Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPIMISEN TILAT Uusi pedagoginen paradigma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPIMISEN TILAT Uusi pedagoginen paradigma"— Esityksen transkriptio:

1 OPPIMISEN TILAT Uusi pedagoginen paradigma
Esa Poikela Seminaari: Oppimisen ja osaamisen tuottamisen ekosysteemi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kouvola

2 Pedagogiikan uusi paradigma
Tietokäsityksen muuttuminen dualistisesta moniulotteiseen tietokäsitykseen tiedon jakamisesta osaamisen tuottamiseen Oppimiskäsityksen muuttuminen yksin oppimisesta yhteistoiminnalliseen oppimiseen opettamisesta oppimisen ohjaamiseen ja johtamiseen Ammattikäsityksen muuttuminen ammattia ei vain omaksuta vaan siitä tullaan osalliseksi ammatillisen identiteetin tuottaminen, henkilökohtaistaminen Organisaatiokäsityksen muuttuminen tavoite ja tulosorganisaatiosta prosessiorganisaatioon tavoite- ja tulosjohtamisesta prosessijohtamiseen

3 Oppimisen kontekstit, vyöhykkeet ja tilat
Oppimisen vyöhykkeet KONTEKSTI Kulttuurinen oppimisympäristö Sosiaalinen oppimisympäristö Fyysinen oppimisympäristö 1 2 Oppimisen tilat 1 Spatiaalinen/sosiaalinen 3 4 2 Sosiaalinen/kulttuurinen 3 Käsitteellinen/virtuaalinen YHTEISKUNTA TYÖELÄMÄ 4 Virtuaalinen/kontekstuaalinen  

4 Kontekstuaalinen oppiminen
Oppimisen ja osaamisen tuottaminen työn ja koulutuksen kontekstit miten informaatio muuntuu osaamiseksi? Informaatio-, tieto- ja oppimisympäristöt fyysiset, sosiaaliset, käsitteelliset ja kulttuuriset ympäristöt tekniset, simulaatio- ja virtuaaliset toimintaympäristöt miten oppimisen ohjaus ja arviointi organisoidaan? Oppimisen tilat fyysinen/spatiaalinen/sosiaalinen sosiaalinen/kulttuurinen/käsitteellinen käsitteellinen/virtuaalinen/kontekstuaalinen miten oppimisen tilat tuotetaan?

5 Informaatio - tieto – osaaminen
Informaatio - tieto – osaaminen miten informaatio muuntuu osaamiseksi? Teoria Informaatio Kokemus Potentiaalinen tieto Arviointi Osaaminen Kompetenssi Identiteetti - asiantuntijuus - yrittäjyys Käytäntö Hiljainen tieto Praktiikka - miten kokemus ja osaaminen tuotetaan? - miten oppija osallistetaan oppimisen ja osaamisen arviointiin? 4/7/2017

6 Taitoja tuottava aktiivinen oppimistapa
Learning by being - olemalla/ kuulemalla oppiminen Learning by doing - tekemällä oppiminen Learning by making/ developing - tuottamalla/ kehittämällä oppiminen Olemalla, kuulemalla ja tekemällä oppiminen pitäisi jalostaa tuottamalla oppimiseksi, jolloin opiskelijat hankkivat tietoa, oppivat yhteistoiminnal-lisesti, osallistuvat oppimisprojekteihin sekä kehittävät henkilökohtaista osaamistaan aktivoivissa, monipuolisissa oppimisympäristöissä Opetussuunnitelmia tulisi kehittää hallinnollisista, Lehrplan -tyyppisistä suunnitelmista toiminnallisiksi, curriculum-tyyppisiksi opetussuunnitel-miksi.

7 ESIMERKKINÄ ONGELMAPERUSTAINEN OPS-PROSESSI
Haasteena integrointi Luennot, yms. Tutoriaalit, ongelma- teemat ja -syklit Projektit, opinnäytetyöt Harjoittelu, työssäoppiminen Tuloksena osaaminen Prosessin suunnittelu irti luokkahuoneajattelusta – perusryhmänä tutoriaali tutoriaalien optimaalinen määrä noin kerran viikossa ytimenä ongelmateemat, ongelmasyklit ja ongelmien ratkaisu tutoriaaleissa kontaktiopetuksen määrän uudelleenarviointi ja suhteuttaminen itsenäisen opiskeluun harjoitusten, harjoittelun, työssäoppimisen, projektien ja opinnäytetöiden integrointi oppimisen ja osaamisen arviointi

8 Osaamista tuottavan opetussuunnitelman kehys
Ammattikasvatus/ -koulutus Yrittäjyyskasvatus/ Tuottamalla oppiminen Ammatillinen osaaminen - ammatilliset kompetenssit Työelämäläheisyys Työelämäosaaminen - yleiskompetenssit Työelämälähtöisyys Ammatillinen identiteetti - asiantuntijuus - yrittäjyys Yleissivistävä kasvatus/ Yleisosaaminen - kansalaiskompetenssit 4/7/2017

9 JOHTOPÄÄTÖS Tärkeämpää on luoda, suunnitella ja organisoida oppimisen ja osaamisen tuottamisen tilat sekä ohjata ja johtaa oppimistoimintaa niissä kuin vain tuotteistaa ja myydä koulutus


Lataa ppt "OPPIMISEN TILAT Uusi pedagoginen paradigma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google