Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ympäristöpsykologia: esimerkkejä tutkimuksista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ympäristöpsykologia: esimerkkejä tutkimuksista"— Esityksen transkriptio:

1 Ympäristöpsykologia: esimerkkejä tutkimuksista
Liisa Horelli, FT, dosentti Teknillinen korkeakoulu Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK

2 Metodiikka on menetelmien kokonaisuus
Metodologia viittaa tutkimusalan viitekehykseen, tutkimusstrategiaan, tutkimuksen luonteeseen sekä metodien periaatteisiin. On yleensä sidoksissa yhteen tai useampaan paradigmaan (fenomenologia, positivismi jne.) Metodiikka on menetelmien kokonaisuus Metodi on yleinen tiedon keruu- , analysointi- ja tulkintatapa, joskus osallistamis/osallistumiskeino (enabling method). Valinta riippuu tutkimusongelmasta, viitekehyksestä, tutkimuskysymyksistä ja -strategiasta Tekniikka tai työkalu on taitavasti käytettynä varman tuloksen tuottava menetelmä

3 TULOKSET (VAIKUTUKSET) JA JOHTO-PÄÄTÖKSET (SUOSITUKSET)
HENKILÖ- KOHTAINEN INTRESSI VIITEKEHYS ( teoria ) TAVOITE TULOKSET (VAIKUTUKSET) JA JOHTO-PÄÄTÖKSET (SUOSITUKSET) EMPIRIA ONGELMA TIEDONKERUU- ANALYYSI- JA TULKINTA MENETELMÄT KYSYMYKSET KONTEKSTI : VOIMAVARAT JA KULTTUURI

4 ELVYTTÄVÄ YMPÄRISTÖ Korpela, K. 1995 lumoutuminen jatkuvuus
Developing the Environmental Self-Regulation Hypothesis. Acta Universitas Tamperensis, se A, vol 446 lumoutuminen jatkuvuus arkipäivästä irtautuminen yhteensopivuus Ympäristön piirteet, jotka yksilö havaitsee välittömästi puoleensavetävinä Tunne ympäristön jatkuvuudesta välittömän havaintokentän ulkopuolelle. Tunne kaiken hälyn ja stressin häipymisestä taka-alalle. ELVYTTÄVÄ YMPÄRISTÖ Yksilön tavoitteet sopivat yhteen ympäristön vaatimusten kanssa.

5 Children in Outdoor Contexts
Affordances and Independent Mobility in the Assessment of Environmental Child Friendliness Marketta Kyttä Tämä esitys perustuu Marketta Kytän v valmistuneeseen väitöskirjaan, joka on saatavilla elektronisessa muodossa osoitteessa:

6 Aktualisoituneiden tarjoumien määrä vähän paljon
Itsenäisen liikkumisen aste vähän paljon MELUKYLÄ AKVAARIO SELLI AAVIKKO Aktualisoituneet tarjoumat ja lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet ovat olleet lähtökohtanani, kun olen määritellyt lapsiystävällisen ympäristön keskeisiä ominaisuuksia. Kun nämä kaksi tekijää yhdistetään nelikentäksi, saadaan neljä erilaista, hypoteettista ympäristötyyppiä, joissa kussakin tarjoumein aktualisoituminen ja itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet vaihtelevat. Olen nimennyt ympäristötyypit melukyläksi, aavikoksi, selliksi ja akvaarioksi.

7 ASUNTO PSYKOLOGISENA YMPÄRISTÖNÄ
Väitöskirja: Horelli-Kukkonen, L Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 3.

8 ASUMINEN ON ELÄMISTÄ, OLEMISTA MAAN PÄÄLLÄ
(Martin Heidegger)

9 (Amos Rapoport (1978) The Human Aspect of Urban Form)
ASUMINEN ON MONIPUOLINEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄ, JOKA ULOTTUU ASUNNOSTA YHDYSKUNTAAN (Amos Rapoport (1978) The Human Aspect of Urban Form)

10 ASUNNON JA KODIN SYNTYYN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
fyysis-maantieteelliset tekijät kulttuuri / yhteiskunta asunto KOTI psyko-sosiaaliset tekijät teknologia, talous AIKA

11 YHTEISÖLLINEN SÄÄTELY
Fyysinen ponnistelu Sosiaalinen toiminta Toiminta rakennetussa ja luonnonympäristössä Psyykkinen työ Kokemus Toiminta YHTEISKUNNALLINEN SÄÄTELY MKaaja2001 YHTEISÖLLINEN SÄÄTELY PSYYKKINEN ITSESÄÄTELY

