Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Leslie B. Hammer, Jennifer C. Cullen, Margaret B. Neal, Robert B. Sinclair and Margarita V. Shafiro: The Longitudinal Effects of Work-Family Conflict and.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Leslie B. Hammer, Jennifer C. Cullen, Margaret B. Neal, Robert B. Sinclair and Margarita V. Shafiro: The Longitudinal Effects of Work-Family Conflict and."— Esityksen transkriptio:

1 Leslie B. Hammer, Jennifer C. Cullen, Margaret B. Neal, Robert B. Sinclair and Margarita V. Shafiro: The Longitudinal Effects of Work-Family Conflict and Positive Spillover on Depressive Symptoms Among Dual-Earner Couples (Journal of Occupational Health Psychology, 2005, Vol. 10, No. 2, 138-154)

2  Tutkimuksen kohteena sekä työ-perhe- rooliristiriitojen että työ- ja perheroolien positiivisen sekoittumisen vaikutukset masennukseen työssäkäyvillä pariskunnilla.  Netemeyer, Boles, McMurrian: työ- perherooliristiriidan kaksi muotoa (work-to-family & family-to-work).

3 Tutkimuksen lähtökohdat 1/3  Perhe- ja työroolien sekoittumisen positiivisia vaikutuksia tutkittu vähän.  Työn ja perheen yhteensovittaminen koetaan yhä hankalammaksi.  Masennuksen kustannukset yhteiskunnalle.  Rooliristiriidat yhteydessä huonoon mielenterveyteen; positiivinen roolien sekoittuminen parempaan mielenterveyteen.

4 Tutkimuksen lähtökohdat 2/3  Työ- ja perhe-elämän roolien (positiivinen & negatiivinen) vaikutus masennukseen.  1) Suora vaikutus: yksilön kokema masennus, 2) Ristikkäinen vaikutus: puolison kokema masennus.

5 Tutkimuksen lähtökohdat 3/3  Työ-perhe-rooliristiriita: yksilön rajoittunut kognitiivinen kapasiteetti, turhautuminen, stressi → masennusoireiden lisääntyminen.  Työ- ja perheroolien positiivinen sekoittuminen: voimavara, sosiaalista tuki, itsetunnon kasvu → masennuksen väheneminen.  Ristikkäisvaikutus: stressi, paineet ja masennus siirtyvät puolisolta toiselle. - Kolme päämekanismia (Westman & Vinokur 1998) 1) empatia, 2) kummankin puolison kokemat yleiset stressitekijät, 3) puolisoiden väliset ristiriidat.

6 Tutkimuksen toteutus  Pitkittäistutkimus  Osallistujat: 234 pariskuntaa (”sandwich generation”)  Puhelinhaastattelu – kaksi kyselyä postitse (1 vuosi välissä)  Strukturoidut mittarit muuttujille: työ- perherooliristiriita, työ- ja perheroolien positiivinen sekoittuminen, masennusoireet, kontrollimuuttujat.

7 Tulokset 1/2  Perhe-työ-rooliristiriita korreloi positiivisesti miesten masennukseen.  Työ-perhe-rooliristiriidalla ei merkittävää yhteyttä masennukseen naisilla eikä miehillä.  Sekä miehillä että naisilla positiivisten tunteiden kokeminen perheessä lisäsi hyvinvointia työssä ja vähensi masennusta.  Naisilla työ-perhe-roolien positiivinen sekoittuminen ei merkittävässä yhteydessä masennukseen.  Miehillä lisääntynyt työ-perhe-roolien positiivinen sekoittuminen lisäsi masennusta!

8 Tulokset 2/2  Positiivisella roolien sekoittumisella on suurempi vaikutus masennukseen kuin työn ja perheen välisellä rooliristiriidalla.  Puolison positiivisella roolien sekoittumisella on suurempi yhteys vähentyneeseen masennukseen kuin yksilön omalla positiivisella roolien sekoittumisella.

9 Johtopäätöksiä  Anti tutkimukselle: 1) Positiivinen psykologian tutkimus ja mielenterveys 2) Yleistettävyys muihin kohderyhmiin? 3) Työn ja perheen lisätutkimus  Anti käytäntöön: 1) Työntekijöiden masennuksen vähentäminen huomioimalla työn ja perheen yhteensovittaminen. 2) Organisaation käytäntöjen uudistaminen esim. joustavat työajat, tuen tarjoaminen → parempi mielenterveys, tehokkuuden kasvu.

10 Tutkimuksen etuja 1) Pitkittäistutkimuksen aikaulottuvuus 2) Positiivinen ja negatiivinen aspekti työ- ja perherooleihin 3) ”Sandwich generation” (moninaiset roolit työssä ja perheessä) 4) Puolisoiden ristikkäisvaikutukset

11 Pohdintaa  Rahan käyttö tutkittavien motivoimiseksi? (vastausprosentti korkea, 75%)  Miksi työ-perhe- ja perhe-työ- rooliristiriidat eivät naisten kohdalla korreloi masennukseen?  Työn ja perheen välisten rooliristiriitojen yhteys voi olla erilainen pariskunnilla, jotka eivät huolehdi kahdesta sukupolvesta (”nonsandwiched generation”)?


Lataa ppt "Leslie B. Hammer, Jennifer C. Cullen, Margaret B. Neal, Robert B. Sinclair and Margarita V. Shafiro: The Longitudinal Effects of Work-Family Conflict and."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google