Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mistä on tämän päivän nuoret tehty?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mistä on tämän päivän nuoret tehty?"— Esityksen transkriptio:

1 Mistä on tämän päivän nuoret tehty?
Riittakerttu Kaltiala-Heino professori,vastuualuejohtaja TAYS nuorisopsykiatrian vastuualue TaY Lääketieteen laitos Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

2 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri
Nuoruusikä Kehitysvaihe puberteetista ja aikuisen persoonallisuuden rakenteiden vahvistumiseen (n vuotta) varhaisnuoruus: muuttuva ruumis keskinuoruus: muuttuvat sosiaaliset suhteet myöhäisnuoruus: identiteetti, oma paikka yhteiskunnassa Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

3 Mielenterveys ja sen häiriöt
Mielenterveys: psyykkisten voimavarojen, toimintakyvyn, sopeutumiskyvyn ja tarkoituksenmukaisten puolustuskeinojen kokonaisuus Mielenterveyden häiriö: tunne-elämän, kokemuksen tai käyttäytymisen poikkeavuus, josta on merkittävää haittaa toimintakyvylle Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

4 Nuoruusikäisen toimintakyky
Ikätasoinen suhde vanhempiin Riippuvuus – itsenäisyys - huolenpito Kyky ikätoverisuhteisiin Vastavuoroisuus – narsistisuus – ulkopuolelle jääminen / joukkoon kuuluminen Koulunkäynti Oppiminen, yhteistyö, auktoriteettisuhteet Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

5 Nuoruusiän kehityksen lukkiutuminen
Ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden kieltäminen Toverisuhteista eristäytyminen Lapsenomaisen riippuvuuden säilyminen vanhempiin Toimintakyvyn taantuminen tai ikätasosta jälkeen jääminen Tuhoava ratkaisuyritys Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

6 Nuoruusikäinen on keskenkasvuinen
Aivot kehittyvät nuoruusiässä voimakkaasti, ”valmiit” v Tunne- elämä ja mielen puolustuskeinot, emotionaalinen hallinta kesken, ”valmiit” yli 20 v Sosiaalinen ja taloudellinen itsenäisyys v Fyysinen sukupuolinen kypsyys n 15 v! Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

7 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri
Käyttäytymisen kontrolli nuoruusiässä Itsekontrolli 100% Kehityksen ongelmat Ulkoinen kontrolli 0% 12 18 Ikä Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

8 Mielenterveyden häiriöt nuoruusiässä
Jopa 25% nuoruusikäisistä kärsii toimintakykyä alentavista mielenterveyden häiriöistä 5 /10 tärkeintä terveyttä ja toimintakykyä alentavaa syytä (disability adjusted life years, DALY) nuorilla ovat mielenterveyden häiriöitä Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat 60-70% nuoruusikäisten sairauskuormasta (DALY) Nuorten mielenterveyshäiriöt eivät ole lisääntyneet Kehitysvaiheen merkittävin sairausryhmä Patel ym. 2007) Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

9 Mielenterveyden häiriöt nuoruusiässä 1
esiintyvyys sukup. Jokin mt-häiriö % t>p Internalisoivat häiriöt Vakava masennustila 5-10% t>p Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt <1% t=p Paniikkihäiriö <1% t>p Sosiaalisten tilanteiden pelko 1-2% t>p Pakko-oireinen häiriö 1-2% t=p Sopeutumishäiriöt 5% t=p Laihuushäiriö <1% t>p Ahmimishäiriö 2-5% t>p Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

10 Mielenterveyden häiriöt nuoruusiässä 2
esiintyvyys sukup. Eksternalisoivat häiriöt Päihdehäiriöt % t<p Käytöshäiriöt 2-5% t<p ADHD <5% t<p Autismin kirjon häiriöt <0.1% t<p Marttunen ja Kaltiala-Heino 2007 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