12 suunnittelussa ovat yhteiset mielikuvat tärkeitä

13 AUTONOMIA-TARVITSEVUUS -RISTIRIIDAN TASAPAINOTTELU
Yhteisöllisyys Tarvitsevuus Yksityisyys Itsenäisyys

14 ASUNTO PSYKOLOGISENA YMPÄRISTÖNÄ JA SÄÄTELYVÄLINEENÄ
yksilöllinen ja kulttuurinen vaihtelu mielihyvän sävyiset symbolit – pahan torjunta psykologisten konfliktien heijastaja psyykkisen hyvinvoinnin tukija aistillisuus terapeuttisuus ”henkireikätilat” perhedynamiikan ja sukupuoli-identiteetin jäsentäjä

15 ASUNNOSSA ILMENEVÄ KULTTUURINEN VAIHTELU
Arkkitehtuuri Tilallinen perustyyppi KRO-ratkaisu Sauna Puutarha Sisustuksen tyyli ja asettelu

16 ESIMERKKEJÄ ERITYYPPISISTÄ ASUNTO- RATKAISUISTA
avoin eriytynyt

17 PSYKOLOGISTEN JA KULTTUURISTEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUS SISUSTUKSEEN
ASETTELU KAOOTTINEN JOUSTAVA SYMMETRIA ASYMMETRIA YHT. TALONPOIKAIS-MODERNI 1 4 - 5 MODERNI-IMITAATIO 6 8 MODERNI SUOMAL. 2 MODERNI-ANTIIKKI MODERNI-ANTIIKKI-DESIGN MODERNI-ANTIIKKI-DESIGN-IMITAATIO 10 19 TYYLI

18 MINÄ ARKIELÄMÄN NÄYTTÄMÖT ”HENKIREIKÄTILA”

19 ERI LUONTEISTEN HENKIREIKÄTILOJEN SYNTYMINEN
Toiminnan sosiaalinen luonne Aktiivinen Passiivinen Yksityinen ”NAKERRAN, OLEN SIIS OLEMASSA” (Varasto) ”OMA RAUHA KULLAN KALLIS” (Makuuhuone) Kollektiivinen ”ON HAUSKAA PUUHATA YHDESSÄ” (Olohuone, piha) ”ME KUULUMME YHTEEN” (Sauna, makuuhuone) Leikinomaisen toiminnan luonne SYMBOLISESTI OIKEA YMPÄRISTÖ

20 LAPSUUDEN MALLIEN SIIRTYMINEN ASUNNON PERUSRATKAISUIHIN
Asunnon perustyyppi Eriytynyt Kompromissi Avoin Perheen koheesio IRRALLINEN ERIYTYNYT YHTEENKIETOUTUNUT Kompromissit Kriisit Lapsuuden sosiospatiaaliset mallit ÄIDIN KOTI ISÄN KOTI Sosiaalinen asema Asunnon perustyyppi Perheen koheesio Sosiaalinen asema Asunnon perustyyppi Perheen koheesio

21 ASUMISRATKAISUT UUSINTAVAT SUKUPUOLI-IDENTITEETTIÄ TOIMINNALLIS-AJALLISEN JA TILALLISEN VUOROVAIKUTUKSEN KAUTTA, JOTA KULTTUURISET MALLIT OHJAAVAT Kulttuuriset (patriarkaaliset) mallit jäsentäjinä Naisten ja miesten tilat Naisten ja miesten aika Asumisratkaisut naisten ja miesten psykodynamiikassa Kulttuuristen mallien muuntumisen hitaus

22 ASUNTO SUKUPUOLISTUNEINA TILOINA (v.1993)
sauna makuuh. olo-huone keittiö. eteinen ulkotilat ja autotalli puutarha

23 TUTKIMUKSEN ANTI ASUNTOSUUNNITTELULLE:
yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden hallinta asunnossa mahdollisuus ilmaista yksilöllisiä ja kulttuurisia symboleja vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmien soveltaminen

24 ASUMISRATKAISUN ROOLI SUKUPUOLI-IDENTITEETTIÄ YLLÄPITÄVÄSSÄ VUOROVAIKUTUSPROSESSISSA
(sukupuoli-) identiteettiä ylläpitävät mielikuvat TILA tarvitsevuus / autonomia TOIMINTA AIKA kulttuuriset (patriarkaaliset) mallit

25 ASUNNON TILAJÄSENTELYN HISTORIAA
PRODUKTIO REPRODUKTIO 1700-luku monitoimitila REPRODUKTIO yksi-tyinen julki-nen palvelu-tilat eriytyvä tila 1750- PRODUKTIO REPRODUKTIO yhtei-sölli-nen puoli-julki-nen pal-velus-tilat julki-nen yksit 1930- eriytetty tila PRODUKTIO monimuotoinen tila 1980- REPRODUKTIO PRODUKTIO = tuotanto, palkkatyö REPRODUKTIO = uusintaminen, hoivatyö PRODUKTIO


Lataa ppt "Ympäristöpsykologia: esimerkkejä tutkimuksista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google