Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MIELENTERVEYSTYÖ JA OMA JAKSAMINEN Copyright Tero Lappalainen 2011

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MIELENTERVEYSTYÖ JA OMA JAKSAMINEN Copyright Tero Lappalainen 2011"— Esityksen transkriptio:

1 MIELENTERVEYSTYÖ JA OMA JAKSAMINEN Copyright Tero Lappalainen 2011

2 Mielenterveystyö ”Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä.” Mielenterveyslain 1. luvun 1. pykälä ”Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muita mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (mielenterveyspalvelut). Mielenterveystyöhön kuuluu myös väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalveluiden järjestämistä” Mielenterveyslaki 11 16/90

3 Jaksaminen Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus ja alikuormitus Mielenterveys- ja päihdetyön kuormittavia tekijöitä ovat erityisesti asiakkaiden motivoitumattomuus, moniongelmaisuus ja monimutkainen ongelmanratkaisu = vaativa palveluala Työ ja vapaa-aika Persoonallisuustekijät Työolosuhteet

4 Hoitajan suhde itseensä
Halu hakeutua sosiaali- ja terveysalalle? Omien tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen Kyky käsitellä omia ongelmia Omien heikkouksien ja rajallisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen Tunnetietoinen työskentely vaatii aikaa Hoitajan eettinen velvollisuus on pitää huolta itsestään, koska oma itse on tärkein työväline

5 Hoitajan suhde potilaisiin
Tiedot, taidot , asenteet ja arvot (koulutuksen merkitys) Potilas voi siirtää aikaisempien ihmissuhteidensa mallin vuorovaikutuksessa hoitajaan Potilaan herättämät vastatunteet hoitajassa Empatia Etäisyyden pitäminen; mitä potilaan tulee tietää hoitajasta ja mitä hoitajan tulee tietää potilaasta Kuinka paljon hoitaja voi auttaa?

6 Hoitajan suhde työyhteisöön
Yhteinen linjaus työtehtävistä Mahdollisuus vaikuttaa työnsisältöön Selkeä työnkuva ja työtehtävät Mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja tunteitaan Tunteet eivät saisi saada ylivaltaa Työyhteisön tuki Johdolta saatu tuki ja palaute

7 Hoitajan suhde yhteiskuntaan
Lait, asetukset ja näyttöön sekä kokemukseen perustuvat käytännöt ohjaavat hoitotyötä Yhteiskunnan vaatimukset vs. resurssit Työn arvostus; palkkaus, työolosuhteet, edut, joustavuus Koulutus

8 KIITOS JA OPISKELUN ILOA!


Lataa ppt "MIELENTERVEYSTYÖ JA OMA JAKSAMINEN Copyright Tero Lappalainen 2011"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google