11 Puberteetti ja mielenterveyshäiriöt
Depressiot, ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt, käytöshäiriöt ja päihdehäiriöt yleistyvät vahvasti / alkavat useimmiten nuoruusiässä Nuoruusiässä ovat yleisimmillään monet ongelmakäyttäytymisen muodot kuten epäsosiaalinen käyttäytyminen, riskejä ottava seksuaalikäyttäytyminen, laittomien päihteiden kokeilu ja käyttö ja väkivaltainen käyttäytyminen Liittyykö tämä puberteetin hormonaalisiin muutoksiin ja miten? Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

12 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri
… jatkuu… Puberteetin hormonaaliset muutokset aiheuttavat internalisoivia ja eksternalisoivia oireita? Puberteettimuutosten psykologinen kuormittavuus aiheuttaa oireita? Puberteetin ajoituksen poikkeaminen valtavirrasta aiheuttaa oireita? Aikainen puberteetti, kognitiivisesti ja emotionaalisesti epäkypsänä, aiheuttaa oireita? Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

13 Onko selitys hormoneissa?
Buchanan ym. (1992): että nuoruuden mielialan ja energisyyden vaihtelut, levottomuus, ahdistusherkkyys, ärtyisyys ja taipumus joutua konflikteihin, aggressiivisuus, seksuaalikäyttäytyminen jne. eivät ole palautettavissa hormonitasoihin tai niiden muutoksiin, erityisesti ei minkään hormonin vaikutukseen yksinään Hormonien vaikutusta muokkaavat lukuisat psykologiset ja sosiaaliset seikat Hormonien vaikutus saattaa vaihdella kehitysvaiheen edetessä Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

14 Angold ym. 1998 ja 1999: Hormonit sen tekevät
Ensimmäinen tutkimus yhdisti depression tytöillä Tannerin luokka 3-tasoisen fyysisen kypsymisen saavuttamiseen Toinen tutkimus huomioi yhtaikaa fyysisen kypsymisen (Tannerin luokitus), estrogeeni- ja androgeenitasot sekä niitä stimuloivat LH ja FSH-tasot Depressio yhdistyi yksinkertaisesti estrogeeni- ja androgeenitasojen nousuun, puberteetin ulkoisten merkkien vaihe ei merkityksellinen Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

15 Aikainen puberteetti ja mt-häiriöt
Varhainen puberteetin ajoitus liittyy tytöillä depressioon, syömishäiriöihin, käytöshäiriöihin ja ahdistuneisuushäiriöihin (esim. Graber ym. 1997, Hayward ym Laitinen-Krispijn ym 1999, Wichstrom 2000, Burt ym jne.) Pojilla varhainen puberteetti suojaa mielenterveyden häiriöiltä ja myöhäinen kypsyminen lisää niitä? (Stattin ja Magnusson 1990, Graber ym. 1997) Päihteet, rikollisuus ja suisidaalisuus on pojillakin yhdistetty vahraiseen kypsymiseen (Wichstrom 2000, Lintonen ym. 2000, Graber ym. 1997, Williams ja Dunlop 1999) Varhaisen puberteetin merkitys säilyy aikuisuuteen (Graber ym. 2004) Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

16 Psykososiaalinen selitysmalli
Fyysisen kypsymisen mukanaan tuomat sosiaaliset muutokset ja nuoren kyky /kyvyttömyys käsitellä niitä saamatta tukea samassa tilanteessa olevilta ikätovereilta; erilaisuuden kestäminen; liittyminen vanhempiin nuoriin, usein epäsosiaalisuuteen vetäviin ryhmiin; varhainen altistuminen seksuaalikokemuksille ja päihteille Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

17 Puberteetin ajoituksen ja ympäristön interaktio
Burt ym. (2006): kaksostutkimus tuki sosiaalista selitystä aikaisen puberteetin merkitykselle käytöshäiriön synnyssä tytöillä Ge ym. (2002): aikaisen puberteetin merkitys käytöshäiriölle oli suurempi, jos perheolosuhteet (julma kuri) ja asuinalue (köyhyys) olivat epäsuotuisat Vaikuttavatko aikaisemmat mt-häiriöt ja epäsuotuisat psykososiaaliset olosuhteet puberteetin ajoitukseen? Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

