Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

NÄIN HOIDAN METSÄÄNI Juha Juuti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "NÄIN HOIDAN METSÄÄNI Juha Juuti"— Esityksen transkriptio:

1 NÄIN HOIDAN METSÄÄNI 21.4.2009 Juha Juuti

2 Luontaisesti muodostunut metsä laidunhakaan
Kotitarvepuu - polttopuu - rakennuspuu - laudat - lankut - hirret

3 Haavasta - saunanlauteet - penkit
Laidunhaasta - polttopuita

4 Rakennuspuuta - laudat - lankut

5 - Hirret

6 Tästä kohteesta on kaadettu tukkipuita:
- Hakkuussa on jätetty ylispuita ja säästetty taimet sekä alikasvokset - Uudistuminen tapahtuu luontaisesti - Näin metsä säilyy luontaisena sekametsänä

7 Jatkuvan kasvatuksen periaate:
- soveltuu hyvin pienille tiloille - puun laatu parempi => hinta korkeampi esim. venelauta arvokkaampi kuin tavallinen lauta - puun ”täsmäkasvatus” tiettyyn tarkoitukseen

8 Laadukkaan tukkipuun kasvatusta puusepänteollisuuden tarpeisiin

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Soitinrakennuspuun kasvatus
Puun ”täsmäkasvatus” Soitinrakennuspuun kasvatus - sahatun soitinrakennuspuun hinta euroa/kuutio - hyvälaatuinen valikoitu kansipuu euroa/kuutio (kuusitukin hinta tammikuussa 2009 oli 52euroa/kuutio)

18 Soitinpuumetsä - soitinpuun tulee kasvaa sopivan tasaisesti ja hitaasti (vuosikasvu 1-1,5mm) - kanteleen kansi tehdään tasaisesti kasvaneesta kuusesta - oheisen kanteleen kehä on tervaleppää ja pohja mäntyä - tappilistat vaahteraa

19 Kantelepuita

20 Soitinpuun valinta - puun tulee olla suora ja alaosan oksaton
- useimmiten hyvän soitinpuun rungon värisävy on harmaa

21 Soitinpuun kasvatus - kasvatukseen valitaan puut jotka ovat
- metsän tulee olla riittävän tiheä - kasvatukseen valitaan puut jotka ovat alaosasta luontaisesti karsiutuneet - puun läpimitan tulee olla 10-15cm - kuivat alaoksat karsitaan kasvukauden ulkopuolella asteittain noin 6m korkeuteen

22 Tervaleppä - soitinpuu - kalusteet - paneelit - savustus lastu
- polttopuu

23 Puutavaran käsittely, virkistyskäyttö ja suojelu
- kevyt kone ei vahingoita maapohjaa - kotitarvepuu voidaan korjata kohtuullisin kustannuksin - metsänmonikäyttö: virkistyminen, luontotietouden edistäminen sekä lajien monimuotoisuuden turvaaminen ja suojelu

24 Virkistäytyminen laavulla

25

26 Luonnon monimuotoisuutta edistävää metsien käsittelyä

27 Haavat säästetään

28 Lahopuut jätetään tikoille

29

30 Pohjantikan elinpiirien suojeluun tulee panostaa !
- Eteläsuomen vanhat kuusimetsät ovat vähentyneet merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana => Kaikki vanhat kuusimetsät tulee säilyttää luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina

31 Suo jätetty luonnontilaan

32 Korpi

33 Ruoho- ja heinäkorpi

34 Muurainkorpi

35 Kiitos mielenkiinnosta !


Lataa ppt "NÄIN HOIDAN METSÄÄNI Juha Juuti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google