Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS (PS2)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS (PS2)"— Esityksen transkriptio:

1 IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS (PS2)

2 Kurssilla tarkastellaan ihmisen kehityksen eri vaiheita vauvaiästä vanhuuteen. Pyrkimyksenä on myös oppia soveltamaan kehitys-psykologista tietoa omaan elämään. Kurssilla opiskellaan keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja perehdytään yksilön psyykkisen kehityksen perustana oleviin psykologisiin, biologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin.

3 Kehityspsykologia tutkii ja selittää eri elämänvaiheiden psyykkisiä muutoksia ja niiden yhteyttä biologiseen ja sosiaaliseen kehitykseen

4 Nykyisen kehityspsykologian korostukset
samaan lopputulokseen (onnelliseen elämään) voidaan päästä erilaisten elämänpolkujen kautta aiempien kehitysvaiheiden virheet ovat korjattavissa yksilön ja ympäristön vuorovaikutus merkittävää -> myös yksilö vaikuttaa ympäristöön => OPTIMISMI

5 Elämänkaaripsykologia
kehitys on hedelmöityksestä kuolemaan jatkuva kokonaisuus, jonka jokainen vaihe liittyy edelliseen ja seuraavaan varhaiset kokemukset vaikuttavat myöhempään elämään virheistä voi oppia! jokaisen elämänkaari ainutlaatuinen elämänkulussa kuitenkin myös selkeitä kaikille yhteisiä piirteitä

6 Elämänkaaren vaiheet LAPSUUS (0-12 v) * vauvaikä tai varhaislapsuus (0-2/3 v) * leikki-ikä (2/3-7v) * kouluikä (7-12V) NUORUUS (12-25) * varhaisnuoruus (12-15v) * keskinuoruus (15-17v) * myöhäisnuoruus (18-25v)

7 AIKUISUUS (työelämän alusta)
AIKUISUUS (työelämän alusta) * varhaisaikuisuus (osittain päällekkäin myöhäisnuoruuden kanssa) * keski-ikä (noin neljästäkymmenestä eläkeikään) VANHUUS ( työiän jälkeinen aika)

8 Kehitystehtävät elämänkaaren aikana
Robert Havighurst (s.14) vanha s.13 Erik H. Erikson (s ) s => psykososiaaliset kriisit

9 Kehityksen osa-alueet
Fyysinen ja motorinen: hermosto ja aivot, hormonitoiminta, liikunta Psyykkinen: kognitiiviset toiminnot, tunteet, motiivit Psykososiaalinen: vuorovaikutussuhteet, kokonaispersoonallisuus (minäkäsitys) => kaikki osa-alueet kiinteässä yhteydessä toisiinsa (esim. fyysisesti varhaiskypsä)

10 Terveen psyykkisen kehityksen edellytykset
perusturvallisuus: fyysisistä ja psyykkisistä tarpeista huolehtiminen peilaaminen, mukaan meneminen vuorovaikutus yksilöllisyyden kunnioitus rakkautta ja rajoja


Lataa ppt "IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS (PS2)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google