Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luonnonmukainen vesirakennus peltojen kuivatuksessa Tartto 2. 6

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luonnonmukainen vesirakennus peltojen kuivatuksessa Tartto 2. 6"— Esityksen transkriptio:

1 Luonnonmukainen vesirakennus peltojen kuivatuksessa Tartto 2. 6
Luonnonmukainen vesirakennus peltojen kuivatuksessa Tartto Jukka Jormola Maisema-arkkitehti Suomen ympäristökeskus SYKE, vesivarayksikkö

2

3 Tarve uusiin kuivatuksen käytäntöihin
Peruskuivatusta tarvitaan tehokkaasti viljelyillä alueilla – EU:n maatalouspolitiikassa sekä tehokkuus että ympäristö EU:n vesipuitedirektiivi: vesistöjen hyvä ekologinen tila 2015 Tarpeet yhdistettävä – luonnonmukainen vesirakentaminen vesistön luonnontilan ja maisema-arvojen parantamista - kuivatustarve otetaan huomioon

4 Tulvien hallinta Tulvien viivyttäminen valuma-alueella, osa nykyistä tulvapolitiikkaa Pienialaisten tulva-aiden säilyttäminen ja palauttaminen Varautuminen suurtulviin, ilmastonmuutos EU:n ympäristötuki: tulva-alueita suojavyöhykkeiksi tai kosteikoiksi

5 Uomien monipuolistaminen
1.Kaivaminen mutkittelevaksi, malli luonnosta 2.Luontaisen elpymisen salliminen ja edistäminen 3.Suoran uoman monipuolistaminen

6 Maatalousuomat taimenpuroina
Itämeren meritaimenjoet maatalousalueilla Sivupurot arvokkaita lisääntymisalueita Suuri poikastuottokyky, penkkojen suojapaikat Ongelmana veden laatu, kiintoaines, nousuesteet ja soran puute

7 Monitavoitteiset kosteikot
Kosteikkoja 1)EU-ympäristötuella 2)osana peruskuivatushankkeita Myös tulva-alueiden ja uomien luonnontilan palautusta tuetaan Kiintoaineksen ja ravinteiden pidätys Virtaamien tasaus Maisema, linnusto, virkistyskäyttö Kalan- ja ravunkasvatus Kalan kulku mahdollistettava patorakenteiden ohi

8 Luontaisen elpymisen vaiheet
Kaivettuun uomaan kasvaa vesikasveja Kasvillisuuden keskelle muodostuu puhtaana pysyvä virtausuoma Virtausuomasta kehittyy mutkitteleva alivirtaamauoma Vesikasvillisuusalueelle kasautuu sedimenttiä ja siitä muodostuu tulvatasanne

9

10 Uudet kaivuperiaatteet
Tulvatasanteen, ei koko uoman kaivamista Uomien oman puhdistuskyvyn parantaminen Kokeilukohteita 2006 A Luonnontilainen B Perattu C Umpeenkasvanut / luonnontilaltaan elpynyt D Tulvatasanne laajennettu, uoma kehittyy Säilytetään mutkitteleva alivirtaamauoma Alivirtaamauoman puhdistus ja syventäminen, jos kuivatussyvyys ei riitä Tulvatasanteen kasvillisuus otettava mitoituksessa huomioon


Lataa ppt "Luonnonmukainen vesirakennus peltojen kuivatuksessa Tartto 2. 6"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google