Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka - siivu kaste-hanketta LA 21.1.11.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka - siivu kaste-hanketta LA 21.1.11."— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka - siivu kaste-hanketta LA 21.1.11

2  Sosiomi amk –koulutus v 1996 alkaen  Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön maisteriopinnot v.2006 alkaen työelämälähtöisinä aikuisopintoina- sosiaalityön perusopinnot avoimessa yliopistossa 2002 alkaen  Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan suunnittelu käynnistetty työryhmässä 2008; mukana Kokkolan kaupunki, Jyta, SonetBotnia, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu / sosiaalialan opetus Kokkolassa ja Ylivieskassa, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä Kallion peruspalvelukuntayhtymä, Raahen ja Vaasan kaupungit  Yliopistokeskuksen erillisselvitykset 2008: Keskipohjalaisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus (Rantamäki) Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan kehittämiseen (Niemi)  Projektiluonteista yhteistyötä tehty jo aiemminkin  Toiminnallisena osana Kaste-hanketta 2009-2011 Keski-Pohjanmaan taustaa

3 Tavoite  Ammatillisen osaamisen parantuminen  Koulutuksen laadun parantuminen  Sosiaalialaa koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen  Alan arvostuksen parantuminen Yliopisto- keskus Ammatti- korkeakoulu Opetus- ja tutkimus- klinikka Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka on verkostomaisesti toimiva yhteistyöorganisaatio yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun ja työelämän toimijoiden kanssa Työelämä SonetBotnia K-P liitto Botnia-strategia

4 Sosiaalialan koulutuksen ja työelämän yhteyksien tiivistäminen -Klinikkatoiminta toimii yhteistyön foorumina -Koulutuspäivät, joissa mukana luennoimassa työelämätoimijoita, esim. sosiaalioikeuspäivä yo:lla, Lasten suojelu amk:lla -Opiskelijat (amk) ryhmien vetäjinä yms. -Monialainen hyvinvoinnin tutkijaryhmä osana hv-strategian jalkautusta -Puheen tasolla esim. opettajien/työntekijän vaihtoa -Oppituntien pitoa -”kokousyhteistyö” ei vedä Käytännön opetuksen ohjaajien valmennus -yhteinen amk+yo, 5 op touko10-tammi 11; neljäsosalla molemmat koulutukset -Teemat mm. moniammatillisuus ja parityöskentely, pedagoginen ja työnohjauksellinen näkökulma ohjaukseen, ammatti-identiteetti, etiikka -Jatkot ? Muu täydennyskoulutus -Maakunnallinen sosiaalialan seminaari IV -Pääpaino verkostodialogisissa menetelmissä, alueelle ”osaamispankki”, jonne tilaukset -mukana kuntien lisäksi, kpshp, järjestöt Työn alla

5 Työn alla jatkuu Sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien tehtävärakenteen selkeyttäminen / työparityöskentelyn kehittäminen - yhteinen harjoittelujakso  ei ole toteutunut - yamk-opinnäytetyö tulossa, siihen liittyen koulutusta Palmeniasta Yliopiston ja ammattikorkeakoulun välisen (opetus)yhteistyön tiivistäminen / toisten toiminnan tuntemus - Johdon kokoukset + SonetBOTNIA - opettajien kokoukset - opetusyhteistyö aika ajoin - amk-opiskelijat voivat valita yo-opintoja vapaavalintaisiin - opiskelijat voi opiskella samanaikaisesti amk:ssa ja yo:lla - kv -opinnot Käytännönopetukseen ja työelämään integroituvat opinnäytteet - Muutamia työn alla - Vireillä yhteistyö THL/Norja – huoli puheeksi-koulutuksen/menetelmän seuranta

6 Kehittämishaasteet Opetusklinikka osaksi pysyviä rakenteita, esim.osaksi yo:n ja amk:n perustyötä  resursoitava siihen Osaamiskeskusten rooli? Suhde tulevaan sosiaalihuollon lainsäädäntöön (vrt. terveydenhuoltolain kehittämisyksiköt) Alueen korkeakouluyhteistyön tiivistäminen vastavetona korkeakoulujen keskittämiseen K-P:lle tunnusomaista: pienet yksiköt, vähäiset resurssit, sosiaalityön aikuisopiskelijat ympäri Suomea Opetus, tutkimus, kehittäminen ja käytäntö LÄHEMMÄKSI toisiaan; puuttuu ”win-win –ymmärrys” Uudet toimintatavat


Lataa ppt "Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka - siivu kaste-hanketta LA 21.1.11."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google