Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metsähallituksen toiminnan monipuoliset hyödyt yhteiskunnalle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metsähallituksen toiminnan monipuoliset hyödyt yhteiskunnalle"— Esityksen transkriptio:

1 Metsähallituksen toiminnan monipuoliset hyödyt yhteiskunnalle
2. Metsähallitus-Akatemia Jyrki Kangas

2 Valtion liikelaitos Metsähallitus 1/3 Suomea (12,6 milj. ha)
Talousmetsien metsämaata 3,6 milj. ha Kitu- ja joutomaata 1,4 milj. ha (ei metsätalouskäytössä) Suojelualueita, erämaita ja muita alueita 4,2 milj. ha Vesialueita 3,4 milj. ha (yleisiä vesialueita 3,0 milj. ha) Vahvuutena valtion luonnonvarojen monitavoitteinen kokonaishallinta => kokonaishyöty. Linjana eri intressien yhteensovittaminen, vuorovaikutus ja alueiden monikäyttö – tehokkaasti, palvelevasti ja kannattavasti yli 150 vuoden kokemuksella Statukseltaan, luonnonoloiltaan ja tavoitteiltaan erilaiset alueet muodostavat tiiviin kokonaisuuden, jossa erityyppiset alueet täydentävät toisiaan Kataisen hallituksen poliittinen ohjelma tukee kokonaishallintaa myös Metsähallituslain uudistuksessa 2

3 Moninaisia hyötyjä valtion maista ja vesistä
Biodiversiteetti Työpaikat Metsä terveyden lähteenä Urakat Poroelo Yritystoiminta Matkailuympäristö Kalat Kulttuuri Luontokeskukset Virkistyskäytön rakenteet Maa-ainekset Metsätiet

4 Hyödyistä kuullaan päivän mittaan lisää, tässä joitakin maistiaistunnuslukuja
Liiketoiminnan liikevaihto > 350 MEUR, liikevoitto > 110 MEUR, tulos > 100 MEUR Tuloutus 120 MEUR Valtion puusta valmistetuista tuotteista > miljardi EUR vientituloja Kansallispuistoissa käyntejä > 2 miljoonaa Kansallispuistojen paikallistaloudelliset vaikutukset > 100 MEUR Kansallispuistojen työllisyysvaikutukset noin 1400 htv Metsästys- ja kalastuslupia noin Huusseja kansalaisten käytössä > Henkilökunta noin 1900 htv Urakoitsijoiden käyttö > 1000 htv Puuston kasvu monikäyttömetsissä > 11 milj.m3, hakkuut noin 6 milj.m3 Kulttuuriperintöinventoinnissa jo lähes kohdetta …, ...

5 Voiton ja tuloutuksen lisäksi myös muita hyötyjä liiketoiminnankin tavoitteina
Metsähallituslain mukaisia ”yleisiä yhteiskunnallisia velvoitteita, YYV” => lue hyötyjä! ovat erityisesti: biologinen monimuotoisuus, luonnon virkistyskäyttö, työllisyyden huomioon ottaminen, saamelaisen kulttuurin edellytykset, poronhoito Yli ha talousmetsää metsätalouskäytön ulkopuolella tai rajoitetun käsittelyn piirissä, rajoituksia myös kiinteistökaupassa, YYV-hankkeita; hakkuusuunnitevaikutus yli -1,7 milj.m3/vuosi Lisäksi alueiden siirtoa suojeluun Liiketoiminta- ja suojelualueet täydentävät toisiaan; hyötyjä myös matkailulle, riistalle, metsästykselle

6 ”Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden” panokset 2011
Luonnon monimuotoisuus 36,3 milj. € Virkistyskäyttö 13,8 milj. € Porotalous 2,1 milj. € Saamelaiskulttuuri 1,9 milj. € Työllisyys 3,7 milj. € YHTEENSÄ 57,8 milj. € Mutta mitkä lopulta ovat hyötyvaikutukset? Pitäisikö panostusta muuhun kuin eurojen tuottamiseen valtiolle lisätä vai vähentää nykyisestä? Kansallispuistoissa vastaavasti: paljonko satsataan muihin kuin monimuotoisuushyötyihin?

7 Haluamme yhteistyössä teidän kaikkien kanssa kehittää valtion alueiden ja luonnonvarojen käyttöä sekä selvittää alueiden ja niiden käyttöjen moninaiset hyödyt Tätä varten kehitämme myös innovaatiojärjestelmäämme avoimeksi ’open innovation’ -hengessä

8 153 VUOTTA EDELLÄKÄVIJÄ Etunimi Sukunimi


Lataa ppt "Metsähallituksen toiminnan monipuoliset hyödyt yhteiskunnalle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google