Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Taimikonhoito Huhtikuu 2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Taimikonhoito Huhtikuu 2007."— Esityksen transkriptio:

1 Taimikonhoito Huhtikuu 2007

2 Mikä on taimikko? Metsää, jossa ei vielä ole kuitupuun mitat täyttävää puuta. Vasta istutettu metsä voi olla jo taimikko  Varttuneen taimikon keskiläpimitta rinnankorkeudelta on alle 8 cm.

3 Taimitermejä Pieni taimikko: keskipituus alle 1,3 metriä
Varttunut taimikko: keskipituus yli 1,3 metriä, keskiläpimitta alle 8 cm Ylispuustoinen taimikko: Metsikössä on kaksi latvuskerrosta. Taimikko voi kasvaa siemen-, suojus-, tai verhopuuston alla.

4

5 Tavallisimpia taimien uhkia
Pieni taimikko Kilpaileva kasvillisuus: heinät, pensaat, lehtipuuvesakko Tuholaiset: myyrä, tukkimiehentäi, jänis, hirvieläimet Sääolot: halla, kevätahava, lumituhot harvennetussa riukutaimikossa Taimikon varhaishoidolla voidaan torjua kasvillisuuden ja myyrien tuhoja

6 Tavallisimpia taimien uhkia
Varttunut taimikko Kasvillisuus: kilpaileva lehtipuusto Tuholaiset: hirvieläimet  Taimikon perkauksella ja harvennuksella voidaan ehkäistä sekä kasvutilakilpailua että jossain määrin hirvituhoja

7 Taimikonhoidon tavoitteet
Terve, tuottava ja hyvälaatuinen puusto Ohjaillaan puulajisuhteita Pidetään latvukset kunnossa Huolehditaan metsän terveydestä Nopeutetaan puuston järeytymistä ja kasvua Lyhennetään metsikön kiertoaikaa ja parannetaan metsänkasvatuksen kannattavuutta Ensimmäisessä harvennushakkuussa saadaan myytävää puuta ja siten harvennuksesta kannattava

8 Työlajit Varhaishoito Heinäntorjuntaa ja lehtipuuvesakon perkausta
Raivataan pääpuulajia haittaavaa puustoa, yleensä lehtipuuvesakkoa Taimikon harvennus Harvennetaan vesakon lisäksi kasvatettavaa puulajia  voi kasvaa ensiharvennukseen ilman lisätöitä

9 Varhaisperkaus Poistetaan lehtipuuvesakko havupuuntaimikosta ennen kuin kasvatettavat taimet alkavat kärsiä varjostuksesta ja ”piiskaamisesta” Tarpeen rehevillä mailla: Karussa männikössä ei aina tarvita! Huom! Mätästyksellä ja laikkumätästyksellä voidaan vähentää varhaisperkauksen tarvetta

10 Varhaisperkaus Reikäperkauksena männyn istutustaimikoissa
Raivataan haittaava lehtipuusto taimen ympäriltä noin metrin etäisyydeltä Hallanaroissa kuusikoissa jätetään verhopuustoa Hirvituhoriskialueilla perataan kaikki lehtipuut Istutuskoivikoita ei tarvitse perata

11 Taimikon harvennus = Taimikon hoito
3-7 metrin pituudessa, pohjoisessa vähän lyhyempänä kuin etelässä Raivataan haittaavaa ja etukasvuista lehtipuustoa Harvennetaan myös kasvatettavaa puulajia Huomioidaan mahdollinen energiapuun kasvatus

12 Taimikonhoito: Mitä puita jätetään?
Jätetään kasvamaan: Laadultaan parhaimmat puut (suorat, terveet rungot) Kasvupaikalle sopivia puulajeja Ne puut, joita kasvatetaan vähintään ensiharvennukseen jos tähdätään energiapuuharvennukseen, voidaan jättää etukasvuisiakin runkoja ja välipuita

13 Puulajin valita Kuusi ja koivu viljaville maille, mänty karuille maille Männyt tarvitsevat valoa eivätkä kestä ”piiskausta”. Poista kookas lehtipuusto. Kuusi sietää kohtuullista varjostusta. Älä anna taimikon taantua lehtipuiden varjostuksessa. Tarkista taimikonhoidon tarve jo 3-4 m:n pituudessa. Koivut tarvitsevat valoa ja tilaa. Poista etukasvuinen, vesasyntyinen taimikko.

