Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SLOP150 Tekstiseminaari 4 op KL, 28 t kontaktiopetusta + 20 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SLOP150 Tekstiseminaari 4 op KL, 28 t kontaktiopetusta + 20 tuntia itsenäistä työskentelyä."— Esityksen transkriptio:

1 SLOP150 Tekstiseminaari 4 op KL, 28 t kontaktiopetusta + 20 tuntia itsenäistä työskentelyä

2 Puhe- ja kirjoitusviestintäseminaari tutustuminen eri tyylilajeihin ja tekstityyppeihin luetun ja kuullun ymmärtämisen edistäminen asiatyylisen, yleistä aiheita käsittelevän tekstin ymmärtäminen selviytyminen virallisissa viestintätilanteissa abstraktimpaan sanaston kartuttaminen sekä puherekisterien erojen ja kirjakielen konventioiden huomioiminen. mielipidekeskusteluun osallistuminen

3 Kurssin sisältö Tyylioppi Leksikologia Slovakin kielen historiasta – tärkeimmät kehitysvaiheet Slovakialaiset murteet – luokittelu / näytteet Kielenhuolto – kodifikaatiot ja käytäntö

4 Opintomuodot: Lukeminen, keskustelu ja tekstien tuottaminen. Arviointi: Jatkuva arviointi, vertais- ja itsearviointi, sekä portfolio.

5 Tyylioppi Tutustuminen eri tekstilajeihin Tyylijako ja luokittelu – tyyliä vastaavat tekstinäytteet Tekstin kompositio: menetelmät, muodot ja lajit (tekstianalyysi) Tyylivälineet

6 Tyylivälineet –leksikaaliset (standardi ja ei-standardi ilmaisut, slangi, ekspressiiviset ilmaisut, arkaismit, neologismit, polysemia, homonyymia, synonyymit, antonyymit, metaforat) –ääni- ja kuvatyylivälineet (puhutussa kielessä) –lauseen modaalisuus –sanan motivaatio – ääni-, metaforinen ja leksikaalinen –fraseologia

7 Leksikologia Sanavaraston kehittäminen Kielikontaktit slovakin kielen kansainvälistyminen derivaatio, kompositio, multi- ja univerbisaatio

8 Opintomuodot: lukeminen (lukustrategioihin perehtyminen, tekstien analyysi) kuullun ymmärtäminen (esim. elokuvan katsominen, slovakialaisten opiskelijoiden haastatteleminen) kirjoittaminen (kirjoitusstrategioiden kehittäminen – esim. CV, työpaikkahakemus, nettilehtiartikkelin tai www- sivun arvostelu) puhuminen ( keskustelutaitojen kehittäminen, esim. väittäminen, selostaminen)

9 Opiskelumuodot: ryhmätyö vertaispalaute portfolio (kirjalliset tehtävät, oppimispäiväkirja ja itsearviointi)

10 Arviointi: Jatkuva arviointi, vertais- ja itsearviointi

11 Portfolio tuotetut tekstit muut kirjalliset tehtävät oppimispäiväkirja omat oppimateriaalit, www-linkit, ne. kurssin arviointi


Lataa ppt "SLOP150 Tekstiseminaari 4 op KL, 28 t kontaktiopetusta + 20 tuntia itsenäistä työskentelyä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google