Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perjantai, 27. kesäkuuta 2014 SOVELTAVAA TUTKIMUSTA TYÖ- JA ELINKEINOELÄMÄN TARPEISIIN Ammattikorkeakoulut osana suomalaista innovaatiojärjestelmää Arenen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perjantai, 27. kesäkuuta 2014 SOVELTAVAA TUTKIMUSTA TYÖ- JA ELINKEINOELÄMÄN TARPEISIIN Ammattikorkeakoulut osana suomalaista innovaatiojärjestelmää Arenen."— Esityksen transkriptio:

1 perjantai, 27. kesäkuuta 2014 SOVELTAVAA TUTKIMUSTA TYÖ- JA ELINKEINOELÄMÄN TARPEISIIN Ammattikorkeakoulut osana suomalaista innovaatiojärjestelmää Arenen mediatapaaminen 28.9.2009 - Helsinki Rehtori Vesa Saarikoski

2 perjantai, 27. kesäkuuta 2014 Ammattikorkeakoulut on rakennettu osaksi suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää •Lähtökohdat: kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys, yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa, EU:n koulutus- ja aluepolitiikka, OECD-arviot •Soveltava tutkimus- ja kehitystyö perustehtävä (laki) •Hallitusohjelma ja sen pohjalta opetusministeriön linjaukset: keskeiset innovaatiojärjestelmän toimijat yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset •Tiede- ja innovaationneuvosto: horisontaalinen innovaatiopolitiikka ja ammattikorkeakoulut erityisesti soveltavan tutkimuksen ja yritysyhteistyön toimijoina •Ammattikorkeakoulut toimivat ennen muuta osaamiskeskusohjelmissa (OSKE) ja osin myös strategisen huippuosaamisen keskittymissä (SHOKIT)

3 perjantai, 27. kesäkuuta 2014 Yritysten ja ammattikorkeakoulujen TKI-panostukset ovat kasvaneet nopeimmin •Suomalaisen yhteiskunnan TKI-panos 3900 M€ ja 3,2% /bkt vuonna 1999 > 6200 M€ ja 3,5 % vuonna 2007 •Yritysten osuus kasvanut neljä prosenttiyksikköä ja on 4500 M€ eli 72 % •Korkeakoulusektorin suhteellinen osuus pienentynyt vuosikymmenessä (20 > 19 %) ja on 1200 M€ •Korkeakoulujen TKI-menot (2007): yliopistot 968 M€, ammattikorkeakoulut 117 M€ ja yliopistolliset keskussairaalat 79 M€ •Ammattikorkeakoulujen TKI-panostus kaksinkertaistunut vuosikymmenessä; muilla lievä kasvu •Ammattikorkeakoulujen kasvun lähde: ulkopuolinen rahoitus 72 % – vrt. Yliopistot 50 %

4 perjantai, 27. kesäkuuta 2014 Ammattikorkeakouluissa on vahvaa työelämälähtöistä tutkimusosaamista •Tutkijakoulutettuja osaajia 1350; ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita opettajia 4100 sekä projektihenkilöstöä •Tutkimusta ja kehitystä tehdään verkostoituneesti yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten, julkisen sektorin toimijoiden sekä yritysten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti •Yritysten ja julkisen sektorin palvelurakenteiden kehittämis- ja innovaatiotarpeet usein lähtökohtana •TKI ja koulutus kytkeytyvät yhteen •Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on vahvistanut/vahvistaa AMKien TKI-ympäristöjä

5 perjantai, 27. kesäkuuta 2014 Ammattikorkeakouluissa tehdään käyttäjälähtöistä soveltavaa tutkimusta •Aluekehitystehtävän lähtökohtana ajatus lokaalin ja globaalin erottamattomuudesta •Vuosittain 21 500 korkeakoulututkintoa ja 1300 (> 4000) ylempää korkeakoulututkintoa, joissa hankkeistetut opinnäyte/kehittämistyöt yritysten ja työyhteisöjen tarpeista käsin: esimerkkinä tuotekehittely yritykselle (Koistinen Kantele Oy) •Laajemman soveltavan tki-toiminnan lähtökohtana ovat omat osaamisvahvuudet ja niiden laventaminen elinkeinoelämän käyttöön: esimerkkinä tuote- ja palvelukehittämisympäristön konseptointi (Toimiva koti Pietarissa) •Ammattikorkeakoulun tki-toiminnan lähtökohtana ovat usein myös laajat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kysymykset kuten ikääntymisen vaikutukset työelämään ja palvelurakenteisiin: esimerkkinä sote-alan projektit (Ikääntyvien työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen)


Lataa ppt "Perjantai, 27. kesäkuuta 2014 SOVELTAVAA TUTKIMUSTA TYÖ- JA ELINKEINOELÄMÄN TARPEISIIN Ammattikorkeakoulut osana suomalaista innovaatiojärjestelmää Arenen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google