18 Puberteetin ajoitus, oma tutkimus
Kouluterveys 1998: v tyttöä ja poikaa Depressio, ahdistuneisuus, psykosomaattiset oireet, bulimia, humalajuominen, viikoittainen humalajuominen, muu päihdekäyttö, tupakointi, lintsaaminen ja koulukiusaajana oli Sekä tytöillä että pojilla varhainen kypsyminen oli yhteydessä kaikkiin tutkittuihin häiriöihin ja ongelmakäyttäytymisen muotoihin, myös kun kontrolloitiin toisentyyppiset oireet (int. vs. ext.) Tulkintakehys psykososiaalinen Kaltiala-Heino ym. 2003 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

19 Seksuaalinen aktiivisuus ja mielenterveyden häiriöt
Aikuisilla seksuaalisen halun menetys yhdistetään mielenterveyden häiriöihin kuten depressioon Nuorilla seksuaalielämän aloittaminen elämäntapahtumana, joka voi olla negatiivinen (paine, painostus, epäsuotuisa kehityksellinen ratkaisuyritys) Seksuaalisen hyväksikäytön problematiikka Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

20 Seksuaalinen aktiivisuus nuorilla
Yhdyntöjen aloittamisikä on länsimaissa laskenut 3-4 vuotta 1900-luvun jälkipuoliskolla Pohjoismaissa aikaisempaa kuin muissa Euroopan maissa, tytöillä aikaisempaa kuin pojilla Yhdynnän kokeneiden määrä nousee jyrkästi ikävuosien välissä (FIN, SE) 9-luokkalaisista tytöistä alle kolmannes ja pojista vajaa neljännes ilmoittaa kokeneensa yhdynnän Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

21 Seksuaalinen aktiivisuus…, jatkuu
Varhaiset yhdynnät on liitetty lapsuuden ja nuoruuden käytöshäiriöihin, joiden on havaittu pahenevan yhdyntöjen aloittamisen jälkeen Masennusoireet, itsetuhoisuus ja erilainen riskikäyttäytyminen tavallisempia seksuaalisesti aktiivisilla vuotiailla (puhumattakaan varhaisnuorista) Etenkin tytöillä seksuaalisuuteen liittyvät elämäntapahtumat altistavat depressiolle Päihderiippuvuus, skitsofrenia ja antisosiaalisuus myöhäisnuoruudessa yhdistyvät riskialttiiseen seksuaalikäyttäytymiseen Vakavia mt-häiriöitä sairastavat nuoret ovat raportoineet aikaisesta yhdyntöjen aloittamisesta (Rubin et al. 1992) Cabaldi et al. 1996, Tubman et al. 1996, Ramhakra et al. 2000) Hallfors et al 2004, Heidmets et al. 2010) Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

22 Puberteetin ajoitus ja seksuaalinen aktiivisuus nuoruusiässä
Varhain puberteettiin tulleiden joukossa yhdyntöjen aloittamisikä keskimääräistä nuorempi Varhain yhdynnät aloittaneilla (pojilla) on myös useampia partnereita ja enemmän seksuaalista riskinottoa kuin myöhemmin aloittaneilla samanikäisillä Kosunen et al. 2000, Edgardh 2002, Downing and Bellis 2009, Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

23 Oma tutkimus: seksuaalikäyttäytyminen ja masennus nuoruusiässä
tyttöä ja poikaa, v Puberteetin ajoitus (menarke / oigarke) Ei kokemuksia (n 30%) vain suuteleminen (n 11%), hyväilyt (n 18%), intiimit hyväilyt (n17%) ja yhdynnät (tytöt 25%, pojat 22%) Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

24 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri
Oma tutkimus, jatkuu Masennus lisääntyi lineaarisesti seksuaalikokemusten muuttuessa intiimimmiksi Tytöillä yhdynnän kokeneilla masennus kaksin verroin yleistä verrattuna täysin kokemattomiin, pojilla lähes 3 x Yhteydet säilyivät, vaikka kontrolloitiin ikä, perherakenne, SES Kaltiala-Heino ym. 2003 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