14 Taimikon tiheys Taimikonhoidossa jää: Kuusikko: 1600 - 1800 kpl/ha
Männikko: kpl/ha (hirvialueelle enemmän) Rauduskoivikko: 1600 kpl/ha (hirvialueelle enemmän) Hieskoivikko: 2000 kpl/ha Jos kasvatetaan energiapuuta, jätetään r/ha

15 Puulajisekoituksia Haapa pois männyntaimikosta männynversoruosteen torjumiseksi! Siemensyntyiset koivut sopivat havupuumetsään. Jätä niitä harkiten. 10 prosentin nyrkkisääntö toimii. Älä jätä etukasvuisia koivuja! Jätä jalot lehtipuut, katajia ja pihlajia Joskus koivu-kuusimetsää voidaan kasvattaa kaksijakoisena. Älä jätä ylispuukoivuja hehtaarille 400 runkoa enempää.

16 Milloin kannattaa raivata?
Kun lehtipuut eivät enää veso voimakkaasti. Juhannuksen jälkeen. Lehdettömänä aikana helpointa. Tärkeintä on, että raivataan edes joskus

17 Kustannukset Varhaisperkaus 150 eurosta/hehtaari ylöspäin
Taimikonhoito usein 250 eurosta ylöspäin Raivauskustannukset riippuvat kaadettavien puiden lukumäärästä ja kannon järeydestä 2-3 vuoden viivästys taimikonhoidossa voi nostaa työkustannuksia jopa 30 prosenttia

18 Jos ei raivata ajoissa…
Katso kuvat

19

20

21 Metsänhoitoyhdistykset
Suunnittelevat ja toteuttavat 80 % kaikista yksityismetsien metsänhoitotöistä Palvelut taimikon ja nuoren metsän hoidossa: Työn suunnittelu ja valtion tukien hakeminen Taimikonhoito Nuoren metsän hoito Energiapuun korjuu Työvälineiden vuokraus ja myynti

22 Uusi Kemera-laki (esitys)
Taimikonhoidon tukea korotetaan Muutoksella pyritään lisäämään taimikoiden hoitoa Tuki maksetaan vain kerran metsikön kiertoajassa Työllisyystyönä teetetyn tuen erillinen laskentaperuste (60, 70 ja 80 prosenttia) poistuu

23 TAIMIKKO: Kemera-kohteelle asetetut vaatimukset
Vähintään 1 hehtaarin ala, voi koostua vähintään 0,5 hehtaarin kuvioista Työn jälkeen keskipituus vähintään 2 m Työn jälkeen enintään 1400–3000 runkoa/ha Määritellään myös vähimmäistiheydet työn jälkeen Poistumaa (kaadettujen puiden määrää) ei mitata

24 NUOREN METSÄN HOITO: Kemera-kohteelle asetetut vaatimukset
Vähintään 1 hehtaarin ala, voi koostua vähintään 0,5 hehtaarin kuvioista Työn jälkeen läpimitta rinnankorkeudelta alle 16 cm Työn jälkeen enintään 2000 runkoa/ha Työn jälkeen lehtipuumetsiköissä ”runkoluvun on oltava riittävä” Poistumaa (kaadettujen puiden määrää) ei mitata

25 Vyöhyke 1 2 3 Nykyinen tuki: Metsänomistajan oma työ Taimikonhoito 84,50 101,40 118,30 Erityisen vaikea tai nuoren metsän hoito 135,00 162,00 189,00 Nykyinen tuki: Palkkatyönä teetetty 126,50 151,80 177,10 210,50 252,60 294,70 Uusi tuki (esityksen mukaan) 150 180 210


Lataa ppt "Taimikonhoito Huhtikuu 2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google