Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KORKEAKOULUT UUDESSA ALUEHALLINNON RAKENTEESSA Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen Itä- ja Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyöseminaari 20.11.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KORKEAKOULUT UUDESSA ALUEHALLINNON RAKENTEESSA Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen Itä- ja Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyöseminaari 20.11.2009."— Esityksen transkriptio:

1 KORKEAKOULUT UUDESSA ALUEHALLINNON RAKENTEESSA Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen Itä- ja Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyöseminaari 20.11.2009

2 ALKU -hankkeen tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto.

3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtion- hallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. (Laki Elyistä 2 §) Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvonta- tehtäviä alueella. (Laki AVEista 2 §) ELYjen ja AVIen toiminta-ajatukset

4

5 Asiakkuus on vastuualueita yhteen sitova prosessi E L Y n j o h t a j a Luonnon- varat ja ympäristö Strategiaprosessi Asiakkuusprosessi Tukiprosessi TE - toimistot SM Strateginen ja yleisohjaus Toiminnallinen ohjaus Liikenne ja Infrastruktuuri Elinkeino, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Ympäristö ja luonnonvarat Vastuualueen johtaja Vastuualueen johtaja Vastuualueen johtaja MMM TEM OPM YM LVM / LV Metsäkeskukset Maakunnan liitot

6 Strategiayksikkö strategiapäällikkö, asiakkuuspäällikkö, viestintäpäällikkö rakennerahastopäällikkö/vastaava ELY-JOHTAJA osaaminen ja kulttuuriMaaseutu ja energia Innovaatiot ja kv liiketoiminta Sisäinen tarkastus Ympäristöjohtaja + esikunta Yhteisen rakenteen minimi harkinnassa YM:ssä Liikennejohtaja + esikunta Yhteisen rakenteen minimi harkinnassa LVM:ssä Hallintoyksikkö Hallinto- ja/tai henkilöstöpäällikkö, talous- ja tietohenkilöt Maksatuspäällikkö (RR) Voivat olla päätoimisia tai oto Vastuualueet ja yksiköt Työllisyys ja yrittäjyys Elinkeinojohtaja + esikunta ja maahanmuuttoyks.

7

8 Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö OPMOMMMMTEMVM YM STM Aluehallintovirasto (6) Maistraatit Työsuojelu (5) Vakavien työtapaturmien sekä ilmoitettujen ammattitautien ja työperäisten sairauksien syiden selvittäminen ja niiden ehkäisy Muu asiakasaloitteinen valvonta Viranomaisaloitteinen valvonta Tuotevalvonta Osallistuminen työrikosten käsittelyyn Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (6) Sosiaali- ja terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Alkoholihallinto Opetustoimen palvelut Kuluttaja- ja kilpailuasiat Peruspalvelujen arviointi Muut tehtävät Poliisi (3) Vastuualueelle kuuluva alueellinen viranomaisyhteistyö Peruspalvelujen arviointi poliisitoimen osalta Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitoimen osalta Muut poliisin hallinnosta annetussa laissa ja asetuksessa säädettävät poliisin tehtävät Ympäristö- luvat (4) Vesilain mukaiset asiat Ympäristönsuojelulain mukaiset asiat Aluehallinnon tietohallintopalvelut -yksikkö Viraston johtaja Pelastustoimi ja varautuminen (6) Pelastustoimi Varautumisen yhteen- sovittaminen Hallintopalvelut -vastuuyksikkö Kootut tukitehtävät SM Kunnat

9 KOORDINOIVA MINISTERIÖ Strateginen tulossopimus Toiminnallinen tulossopimus Maakuntaohjelmat Toteuttamissuunnitelmat Hallitusohjelma, HSA, politiikkaohjelmat, kehykset, muut poikkihallinnolliset ohjelmat, kv-sopimukset VALTION ALUEHALLINNON OHJAUS STRATEGIA-ASIAKIRJA MUUT MINISTERIÖT JA KESKUSVIRASTOT

10 Mikä merkitys valtion aluehallinnolla on korkeakouluille ja mikä merkitys korkeakouluilla on valtion alue- hallinnolle? Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

11 Valtion aluehallinto tarvitsee tavoitteidensa toteuttajiksi korkeakouluja innovaatioiden kehittämiseen, ihmisten hyvinvoinnin ja osaamisen nostamiseen ja yritysten kehitysedellytysten ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. ELYjen STRATEGISET TULOSSOPIMUKSET Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

12 KORKEAKOULUJEN ROOLI ALUEIDEN KANNALTA  kansainvälistymisen syventäminen ja kumppanuus  tieteellinen tutkimus  nuorten koulutuksen laadun kehittäminen  aikuiskoulutus ja t&k –toiminta  keskeinen toimija innovaatiojärjestelmässä Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

13 Tarvitsevatko korkeakoulut valtion aluehallintoa? Ainakin lisäresurssit kiinnostavat (TEKES-rahat, EU-rakennerahastot tuki tulosneuvotteluille) Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

14 Ovatko korkeakoulujen strategiat ja maakuntien yhteistoiminta-alueiden strategiat tähtäämässä samoihin tavoitteisiin?  kehittämisen painopisteet  korkeakoulujen yhteistyöverkoston luominen  valitut painoalat korkeakouluittain  kehitettävät koulutusalat (päällekkäisyydet pois)  yhteistoiminnassa järjestettävät palvelut  kansainväliset yhteistyöhankkeet  yritysyhteistyön palvelupiste Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

15 PELAAJIEN ROOLIT ALUEELLA Kysymys Maakuntien liitot  tavoitteita, toiveitaMitä? Valtion aluehallinto  resurssejaMiten? OPM  resursseja + lupavalvontaMiten? Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

16 Yhteiskunnan haasteet ja korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen  Kilpailua resursseista ja tutkimuksen ja koulutuksen laadusta  Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tarpeisiin maakunta on lähes aina yksinään liian pieni alue  maakuntien yhteistoiminnalliset alueet Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

17 Yhteiskunnan haasteet ja korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (jatkuu)  Testipaikka: Löytyykö maakuntien välistä yhteistyötä ja yhteistä resursointia vai Meillä oltava oma ”täyden palvelun” korkeakoulu Mikä on lopputulos??? Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

18 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET OULUN LÄÄNISSÄ JA POHJOIS-SUOMESSA Yliopistot Missä sarjassa toimitaan?  Tiedeyliopisto Maakuntayliopisto  Resurssit kilpailla maailman luokan sarjassa  Kykeneekö alue tukemaan yliopistoja lisäresurssien hankintamiseksi vai onko tehtävä valintoja resurssien saamiseksi vahvuusaloille? - joku ala alas, sivupaikkoja AMK:n vastuulle jne.  Lapin yliopisto Oulun tiedeyliopistoa tukemaan Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

19 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET OULUN LÄÄNISSÄ JA POHJOIS-SUOMESSA (jatkoa) Ammattikorkeakoulut Lapin ammattikorkeakoulut yhteen tai vielä nykyistä syvempään yhteistyöhön. Oulun läänin ammattikorkeakoulut joko yhteen tai ainakin yhteiseksi verkostoksi konsernimallin (Joensuun ja Kuopion yliopiston tavoin) mukaisesti. Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

20 SUURIN SYY YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISELLE ON RAHA JA MAHDOLLISUUS OLLA HYVÄ KORKEAKOULUJEN KANSAINVÄLISESSÄ KILPASARJASSA Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009

21 K I I T O S ! Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen 20.11.2009


Lataa ppt "KORKEAKOULUT UUDESSA ALUEHALLINNON RAKENTEESSA Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen Itä- ja Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyöseminaari 20.11.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google