Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8.-9.10.2008 Aija Töytäri-Nyrhinen, TtL Projektipäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8.-9.10.2008 Aija Töytäri-Nyrhinen, TtL Projektipäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8.-9.10.2008 Aija Töytäri-Nyrhinen, TtL Projektipäällikkö KEKO –verkosto HAAGA-HELIA AMK

2 4. Korkeakoulujärjestelmä Opettajuuden kehittämistä muuttuvassa korkeakoulu- järjestelmässä

3 MUUTOKSEN KONTEKSTI - miksi kehitetään? Rakennemuutos – kirottu ja kiitelty -toimijoiden vähentäminen -ikärakenne -globalisaatio Kehityssuunnat – kilpailu kiristyy -kansainväliset koulutusmarkkinat, monikulttuurisuus -T&K:n vahvistuminen -verkko-opetuksen lisääntyminen -yhteisöllisyys, yhteistyö

4 Opettajana oleminen –opettajuus ??? Toiminta- ja oppimisympäristöjen muutos Rajojen ylittäminen Yhteisöllinen oppiminen AHOT Opettaja –kehittäjä, edelläkävijä Uupuminen –miten johdetaan?

5 Opettajan kuva Muuttunut Muuttuneet työelämän oppimisympäristöt Muuttunut johtamistoiminta ;> ;> ;> ;> ;> ;> ;> ;> Rajanylittäjä T&K –tekijä Uusien pedagogisten ratkaisujen tekijä Yhteisöllinen toimija

6 OPETTAJUUDEN KEHITTÄMISTÄ Teemat: MUUTTUVA OPETTAJUUS TYÖELÄMÄN OPPIMISYMPÄRISTÖT JOHTAMISEN MUUTOS

7 Muuttuva opettajuus -Odotusten muutosten vaikutukset opettaja työhön (johdon näkökulma) -Yhteisöllisyys -Toiminnan organisoituminen, opettajan toiminta ja amk:n tavoitetila yhteistoiminnan suhteen -Opettajan rooli opiskelijoiden tiedonhankinnan näkökulmasta pedagogisesta perspektiivistä kohti syvempää, reflektiivistä dialogia -Työelämäyhteys luontevaa,mutta amk:lla vahvat rajat ->n rajojen ylittäminen tärkeää -Projektioppiminen – opettajasta kehittämiskumppaniksi -PBL:n kehittäminen ja arviointi

8 Työelämän oppimisympäristöt - Työelämäyhteistyön kehittyminen -Opettajan monimuotoisten roolien määrittyminen -Opettajan työn muutos, toimintafoorumien ja verkostojen monipuolistuminen -Yhteistyötaidot, verkosto-osaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen -Opettajuus uudenlaisissa oppimisympäristöissä – kohti yhteisen orientaation mallintamista -Innovaatioprojekti - kehittämisosaamisen opintokokonaisuuden suunnittelu yhteistyössä (luova yhteistoimijuus aluekehitystyössä) -T&K –työn toimintakonsepti painopisteenä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa ja asenne

9 Johtamisen muutos -Kenelle johtaminen kuuluu – yksilölle vai yhteisölle? -Johtaminen suhteessa työkulttuureihin -Johtamisen paikat, ajat, valinnat ja työkalut -Rakenteiden yhtenäistäminen ja T&K –toiminta -Muutosjohtaminen ja toimintakulttuurien uudistaminen -Avoin ja yhteisöllinen oppimisen ”ekosysteemi” -OPS –prosessi pedagogisen johtamisen tukena -Opetussuunnitelmaviestintä osana viestinnän strategiatyötä -OPS strategisen työkaluna -Johtamisen muutos rakenteellisessa kehittämisessä -Kasvaneet vaatimukset – mielekkyyskokemukset, hyvinvointi, jaksaminen? -Tunteet osana johtajuutta

10 Kiitos!


Lataa ppt "Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8.-9.10.2008 Aija Töytäri-Nyrhinen, TtL Projektipäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google