Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN ?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN ?"— Esityksen transkriptio:

1 MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN ?
Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri

2 HYVÄN VANHUUDEN EDELLYTYKSIÄ ovat mm.
Oma toiminta Asunto Taloudelliset seikat Yhteisöllisyys, lähiyhteisö Esteettömyys Teknologia, apuvälineet Läheisten apu Palvelut Palveluhenkilökunnan tiedot, taidot ja asenteet Yhteiskunnan asenteet Eettisyys

3 MISSÄ AUKKOJA ? Senioriliikkeen tehtäviin määriteltiin toiminnan keskittäminen niihin asioihin ja epäkohtiin, joita muut järjestöt tai muut tahot eivät korosta toiminnassaan

4 MITÄ AUKKOJA ON ? 1. Vanhustenhoidossa paljon puutteita
- geriatristen tietojen ja taitojen puute - gerontologisen hoitotyön ja sosiaalityön tietojen ja taitojen puute - säilövää pitkäaikaishoitoa on - lääkehoitojen ongelmat, lääkkeettömien hoitojen kehittämisen puutteet

5 MITÄ AUKKOJA ON ? 2. Ikääntyvien ja iäkkäiden neuvonnan ja ohjauksen puutteet - normaaleista vanhenemiseen kuuluvista muutoksista - kantelu- ja valitusmahdollisuuksista 3. Vanhojen ihmisten arvostuksen puutteet

6 Esimerkkejä vanhustenhoidon ongelmista
- psyykenlääkkeiden runsas käyttö - säilövä pitkäaikaishoito - muistin heikkenemisen syiden tunnistamisen puute - kaatumisten ehkäisyn puute

7 Psyykenlääkkeiden käyttö myöhäisikään saakka, promillea (Timo Klaukka, 2006)

8 Unilääkkeiden kulutus (ddd/1000 as/vrk) Pohjoismaissa 1987-2005 (Timo Klaukka, 2006)

9 Psyykenlääkkeiden käyttö (DDD/1000 as/vrk) 2005 (Timo Klaukka,2006)

10 Psyykenlääkkeiden käyttö (DDD/1000 as/vrk) laitoshoidossa 2005 (Timo Klaukka,2006)

11 Pitkän puoliintumisajan bentso 13 (8) 38 (25) Vahva antikolinergi 21
Lyhyt laitoshoito (N=164) Pitkä laitoshoito (N=154) N (%) Pitkän puoliintumisajan bentso 13 (8) 38 (25) Vahva antikolinergi 21 (13) 36 (23) Kaksi tai useampi bentso 20 (12) 60 (39) Kaksi tai useampi psykoosilääke 3 (2) 15 (10) Kolme tai useampi psyykenlääke 25 (15) 82 (53) (Puustinen, Nurminen, Kukola ja Kivelä, 2009)

12 PITKÄAIKAISHOIDON ONGELMIA
Psyykenlääkkeitä saivat hoitotyöntekijät antaa oman harkintansa perusteella ilman lääkärin määräystä (antoaika, lääkemuoto) Sosiaalisia toimintoja, fyysistä tai kognitiivista kuntoa edistäviä toimintoja ei järjestetty Vain harvalla psyykenlääkkeitä saavista vanhuksista oli diagnosoitu psykiatrinen häiriö, muistisairaus tai dementia Lähes kaikki vanhukset olivat täysin liikuntakyvyttömiä (Nurminen, Puustinen, Kukola, Kivelä, 2009)

13 KAATUMISVAMMAN HOIDON YHTEYDESSÄ
Selvitettiin kaatumisen syy/syyt ja pyrittiin jonkinlaiseen uuden kaatumisen ehkäisyyn KESKUSSAIRAALASSA noin joka 20:nnen ja PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA noin joka 5:nnen KAATUMISVAMMAN johdosta vastaanotolle/poliklinikalle tulleen kohdalla (Kivelä ym,2008) Uuden kaatumisen ehkäisyn mahdollisuuksista on vahvaa näyttöä: lihasvoimat, näkö, psyykenlääkkeet

14 MUISTIN HEIKKENEMINEN JA LÄÄKKEET
Psyykenlääkkeet ja monet muutkin keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, etenkin niiden samanaikainen käyttö, heikentävät muistia Puhelintiedustelu muistipoliklinikkatoimintaa järjestäville geriatreille v (N= 5) 3 – 30 % poliklinikalle lähetetyistä iäkkäistä muistihäiriöpotilaista kärsii lääkehaitasta, ja muisti paranee lääkesaneerauksella (Kivelä, 2007)

15 ARVOKAS VANHUUS ON MAHDOLLISTA
Palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, ryhmäkodit ja dementiakodit, joissa lääkkeettömien hoitojen kehittämiseen ja psyyken- ja muiden lääkkeiden haittojen ehkäisyyn panostettu, osoittavat liikunta- ja toimintakykyisen vanhuuden sekä vanhusten hyvän elämänlaadun olevan mahdollista

16 SENIORILIIKKEEN KESKEISET TAVOITTEET
Vanhusten äkillisten sairauksien hoidon ja pitkäaikaishoidon kehittäminen eettisesti ja laadultaan korkeatasoiseksi, nykytietoihin perustuvaksi ja tasa-arvoisesti kaikille vanhuksille toteutuvaksi. Ikääntyvien, iäkkäiden ja vanhusten toimintakyvyn ja terveyden edistäminen heidän oman toimintansa avulla. Ikääntyvien, iäkkäiden ja vanhusten yhteiskunnallisen arvostamisen kohottaminen.

17 TIETOJEN JA TAITOJEN LISÄÄMISELLÄ ON KIIRE
Lääkehaittojen hoito kallista: lonkkamurtumat, sekavuudet, jäykkyys, kävelykyvyn menetys ym. Osaamisen puute on kallista: pyöröovisyndrooma, lääkehaitat ym. Vanhojen kansalaisten ja omaisten kärsimykset ja omaisten jaksaminen Hoitohenkilökunnan jaksaminen


Lataa ppt "MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN ?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google