Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tapani Lahti & Hanna Koivula LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO MUSTIKKA 2011-11-17 Hanna Koivula & Tapani Lahti Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tapani Lahti & Hanna Koivula LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO MUSTIKKA 2011-11-17 Hanna Koivula & Tapani Lahti Luonnontieteellinen keskusmuseo."— Esityksen transkriptio:

1 Tapani Lahti & Hanna Koivula LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO MUSTIKKA 2011-11-17 Hanna Koivula & Tapani Lahti Luonnontieteellinen keskusmuseo

2 Tapani Lahti & Hanna Koivula LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO MUSTIKKA eli MUSeoTIetovarastoKAnta  Alkujaan tavoitteena oli yhtenäistää LTKM:n omat aineistot noin 70:stä pienemmästä lähteestä selattavaksi (ja analysoitavaksi) yhteen paikkaan  Operatiiviset eli aineistojen ylläpitämiseen tarkoitetut tietokannat säilyvät omina kokonaisuuksinaan, mutta toimintoja yhtenäistetään tarpeen mukaan  Skaalautuu myös valtakunnalliseksi palveluksi

3 Tapani Lahti & Hanna Koivula LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Nykytilanne LTKM:ssä Kokoelmat (15), Havaintoaineistot (n.40), Nimistöt (n. 15), MES-laboratorio (2), Ajoitukset (1), Kirjallisuus, Kuvat ja multimedia, Henkilöt ja organisaatiot (lainat)  Pyritään tilanteeseen, jossa kokoelmien hallintaan käytetään yhtenäistettyjä tarkoitukseen sopivia välinettä  Edetään ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti  Kokelmienhallintaan kehitteillä Kotka-järjestelmä  Metatietojen ja dimensioiden päivittämiselle tulossa käyttöliittymät  Tiedot kootaan näkyville tietovarastokantaan eli MUSTIKKAan (jo olemassa)  Tällä hetkellä Mustikassa näkyvillä 9 347 069 havaintoa

4 Tapani Lahti & Hanna Koivula LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO MUSTIKKA  Tietovarasto, jossa on nähtävillä operatiivisten tietokantojen päivitetyt tiedot kopiona eli sekundääriaineistona  EI varastoi tietoja!  Arkistointi ja versiointi tapahtuu ennen tietojen purkamista tietovarastoon.  Versionhallinta ja pitkäaikaissäilytys XML:nä  Tietomalli noudattaa kansainvälisiä standardeja  Hakuoptimoitu ”tähtimalli”, jossa on faktataulu ja dimensiotaulut  Mustikaan voidaan kytkeytyä erilaisin analyysityökaluin  Avoin tieto voidaan tuoda näkyville selainpohjaisilla työvälineillä (erilaiset portaalit ja ”mush-up”:t)  Excel-käyttöliittymä on valmis käyttöön kaikille kiinnostuneille. Kuutioita luodaan tarpeen mukaan eri tarkoituksiin.

5 Tapani Lahti & Hanna Koivula LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Portaali: Haut ja avointen tietojen selailu XML-data (RDF, ABCD, FMNH2008) OLAP eli Analyysikuutio Excel etc. Syöttölomake arkistointi Tiedoston lataaminen validointi Kokoelma- ja havaintoaineistojen hallinta MUSTIKKA sekundääriaineistoa External Databases Laadun- valvonta Aineisto Paikkatieto Eliönimet Henkilötieto PAS GBIF ja muut verkostot XML Arkisto Versionhallinta primääriaineisto processing Ulkoiset tietolähteet Web service rajapinnat Aineistojen käyttäjät Julkishallinto ja järjestöt Aineistojen tuottaja

6 Tapani Lahti & Hanna Koivula LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO MUSTIKKA  Mustikkaan voi kytkeytyä järjestelmistä, joista voidaan tuottaa ABCD-muotoista XML:ää  OLAP kuutioita tehdään tarpeen mukaan erilaisille kokonaisuuksille  Excel köyttöliittymällä voi kytkeytyä luotuun kuutioon heti, myös ”etänä”


Lataa ppt "Tapani Lahti & Hanna Koivula LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO MUSTIKKA 2011-11-17 Hanna Koivula & Tapani Lahti Luonnontieteellinen keskusmuseo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google