Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Work/Non-Work Interface: A Review of Theories and Findings

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Work/Non-Work Interface: A Review of Theories and Findings"— Esityksen transkriptio:

1 Work/Non-Work Interface: A Review of Theories and Findings
Sabine A.E. Geurts and Evangelia Demerouti

2 Työ ja ei-työ Työ yksiselitteisempi käsite kuin ei-työ, johon voi kuulua perhetilanteen velvollisuudet, mutta myös muut työn ulkopuoliset toimet Ei-työ sisältää asioita, joita ei voida niputtaa termin vapaa-aika alle Ongelmana myös työn rajojen hämärtyminen

3 Taustaa Teollistumisen myötä työn ja ei-työn yhteensovittamisen ongelmat niin työntekijöillä, perheillä, organisaatioilla kuin yhteiskunnalla Nykyinen näkemys: työ ja ei-työ tiiviisti yhteen kietoutuneina, vaikuttavat toinen toisiinsa Suuri osa työssäkäyvistä kokee ongelmia työn ja kotivelvollisuuksien yhdistämisessä

4 Teorioita työn ja ei-työn kohtaamisesta
Segregaatiohypoteesi Kompensaatiohypoteesi - täydentävä ja reaktiivinen kompensaatio Leviämishypoteesi - passiivinen ja aktiivinen leviäminen Rasitushypoteesi Roolin kohentumishypoteesi

5 Teorioiden soveltaminen
Teorioiden sopivuus riippuu tutkittavasta joukosta (mm. sukupuoli, ikä, koulutus, siviilisääty, perherakenne, elämänorientaatio) Keskityttävä siihen, miten ihmiset tasapainoilevat eri elämän osa-alueiden vaatimusten ja halujen kanssa

6 Uusimpia teorioita Resurssien säilytysmalli (The conservation of resources (COR) theory) Istuvuusmalli (fit model) Työn ja perheen rajat -teoria Ekologisten systeemien teoria

7 Vaikuttavia tekijöitä
Persoonallisuuspiirteet Työn piirteet Perheen ominaispiirteet Asenteet

8 Päätulokset Työllä negatiivisempi vaikutus kotiin kuin kodilla työhön
Kodilla positiivisempi vaikutus työhön kuin työllä kotiin

9 Työn ja ei-työn kohtaamisen mahdolliset seuraukset
Fyysiset Psyykkiset Käyttäytymiseen liittyvät Asenteisiin liittyvät Organisatoriset

10 Työn ja ei-työn kohtaamisen parantamisstrategiat
Euroopassa lainsäädäntö: joustavammat työajat, lomajärjestelyjen helpottaminen, lastenhoidon tarjoaminen Organisaatiot toteuttavat yllä olevia kohtia hyvin eri tavalla käytännössä Vain vähän tutkimusta siitä mitkä organisatoriset ja yksilölliset työn ja ei-työn kohtaamisessa käytettävät strategiat ovat tehokkaita Organisatoriset ja henkilökohtaiset strategiat

11 Nykyisen tutkimuksen rajoitukset (1/2)
Teoreettiset rajoitukset: - Työn ja ei-työn käsitteellistäminen - Työn ja ei-työn konfliktin suhteuttaminen stressori-rasitussuhteeseen - Työn ja ei-työn keskinäinen suhde ja vaikutus toisiinsa - Ihmisen kaksijakoinen tarkastelu - Yksittäisen työntekijän tarkastelu

12 Nykyisen tutkimuksen rajoitukset (2/2)
Metodologiset rajoitukset: - poikkileikkaukset - itsearviointi - rajoittunut otos - eri tutkimusten väliset käsitteelliset erot - ei-työn puutteellinen tutkimus

13 Jatkotutkimuksen tarve
Ilmiön positiivisen puolen tutkiminen Teoriajohtoinen tutkimus: määrittelyt ja välineet Kotiympäristön ominaisuuksien huomioiminen Pitkittäistutkimukset useilla eri informaatiolähteillä ”Luonnolliset kokeet” ja interventiot Organisaatiokulttuuri Kansallinen vaihtelu, yleistämisen tarve, ammattikuntien välinen vaihtelu

14 Yhteenvetoa Tulevan tutkimuksen tulisi palvella työn ja ei-työn yhteensovittamista käytännössä Työn ja ei-työn kohtaamisen ongelmat tulisi huomioida myös organisatorisella tasolla esimerkiksi käytännön järjestelyissä Työn ja ei-työn yhteensovittamisen parantaminen olisi hyödyllistä työntekijöiden itsensä lisäksi myös perheille, organisaatioille ja yhteiskunnalle


Lataa ppt "Work/Non-Work Interface: A Review of Theories and Findings"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google