Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA SAATTOHOIDOSSA – TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE Silta toiselle rannalle -hanke Tiina Hämäläinen & työryhmä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA SAATTOHOIDOSSA – TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE Silta toiselle rannalle -hanke Tiina Hämäläinen & työryhmä."— Esityksen transkriptio:

1 VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA SAATTOHOIDOSSA – TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE Silta toiselle rannalle -hanke Tiina Hämäläinen & työryhmä Valtakunnallinen saattohoidon seminaari 6.11.2012, Lahti Lahden diakonian instituutti

2 Tukimateriaalin lähtökohtia Auttaa vapaaehtoistoiminnan käynnistämistä ja ohjaamista kotihoidossa, kunnallisissa ja yksityisissä hoito- ja hoivayksiköissä Tueksi työyhteisöihin, joissa ollaan aloittamassa vapaaehtoistoiminnan käynnistämistä palliatiivisessa saattohoidossa Vapaaehtoistoiminta on erillään saattohoidon ammattityöstä, ei hoidollisia tehtäviä Parhaimmillaan vapaaehtoinen voi auttaa kuolevaa ihmistä hänen kuolemaansa valmistautumisessa ja sen hyväksymisessä.

3 Saattohoidon eettiset perusteet Ihmisarvon loukkaamattomuus Yhdenvertaisuus Yksilön oikeus elämään Henkilökohtainen vapaus Koskemattomuus Yksityisyyden suoja Lisäksi: potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotahto, hoitolinjaukset, saattohoitopäätös ja saattohoidon toteutus.

4 ETENE:n suositukset saattohoidosta 2010 Saattohoidon perustana on potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Saattohoito aloitetaan, kun ihminen on lähellä kuolemaa. Hoitopäätöksistä vastaa hoitava lääkäri. Nimetään muut hoitavat henkilöt vuorokauden eri aikoina. Lääkärit ja hoitajat on saattohoitoon koulutettu, vapaaehtoiset toimijat täydentävät moniammatillista työryhmää. Suositus osaamisen alueista saattohoidossa

5 ETENE:n suositukset saattohoidosta 2010 Saattohoitoa järjestävä hoitolaitos sitoutuu potilaan tarpeisiin ja toiveisiin, toiminnan hyvään laatuun ja Käypä hoito - suositusten noudattamiseen. Saattohoitoa toteutetaan eri hoitoympäristöissä potilaan toiveiden mukaan Vastuu: sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset Huolehdittava henkilökunnan hyvinvoinnista Käynnistetään keskustelua hyvän saattohoidon merkityksestä kuolevalle.

6 Vapaaehtoistoiminnan periaatteet Vapaaehtoisuus Tavallisena ihmisenä, autettavan ehdoilla Tasa-arvoisuus ja keskinäinen kunnioitus Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus Luotettavuus Palkattomuus Oikeus tukeen ja ohjaukseen Suvaitsevaisuus Sääntöjen noudattaminen

7 Vapaaehtoistoiminnan aloittaminen työyhteisössä Työyhteisön tuki Roolien selvittäminen Vastuuhenkilö, toiminnan organisointi Koulutus, perehdytys, ohjaus, tuki Tiedonkulku Toistensa tunteminen: tervehtiminen, kiitoksen ja palautteen antaminen, ystävällinen käytös, kuulumisten kyseleminen

8 Vapaaehtoistoiminnan rahoitus varoja tarvitaan toiminnan aloittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen varoja tarvitaan koulutusta, tutustumiskäyntejä tai virkistäytymistä varten toiminnan suunnittelu, organisoiminen ja kehittäminen vaatii työpanosta tilat, kopiointi, varusteet ym. mahdollista hakea hankerahaa vapaaehtoiset toimivat palkatta

9 Vapaaehtoistoimintaan hakeutuminen Vapaaehtoistoimintaan saattohoidossa tullaan valintaprosessin, koulutuksen ja hyvän perehdytyksen kautta Koulutuksen aika ja koulutettavien määrä Huolellinen tiedottaminen Vapaaehtoiseksi valinnan edellytykset Realistinen käsitys saattohoidon arjesta hakeutujille Suvaitsevaisuus, käyttäytyminen, sitoutuneisuus

10 Vapaaehtoistoimijoiden koulutuksen sisältöjä saattohoidossa yleiset periaatteet vapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoistoimijana työyhteisössä, saattohoidon eettiset perusteet ja suositukset saattohoidon moninaisuus: käsitteet, yksilöllisyys, toimintaympäristöt kuolema ja suru kuolevan ihmisen ja hänen läheistensä kohtaaminen laadun kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnasta luopuminen.

11 Vapaaehtoistoimintaan saattohoidossa vaikuttavat lait ja asetukset Suomen perustuslaki: ”Jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen, turvallisuuteen, sananvapauteen, sosiaaliturvaan, omaan kieleen ja kulttuuriin. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava.” Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Muut lait ja asetukset.

12 Vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen ja ohjaaminen, liitteitä esim. Hakemus koulutukseen ja vapaaehtoistoimijaksi Palautekeskustelun sisältö 3-4 kuukauden koeajan jälkeen Potilaiden, omaisten ja (oma)hoitajien toiveita vapaaehtoisen toimijan tehtäviksi saattohoidossa Lomake vapaaehtoistoimijan perehdytykseen Lomake vapaaehtoistoiminnan arviointiin Lomake vapaaehtoistoiminnasta luopuvalle


Lataa ppt "VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA SAATTOHOIDOSSA – TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE Silta toiselle rannalle -hanke Tiina Hämäläinen & työryhmä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google