Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metsät ja hyvinvointi – metsien käytön mahdollisuuksia Sini Harkki 13.6.2009 Vapaus valita.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metsät ja hyvinvointi – metsien käytön mahdollisuuksia Sini Harkki 13.6.2009 Vapaus valita."— Esityksen transkriptio:

1 Metsät ja hyvinvointi – metsien käytön mahdollisuuksia Sini Harkki 13.6.2009 Vapaus valita

2 Kansallisen metsäpolitiikan aika •Noin 1940-luvulta •Yksi metsänhoitomalli •Puuvirtojen maksimointi erityisesti massa- ja paperiteollisuudelle •Vahva valtion ohjaus tuilla, lainsäädännöllä, ohjelmilla •Suuresta yksityisomistuksesta huolimatta täysin keskitetty metsänhoito

3 Malli elää edelleen •Kansalliset metsäohjelmat 2000 ja 2010 •50-100 milj tukia vuodessa, 2008 lähes 300 milj + verohelpotukset •Metsäteollisuuden vaatimukset ”elvytykseksi” erityisverokohtelu, puun etuosto-oikeus… •Yhteen koriin panostaminen johtanut muiden vaihtoehtojen kuihtumiseen (puun laatu, tuotekehitysvarat, yrittäjyyden tyrehtyminen)

4 Nykymallin tulokset •Suomi 6. paperin ja kartongin viejä •Viennin arvo lähes 10 mrd euroa vuodessa •Metsätalous suurin lajien uhanalaisuuden syy, 70% metsäisistä luontotyypeistä uhanalaisia + suot ja pienvedet •Alle 5% metsistä luonnontilassa •Kuluttaa yli puolet teollisuuden sähkönkulutuksesta

5 Suomen osuus maailman metsäsektorissa Suomen suhteellinen osuus eri mittareilla mitattuna, % 25.9.2007 LÄHDE: Metsäteollisuus ry

6

7

8 Muutos tulee, halutaan tai ei •Tammi-helmikuun 2009 viennin arvo 40 % vähemmän kuin 2008 •Paino- ja kirjoituspaperin kulutuksen arvioidaan alenevan teollisuusmaissa yli 1/3 •Massa- ja paperiteollisuuden kapasiteetti laskenut noin 1/5 •Metla arvioi tuotannon jäävän nykyiselle tasolle, ainespuun käyttö vähenisi 1/4 2007 tasosta

9 Metsäalan työllistävyys •Metsäsektorin työllisyys laskenut jyrkästi jo kauan, vaikka hakkuumäärä kasvanut •70-l. 206 000, nyt alle 90 000 •Esim. Itävallan metsäsektori työllistää enemmän, vaikka puuta käytetään puolet vähemmän •Jalostusaste ratkaisee

10 Mitä seuraavaksi? •Puulla voi korvata sementtiä ja terästä, puutuotteilla moninkertainen jalostusarvo kuituun ja bioenergiaan nähden •Puutuoteteollisuus ei todennäköisesti kutistu yhtä voimakkaasti kuin massa- ja paperiteollisuus •Ongelmana laadukkaan sahapuun saatavuus

11 Bioenergia •Pian toteutettavissa: biopolttoainetta puubiomassasta (n. 2 milj kiintokuution käyttö 2020) •Bioenergia: jäteliemet, sivutuotteet, metsäteollisuudelta ”jäävä” kuitupuu (n. 10 milj m3) •Öljyn ja päästökaupan hinnan nousu tekee kuitupuusta kilpailukykyistä energiaa

12 Uudet tuotteet •Nykyisistä tehtaista biojalostamoja, joissa puu pilkotaan selluloosaksi, lingniiniksi ja ja hemiselluloosaksi •Näistä korkean jalostusarvon tuotteita elintarvikkeisiin, kosmetiikkaan, lääkkeisiin, materiaaleihin… •Luonnon polymeereilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita

13 Muut käyttömuodot •Hiilensidonnan maksimointi •Luonnonsuojelu, ilmastonmuutokseen sopeutuminen •Matkailu, virkistys •Luontaiselinkeinot…

14 Vapaus valita vai kuolleen elvytys?


Lataa ppt "Metsät ja hyvinvointi – metsien käytön mahdollisuuksia Sini Harkki 13.6.2009 Vapaus valita."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google