tuottajat 1 ”Yhteentoimivuus- palvelut ” Yhteentoimivuuspalvelujen käyttö Kansallinen avoimen datan portaali Julkishallinnon."— Esityksen transkriptio:

1 Palvelujen käyttäjät Tiedon tuottajat 1 ”Yhteentoimivuus- palvelut ” Yhteentoimivuuspalvelujen käyttö Kansallinen avoimen datan portaali Julkishallinnon avoimen tiedon hakemisto Palvelutietovaranto Julkisten palvelujen kuvailutietorekisteri Yhteentoimivuus.fi Yhteentoimivuuden noudattamisen sekä edistämisen suunnittelu-, tuki- ja ohjemateriaalin julkaisualusta Metatieto Avoimen datan tarjoajatJulkisten palvelujen tuottajat/ järjestäjät Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistäjät Kunnat Valtion virastot Välillinen hallinto Julkis- hallinto Alueelliset toimijat … KA:n toteuttajat Juhta… Materiaali + Metatieto Palvelujen käyttökohteet Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen Tiedon analysointi, tulkinta j a laadunhallinta Tiedon jalostus, yhdistely ja harmonisointi Sovellusten kehittäminen Uuden liiketoiminnan innovointi Julkishallinnon KA:n kehittäminen Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuu- den edistäminen... YhteisötKansalaisetYrityksetEU:n käyttäjä TutkijatViranomaiset Julkishallinnon toiminnan yhdenmukainen ja tietoturvallinen kehittäminen Metatieto Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia Markkinat ja innovaatiot Hallinnon sisäisen tehokkuus...

2 Ulkoiset palvelut 2 ”Yhteentoimivuuspalvelut ” (CKAN + DRUPAL -alusta) Yhteentoimivuuspalvelujen käyttöympäristö Kansallinen avoimen datan portaali Palvelutieto- varanto Yhteen- toimivuus.fi Käyttöliittymäpalvelut Rajapintapalvelu (tietopalvelurajapinnat) Palvelun sisäiset hallinta- ja operointipalvelut Palvelun sisäiset tukipalvelut Haku- palvelu Tietojen ylläpito- palvelu Palvelujen käytön tukipalvelut Tietojen sisäänluku - rajapintapalvelu Tietojen välityksen- rajapintapalvelu Kansalliset ja kansainväliset CKAN-alustat ”Datahotellit” Kansalliset tietojärjestelmät Palvelujen käyttäjät YhteisötKansalaisetYrityksetEU:n käyttäjä TutkijatViranomaiset... Harvestointi/ federointi Avoin rajapinta (JSON, XML) Tietoaineistovarasto...

3 Alue-/paikallistaso EU-taso 3 Kansallinen taso Helsingin alueen datakatalogi (data.hri.fi) Yhteentoimivuuspalvelut EU:n datakatalogi (Publicdata.eu) Pirkanmaan datakatalogi (data.pirkanmaa.fi)... datakatalogi (...) Yhteentoimivuuspalvelun metatietojen ja harvestointi Metatieto Dataportaali (Julkishallinnon avoimen tiedon hakemisto) Palvelutietovaranto (Julkisten palvelujen kuvailutietovaranto) Yhteentoimivuus.fi (Yhteentoimivuuden noudattamisen ja edistämisen tuki- ja ohjemateriaalien varanto) Metatieto EU:n yhteentoimivuus- portaali (Joinup.eu) Tausta- järjestelmät (JHKA-kuvausportaail) Materiaali+ metatieto Kunnat Valtion virastot Muut julkisten palvelujen tuottajat/ järjestäjät

4 Avoimen tiedon välittäjät Avoimen tiedon käyttäjät Avoimen tiedon hyödyntäjät (lisäarvopalvelujen tuottajat) Avoimen tiedon tuottajat Julkishallinnon avoin data 4 Kansallinen avoimen datan portaali EU:n dataportaali Avoimen tiedon palvelukokonaisuus Yhteisöjen avoin data Yritysten avoin data... avoin data YhteisötKansalaisetYritykset Palvelun kehittäjät Tiedon aggregaattorit Tiedon tulkitsijat Tiedon jalostajat... Alueelliset dataportaalit TreHkiOulu... Aihekohtaiset dataportaalit Lii- kenne Paikka- tieto... TutkijatViranomaiset Sovellusten kehittäjät Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia Markkinat ja innovaatiot Hallinnon sisäisen tehokkuus

5 Tiedon välittäjät Tiedon käyttäjät Yhteentoimivuustietojen käyttökohteet Tiedon tuottajat Yhteisten palvelujen kehittäjät 5 Yhteentoimivuus.fi (Yhteentoimivuuden noudattamisen ja edistämisen tuki- ja ohjemateriaalien varanto) EU:n Yhteentoimivuus- portaali (joinup.eu) Yhteentoimivuutta edistävien tietojen käytön palvelukokonaisuus JH-suositusten ja standardien antajat Julkishallinnon KA-rakenteiden kehittäjät KA-osaamisen edistäjät YhteisötKansalaisetYritykset Toiminnan ja palvelujen tehokkuuden parantaminen Päällekkäisyyden vähentäminen Yhteen- toimivuuden parantaminen Osaamisen ja yhteistyön edistäminen... Organisaation ja kohdealueiden KA- materiaalivarannot (Taustajärjestelmät) TutkijatViranomaiset Kokonais- arkkitehtuurin kehittäminen Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia Markkinat ja innovaatiot Hallinnon sisäisen tehokkuus... Tietoturvaohjei den kehittäjät

6 Tiedon välittäjät Tiedon käyttäjät Yhteentoimivuustietojen käyttökohteet Tiedon tuottajat Valtion virastot 6 Palvelutietovaranto Julkisten palvelujen kuvailutietorekisteri Palvelutietojen käytön palvelukokonaisuus Kunnat... Palvelujen tuottajat YhteisötKansalaisetYritykset Tiedon laadun parantaminen sähköisissä palveluissa Tiedon löytymisen ja hyödynnettävyyden edistäminen Päällekkäisen tiedon tuottamisen vähentäminen... TutkijatViranomaiset Palvelutason parantaminen Markkinat ja innovaatiot Hallinnon sisäisen tehokkuus Alue- ja aihekohtaiset palveluhakemistot (Taustajärjestelmät) Erilaiset sähköisen asioinnin palvelut Välillinen hallinto Palvelujen kehittämisen edistäminen


Lataa ppt "Palvelujen käyttäjät Tiedon tuottajat 1 ”Yhteentoimivuus- palvelut ” Yhteentoimivuuspalvelujen käyttö Kansallinen avoimen datan portaali Julkishallinnon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google