25 Oma tutkimus: puberteetti, seksuaalinen aktiivisuus ja syömishäiriöt
N v Puberteetin ajoitus, seksuaaliset kokemukset ja bulimia Sekä tytöillä että pojilla bulimiaoireet lisääntyivät, kun seksuaaliset kokemukset olivat intiimimpiä Kaltiala-Heino ym. 2001 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

26 Päihteet nuoruusiässä
Ennen puberteettia päihdekäyttö on erittäin harvinaista, ja lasten päihdekäyttö on aina vakava ongelma Päihdekokeilut ja käyttö lisääntyvät nuoruusiän aikana Nuoruusikäisen aivot ovat alttiimmat päihdehaitoille kuin aikuisen, päihdehäiriöiden kehittymisriski suurempi Kulttuuriset käsitykset normaalivaihtelun piiriin kuuluvasta päihdekäytöstä vaihtelevat valtavasti Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

27 Päihteistä ja mielenterveydestä
Suomalaisista 15-vuotiaista 2-3% humalajuo viikoittain,12-14% pari kertaa kuussa (Nuorten mielenterveys) Mitä useammin nuori käyttää alkoholia, sitä todennäköisemmin hänellä on masennus, käytöshäiriö, huono koulumenestys Aivan vähänkin käyttävät erottuvat jo negatiivisesti kokonaan raittiista Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

28 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri
Nuoruusikää luonnehtivat huomattavat muutokset niin sukupuoliominaisuuksien kehittymisessä kuin keskushermostossa, kognitiivisessa toiminnassa, tunne-elämässä ja sosiaalisissa suhteissa… valtava muutosvauhti, etenkin jos muutosten ajoitus on epäsuotuisa, lisää kognitiivisten, emotionaalisten ja käyttäytymisen häiriöiden riskiä Paus ym. 2008 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

29 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri
Lisääntyvätkö…? VÄKIVALTA PÄIHDEONGELMAT ITSETUHOISUUS ASPERGERIN OIREYHTYMÄ MASENNUS ADHD Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

30 Mt-häiriöiden trendejä nuoruusikäisilla
Neuropsykiatristen häiriöiden, käytöshäiriöiden, syömishäiriöiden ja ahdistuneisuushäiriöiden ei ole osoitettu lisääntyneen nuoruusikäisillä Depressiot ovat ehkä lisääntyneet aikuisilla, mutta vakuuttavaa näyttöä nuoruusikäisistä ei ole Skitsofrenian insidenssi nuorilla ja nuorilla aikuisilla on vähentynyt Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

31 Väkivalta ja aggressiivinen käyttäytyminen
Nuorten miesten itsemurhakuolleisuus on vähentynyt 1990-luvun alusta saakka Nuorten väkivaltarikollisuus 1990-luvulta 2000-luvulle: poliisin tietoon tulo lisääntynyt mutta väestökyselyissä ei kasvua Koulukiusaamisen lisääntymistä ei ole osoitettu Jokelan tapahtumat aiheuttavat piikin nuorten henkirikollisuudessa (Kauhajoen surmat eivät rikoslain mukaan nuorena henkilönä tehtyjä) Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

32 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri
Nuorten tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito ja huostaanotot Siponen ym. 2007 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

33 Miksi palvelujen käyttö lisääntyy?
Tiedon lisääntyminen Leimautumisen väheneminen Palveluodotukset Uudet hoitoindikaatiot ja hoitomuodot Perheiden ongelmien lisääntyminen? Häiriöiden ja oireiden kanssa pärjääminen vaikeampaa kuin ennen? Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri

34 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri
Mielenterveyden häiriöt ovat nuoruusikäisten keskeisin sairausryhmä, ja ne ovat edelleen vahvasti alihoidettuja Patel ym. 2007 Riittakerttu Kaltiala-Heino vastuualuejohtaja, ylilääkäri


Lataa ppt "Mistä on tämän päivän nuoret tehty?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google