Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimisen sykli ja kokemuksellisen oppimisen malli

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimisen sykli ja kokemuksellisen oppimisen malli"— Esityksen transkriptio:

1 Oppimisen sykli ja kokemuksellisen oppimisen malli
3. Pohdinta ja tulkinta 2. Kokemus ja havainto 1. Aikaisempi tietämys 4. Käsitteellistäminen (ja uuden tiedon hakeminen) 6.Opitun jakaminen yhteisölle 5.Kokeilu ja tiedon soveltaminen

2 Aikaisempi tietämys Mitä oppilaat jo tietävät opiskeltavasta aiheesta
”Kirsin tunti” Miten englannin kielessä kertoisit, että jotain on tapahtunut joskus aiemmin kuin nykyhetkessä?

3 Kokemus ja havainto Mikä on se havainto/kokemus, joka konkretisoi opiskeltavaa aihetta ”Kirsin tunti” yksilötehtävä itse valittu englanninkielinen teksti (esim. laulun sanat, runo, pätkä kirjasta), jossa kerrotaan, että jotain on tapahtunut menneisyydessä tekstin sisällön selvittäminen suomeksi verbien alleviivaaminen

4 Pohdinta ja tulkinta Mitä on havaittu/koettu? Mitä tapahtui?
”Kirsin tunti” pienryhmät (”kotiryhmät”) (3opp.) avataan muille oman tekstin sisältö aivoriihi: ”Miten englanninkielessä ilmaistaan, että jotain on tapahtunut menneisyydessä/mennyttä aikaa?” -> ryhmän oma sääntö kotiryhmistä” uusiin kolmen hengen ryhmiin kerrotaan muille ryhmän jäsenille kotiryhmän päätelmät/sääntö

5 Käsitteellistäminen Havainnon/kokemuksen yhdistäminen opiskeltavan aiheen käsitteisiin. Yksittäisestä tapauksesta yleistykseen Aineen oppimismenetelmien harjoittelu Miten oppia tiettyä ainetta parhaalla mahdollisella tavalla apuvälineet , tekstin avaaminen ymmärrettäväksi, olennaisen tiedon löytäminen, vieraiden sanojen selittäminen, omat muistiinpanot, ajatuskartta parikeskustelut, toiselle opettaminen

6 ”Kirsin tunti” opettajajohtoinen työskentely
käsitteellistäminen: Millä nimellä kutsutaan menneen ajan aikamuotoa? imperfekti. Miten se muodostetaan englanninkielessä? säännöllinen/epäsäännöllinen imperfekti

7 Kokeilu ja tiedon soveltaminen
”Kirsin tunti” soveltaminen – oma tuotos jokainen kirjoittaa oman tekstin, jossa käyttää imperfektiä (ensin kotona paperille, myöhemmin koulussa tietokoneella, mahdollisten kuvien etsiminen ja liittäminen tekstiin) opitun arviointi tapahtuu tehtävää tekemällä suoriutuuko vaaditusta tehtävästä

8 Opitun jakaminen yhteisölle
”Kirsin tunti” omien tuotosten esittely muille

9 Arviointi Opitun arviointi Menetelmän arviointi
Pistareilla, kokeilla, kyselemällä jne. Menetelmän arviointi Itsearviointi, palautteenanto jne.

10 Kokemus/havainto Minkälainen?
Eri aistein saatava tieto esineistä tai asioista Havainnot materiaaleista tai tekniikoista Havainnot elollisesta luonnosta Erilaiset kuvat; valokuvat, taidekuvat, uutiskuvat, mainoskuvat, itse tehdyt kuvat Liikkuva kuva; videot, elokuva Näytelmä, improvisaatio tai muu esitys oppilaiden tekemänä Kokeet ilmiöistä tai materiaaleista Tunteet, muistot tai unet Vierailut, asiantuntijat, ammattilaiset


Lataa ppt "Oppimisen sykli ja kokemuksellisen oppimisen malli"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google